၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၄၂:၄၇
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၃၃:၂၁
ရောင်းချမှု
0.5
34336.33
36599.44
အမြတ်
-1 147.96 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#160774673
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၄၂:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
34336.33
လဲလှယ်ခြင်း
-11.40 USD
စုစုပေါင်း
-1 131.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၃၃:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
36599.44
ကော်မရှင်ခ
-5.00 USD
အမြတ်
-1 147.96 USD
၁၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၀၄:၂၂
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၀၁:၃၂
ဝယ်ယူမှု
1
35497
31008.84
အမြတ်
-4 521.28 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#160560159
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၀၄:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
35497
လဲလှယ်ခြင်း
-23.12 USD
စုစုပေါင်း
-4 488.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၀၁:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
31008.84
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
-4 521.28 USD
၂၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၅၂:၃၅
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၀၁:၃၂
ဝယ်ယူမှု
2
34070.43
31008.84
အမြတ်
-6 189.43 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#160565035
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၅၂:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
34070.43
လဲလှယ်ခြင်း
-46.25 USD
စုစုပေါင်း
-6 123.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၀၁:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
31008.84
ကော်မရှင်ခ
-20.00 USD
အမြတ်
-6 189.43 USD
၁၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၄၀:၃၈
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၀၁:၃၂
ဝယ်ယူမှု
1
36131.7
31008.84
အမြတ်
-5 155.98 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#160559968
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၄၀:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
36131.7
လဲလှယ်ခြင်း
-23.12 USD
စုစုပေါင်း
-5 122.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၀၁:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
31008.84
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
-5 155.98 USD
၁၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၁၄:၂၀
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၀၁:၃၂
ဝယ်ယူမှု
1
35080.54
31008.84
အမြတ်
-4 104.82 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#160560348
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၁၄:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
35080.54
လဲလှယ်ခြင်း
-23.12 USD
စုစုပေါင်း
-4 071.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၀၁:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
31008.84
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
-4 104.82 USD
၂၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၅၂:၄၃
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၀၁:၃၂
ဝယ်ယူမှု
1
34071.43
31008.84
အမြတ်
-3 095.71 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#160565036
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၅၂:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
34071.43
လဲလှယ်ခြင်း
-23.12 USD
စုစုပေါင်း
-3 062.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၀၁:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
31008.84
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
-3 095.71 USD
၁၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၄၀:၂၉
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၀၁:၃၂
ဝယ်ယူမှု
1
36127.69
31008.84
အမြတ်
-5 151.97 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#160559967
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၄၀:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
36127.69
လဲလှယ်ခြင်း
-23.12 USD
စုစုပေါင်း
-5 118.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၀၁:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
31008.84
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
-5 151.97 USD
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၁၀:၄၄
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၆:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.2177
1.20995
အမြတ်
-402.55 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160253171
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၁၀:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2177
လဲလှယ်ခြင်း
-11.55 USD
စုစုပေါင်း
-387.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၆:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.20995
ကော်မရှင်ခ
-3.50 USD
အမြတ်
-402.55 USD
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၅၅:၀၃
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၆:၅၀
ဝယ်ယူမှု
2
1.21779
1.20994
အမြတ်
-1 630.17 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160252584
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၅၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21779
လဲလှယ်ခြင်း
-46.17 USD
စုစုပေါင်း
-1 570.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၆:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.20994
ကော်မရှင်ခ
-14.00 USD
အမြတ်
-1 630.17 USD
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၅၄:၅၀
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၆:၄၆
ဝယ်ယူမှု
2
1.21786
1.20993
အမြတ်
-1 646.17 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160252575
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၅၄:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21786
လဲလှယ်ခြင်း
-46.17 USD
စုစုပေါင်း
