၀၈.၀၇.၂၀၂၂ ၀၄:၄၆:၃၇
၀၈.၀၇.၂၀၂၂ ၀၄:၅၀:၄၄
ရောင်းချမှု
1
1.01805
1.01829
အမြတ်
-24.00 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#92322197
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၂ ၀၄:၄၆:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.01805
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-24.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၂ ၀၄:၅၀:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.01829
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-24.00 USD
၀၇.၀၇.၂၀၂၂ ၁၈:၂၈:၃၉
၀၇.၀၇.၂၀၂၂ ၂၁:၀၃:၀၅
ဝယ်ယူမှု
1
1.016
1.016
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#92312926
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၂ ၁၈:၂၈:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.016
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၂ ၂၁:၀၃:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.016
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၇.၀၇.၂၀၂၂ ၂၀:၁၈:၂၃
၀၇.၀၇.၂၀၂၂ ၂၁:၀၃:၀၅
ဝယ်ယူမှု
1
1.015
1.016
အမြတ်
100.00 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#92316764
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၂ ၂၀:၁၈:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.015
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
100.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၂ ၂၁:၀၃:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.016
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
100.00 USD
၀၇.၀၇.၂၀၂၂ ၁၉:၄၇:၄၈
၀၇.၀၇.၂၀၂၂ ၁၉:၅၅:၀၀
ရောင်းချမှု
1
1.016
1.01566
အမြတ်
34.00 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#92316482
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၂ ၁၉:၄၇:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.016
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
34.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၂ ၁၉:၅၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.01566
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
34.00 USD
၀၇.၀၇.၂၀၂၂ ၁၆:၃၅:၃၀
၀၇.၀၇.၂၀၂၂ ၁၉:၃၂:၃၆
ဝယ်ယူမှု
1
1.01841
1.01512
အမြတ်
-329.00 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#92309836
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၂ ၁၆:၃၅:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.01841
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-329.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၂ ၁၉:၃၂:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.01512
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-329.00 USD
၀၇.၀၇.၂၀၂၂ ၁၄:၅၀:၄၂
၀၇.၀၇.၂၀၂၂ ၁၅:၁၂:၀၃
ဝယ်ယူမှု
1
1.01929
1.01784
အမြတ်
-145.00 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#92305510
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၂ ၁၄:၅၀:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.01929
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-145.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၂ ၁၅:၁၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.01784
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-145.00 USD
၀၇.၀၇.၂၀၂၂ ၁၁:၄၃:၂၃
၀၇.၀၇.၂၀၂၂ ၁