-1 586.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၆:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.20993
ကော်မရှင်ခ
-14.00 USD
အမြတ်
-1 646.17 USD
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၅၄:၄၇
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၆:၄၃
ဝယ်ယူမှု
2
1.21786
1.20991
အမြတ်
-1 650.17 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160252574
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၅၄:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21786
လဲလှယ်ခြင်း
-46.17 USD
စုစုပေါင်း
-1 590.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၆:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.20991
ကော်မရှင်ခ
-14.00 USD
အမြတ်
-1 650.17 USD
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၅၄:၄၅
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၆:၄၀
ဝယ်ယူမှု
2
1.21786
1.20992
အမြတ်
-1 648.17 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160252572
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၅၄:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21786
လဲလှယ်ခြင်း
-46.17 USD
စုစုပေါင်း
-1 588.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၆:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.20992
ကော်မရှင်ခ
-14.00 USD
အမြတ်
-1 648.17 USD
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၁၃:၂၅
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၄၃:၂၀
ဝယ်ယူမှု
2
1.21879
1.21342
အမြတ်
-1 145.71 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160219758
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၁၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21879
လဲလှယ်ခြင်း
-57.71 USD
စုစုပေါင်း
-1 074.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၄၃:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.21342
ကော်မရှင်ခ
-14.00 USD
အမြတ်
-1 145.71 USD
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၀၉:၀၆
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၃၀:၀၇
ဝယ်ယူမှု
2
1.21809
1.21369
အမြတ်
-951.71 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160220704
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၀၉:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21809
လဲလှယ်ခြင်း
-57.71 USD
စုစုပေါင်း
-880.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၃၀:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.21369
ကော်မရှင်ခ
-14.00 USD
အမြတ်
-951.71 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၂၂:၄၁
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၂၉:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.21704
1.21396
အမြတ်
-160.39 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160278743
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၂၂:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21704
လဲလှယ်ခြင်း
-2.89 USD
စုစုပေါင်း
-154.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၂၉:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.21396
ကော်မရှင်ခ
-3.50 USD
အမြတ်
-160.39 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၀၅:၄၇
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၅၉:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.5
1885.2
1876.89
အမြတ်
-419.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#160278313
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၀၅:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1885.2
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-415.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၅၉:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1876.89
ကော်မရှင်ခ
-3.50 USD
အမြတ်
-419.00 USD
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၅၄:၂၅
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၄၈:၃၈
ဝယ်ယူမှု
2
1.41587
1.40824
အမြတ်
-1 586.47 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#160221877
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၅၄:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.41587
လဲလှယ်ခြင်း
-46.47 USD
စုစုပေါင်း
-1 526.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၄၈:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.40824
ကော်မရှင်ခ
-14.00 USD
အမြတ်
-1 586.47 USD
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၅၄:၃၂
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၄၈:၃၈
ဝယ်ယူမှု
2
1.41587
1.40824
အမြတ်
-1 586.47 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#160221879
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၅၄:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.41587
လဲလှယ်ခြင်း
-46.47 USD
စုစုပေါင်း
-1 526.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၄၈:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.40824
ကော်မရှင်ခ
-14.00 USD
အမြတ်
-1 586.47 USD
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၁:၁၂
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၄၈:၃၅
ဝယ်ယူမှု
2
155.1
154.254
အမြတ်
-1 592.01 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#160252844
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၁:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
155.1
လဲလှယ်ခြင်း
-33.31 USD
စုစုပေါင်း
-1 544.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၄၈:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
154.254
ကော်မရှင်ခ
-14.00 USD
အမြတ်
-1 592.01 USD
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၁၅:၁၀
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၆:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.5
1887.75
1877.71
အမြတ်
-517.66 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#160257225
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၁၅:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1887.75
လဲလှယ်ခြင်း
-12.16 USD
စုစုပေါင်း
-502.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၆:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1877.71
ကော်မရှင်ခ
-3.50 USD
အမြတ်
-517.66 USD
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၀၉:၁၅
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၂၇:၁၃
ဝယ်ယူမှု
2
1.41624
1.41137
အမြတ်
-999.62 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#160220707
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၀၉:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.41624
လဲလှယ်ခြင်း
-11.62 USD
စုစုပေါင်း
-974.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၂၇:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.41137
ကော်မရှင်ခ
-14.00 USD
အမြတ်
-999.62 USD
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၁၀:၅၁
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၉:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.5
1889.96
1897.22
အမြတ်
359.50 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#160253177
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၁၀:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1889.96
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
363.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၉:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1897.22
ကော်မရှင်ခ
-3.50 USD
အမြတ်
359.50 USD
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၂၂:၀၀
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၂:၂၃
ရောင်းချမှု
2
1.2163
1.21736
အမြတ်
-226.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160191850
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၂၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2163
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-212.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၂:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.21736
ကော်မရှင်ခ
-14.00 USD
အမြတ်
-226.00 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၅၄:၂၃
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၅၆:၃၄
ရောင်းချမှု
1
1.40993
1.41836
အမြတ်
-850.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#160160886
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၅၄:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.40993
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-843.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၅၆:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.41836
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
-850.00 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၄၄:၀၆
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၅၆:၃၃
ရောင်းချမှု
2
1.41235
1.41825
အမြတ်
-1 194.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#160169026
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၄၄:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41235
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1 180.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၅၆:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.41825
ကော်မရှင်ခ
-14.00 USD
အမြတ်
-1 194.00 USD
၃၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၁၀:၀၁
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၁၈:၃၉
ဝယ်ယူမှု
8
1.41712
1.41204
အမြတ်
-4 212.92 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#160034264
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၁၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.41712
လဲလှယ်ခြင်း
-92.92 USD
စုစုပေါင်း
-4 064.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၁၈:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
8
ပြင်ပ
1.41204
ကော်မရှင်ခ
-56.00 USD
အမြတ်
-4 212.92 USD
၃၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၂၄:၀၈
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၁၈:၃၈
ဝယ်ယူမှု
1
36489.09
36997.24
အမြတ်
451.91 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#160038554
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၂၄:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
36489.09
လဲလှယ်ခြင်း
-46.24 USD
စုစုပေါင်း
508.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၁၈:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
36997.24
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
451.91 USD
၃၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၀၁:၃၈
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၁၈:၃၇
ဝယ်ယူမှု
8
1.4172
1.41203
အမြတ်
-4 284.92 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#160031349
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၀၁:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.4172
လဲလှယ်ခြင်း
-92.92 USD
စုစုပေါင်း
-4 136.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၁၈:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
8
ပြင်ပ
1.41203
ကော်မရှင်ခ
-56.00 USD
အမြတ်
-4 284.92 USD
၃၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၁၉:၅၉
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၁၈:၃၇
ဝယ်ယူမှု
8
1.41757
1.41203
အမြတ်
-4 580.92 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#160030108
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၁၉:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.41757
လဲလှယ်ခြင်း
-92.92 USD
စုစုပေါင်း
-4 432.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၁၈:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
8
ပြင်ပ
1.41203
ကော်မရှင်ခ
-56.00 USD
အမြတ်
-4 580.92 USD
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၀၅:၁၆
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၁၈:၃၆
ဝယ်ယူမှု
2
1.41894
1.41204
အမြတ်
-1 486.95 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#159900348
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၀၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.41894
လဲလှယ်ခြင်း
-92.95 USD
စုစုပေါင်း
-1 380.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၁၈:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.41204
ကော်မရှင်ခ
-14.00 USD
အမြတ်
-1 486.95 USD
၂၈.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၁၈:၂၅
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၁၈:၃၆
ဝယ်ယူမှု
8
1.41845
1.41203
အမြတ်
-5 331.38 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#159992692
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၁၈:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.41845
လဲလှယ်ခြင်း
-139.38 USD
စုစုပေါင်း
-5 136.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၁၈:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
8
ပြင်ပ
1.41203
ကော်မရှင်ခ
-56.00 USD
အမြတ်
-5 331.38 USD
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၁၆:၂၀
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၅၀:၁၃
ဝယ်ယူမှု
2
1.22246
1.21809
အမြတ်
-888.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160085657
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၁၆:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22246
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-874.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၅၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.21809
ကော်မရှင်ခ
-14.00 USD
အမြတ်
-888.00 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၁၂:၃၆
၃၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၃၆:၄၀
ဝယ်ယူမှု
8
1.21894
1.21956
အမြတ်
347.64 USD
EURUSD
စာချုပ်
#159954878
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၁၂:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21894
လဲလှယ်ခြင်း
-92.36 USD
စုစုပေါင်း
496.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၃၆:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
8
ပြင်ပ
1.21956
ကော်မရှင်ခ
-56.00 USD
အမြတ်
347.64 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၁၁:၄၆
၃၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၃၆:၃၇
ဝယ်ယူမှု
8
1.21884
1.21956
အမြတ်
427.64 USD
EURUSD
စာချုပ်
#159954859
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၁၁:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21884
လဲလှယ်ခြင်း
-92.36 USD
စုစုပေါင်း
576.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၃၆:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
8
ပြင်ပ
1.21956
ကော်မရှင်ခ
-56.00 USD
အမြတ်
427.64 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၁၁:၅၁
၂၈.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၅၇:၂၃
ဝယ်ယူမှု
8
1.21885
1.2136
အမြတ်
-4 302.18 USD
EURUSD
စာချုပ်
#159954861
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၁၁:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21885
လဲလှယ်ခြင်း
-46.18 USD
စုစုပေါင်း
-4 200.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၅၇:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
8
ပြင်ပ
1.2136
ကော်မရှင်ခ
-56.00 USD
အမြတ်
-4 302.18 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၁၁:၄၈
၂၈.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၅၇:၂၃
ဝယ်ယူမှု
8
1.21885
1.2136
အမြတ်
-4 302.18 USD
EURUSD
စာချုပ်
#159954860
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၁၁:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21885
လဲလှယ်ခြင်း
-46.18 USD
စုစုပေါင်း
-4 200.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၅၇:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
8
ပြင်ပ
1.2136
ကော်မရှင်ခ
-56.00 USD
အမြတ်
-4 302.18 USD
၂၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၁၈:၁၇
၂၈.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၂၀:၃၇
ဝယ်ယူမှု
8
0.77805
0.77145
အမြတ်
-5 457.73 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#159934092
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၁၈:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.77805
လဲလှယ်ခြင်း
-121.73 USD
စုစုပေါင်း
-5 280.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၂၀:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
8
ပြင်ပ
0.77145
ကော်မရှင်ခ
-56.00 USD
အမြတ်
-5 457.73 USD
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၈:၅၃
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၀၆:၀၈
ဝယ်ယူမှု
1
36874.51
37463.73
အမြတ်
486.73 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#159905603
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၈:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
36874.51
လဲလှယ်ခြင်း
-92.49 USD
စုစုပေါင်း
589.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၀၆:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
37463.73
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
486.73 USD
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၀၇:၅၁
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၂၅:၁၅
ဝယ်ယူမှု
2
1.41752
1.40915
အမြတ်
-1 734.47 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#159901432
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၀၇:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.41752
လဲလှယ်ခြင်း
-46.47 USD
စုစုပေါင်း
-1 674.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၂၅:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.40915
ကော်မရှင်ခ
-14.00 USD
အမြတ်
-1 734.47 USD
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၁၇:၃၈
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၂၅:၁၃
ဝယ်ယူမှု
2
1.41591
1.4092
အမြတ်
-1 402.47 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#159903627
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၁၇:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.41591
လဲလှယ်ခြင်း
-46.47 USD
စုစုပေါင်း
-1 342.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၂၅:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.4092
ကော်မရှင်ခ
-14.00 USD
အမြတ်
-1 402.47 USD
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၄၁:၂၃
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၂၅:၁၃
ဝယ်ယူမှု
2
1.41643
1.40921
အမြတ်
-1 504.47 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#159902473
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၄၁:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.41643
လဲလှယ်ခြင်း
-46.47 USD
စုစုပေါင်း
-1 444.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၂၅:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.40921
ကော်မရှင်ခ
-14.00 USD
အမြတ်
-1 504.47 USD
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၁၇:၂၃
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၂၅:၁၃
ဝယ်ယူမှု
2
1.4159
1.4092
အမြတ်
-1 400.47 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#159903619
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၁၇:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.4159
လဲလှယ်ခြင်း
-46.47 USD
စုစုပေါင်း
-1 340.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၂၅:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.4092
ကော်မရှင်ခ
-14.00 USD
အမြတ်
-1 400.47 USD
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၄၈:၂၉
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၂၅:၁၃
ဝယ်ယူမှု
8
1.41664
1.4092
အမြတ်
-6 193.85 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#159902687
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၄၈:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.41664
လဲလှယ်ခြင်း
-185.85 USD
စုစုပေါင်း
-5 952.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၂၅:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
8
ပြင်ပ
1.4092
ကော်မရှင်ခ
-56.00 USD
အမြတ်
-6 193.85 USD
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၁၇:၂၀
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၂၅:၁၃
ဝယ်ယူမှု
2
1.4159
1.4092
အမြတ်
-1 400.47 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#159903615
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၁၇:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.4159
လဲလှယ်ခြင်း
-46.47 USD
စုစုပေါင်း
-1 340.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၂၅:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.4092
ကော်မရှင်ခ
-14.00 USD
အမြတ်
-1 400.47 USD
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၀၄:၀၁
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၂၄:၂၁
ဝယ်ယူမှု
2
1.41567
1.40926
အမြတ်
-1 342.47 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#159903113
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၀၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.41567
လဲလှယ်ခြင်း
-46.47 USD
စုစုပေါင်း
-1 282.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၂၄:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.40926
ကော်မရှင်ခ
-14.00 USD
အမြတ်
-1 342.47 USD
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၄၅:၂၀
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၂၃:၅၂
ဝယ်ယူမှု
8
1.41394
1.40943
အမြတ်
-3 849.85 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#159908565
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၄၅:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.41394
လဲလှယ်ခြင်း
-185.85 USD
စုစုပေါင်း
-3 608.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၂၃:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
8
ပြင်ပ
1.40943
ကော်မရှင်ခ
-56.00 USD
အမြတ်
-3 849.85 USD
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၄၆:၄၅
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၁၄:၃၀
ဝယ်ယူမှု
8
1.41355
1.40958
အမြတ်
-3 417.85 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#159908695
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၄၆:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.41355
လဲလှယ်ခြင်း
-185.85 USD
စုစုပေါင်း
-3 176.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၁၄:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
8
ပြင်ပ
1.40958
ကော်မရှင်ခ
-56.00 USD
အမြတ်
-3 417.85 USD
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၄၁:၂၄
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၄၈:၀၅
ဝယ်ယူမှု
8
132.976
133.46
အမြတ်
3 498.77 USD
EURJPY
စာချုပ်
#159889187
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၄၁:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
132.976
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3 554.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၄၈:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
8
ပြင်ပ
133.46
ကော်မရှင်ခ
-56.00 USD
အမြတ်
3 498.77 USD
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၀၉:၅၁
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၄၈:၀၃
ဝယ်ယူမှု
8
132.911
133.46
အမြတ်
3 976.17 USD
EURJPY
စာချုပ်
#159889658
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၀၉:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
132.911
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4 032.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၄၈:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
8
ပြင်ပ
133.46
ကော်မရှင်ခ
-56.00 USD
အမြတ်
3 976.17 USD
၂၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၅၂:၀၅
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၄၈:၀၂
ဝယ်ယူမှု
8
34346.74
37064.17
အမြတ်
21 474.45 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#159858417
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၅၂:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
34346.74
လဲလှယ်ခြင်း
-184.99 USD
စုစုပေါင်း
21 739.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၄၈:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
8
ပြင်ပ
37064.17
ကော်မရှင်ခ
-80.00 USD
အမြတ်
21 474.45 USD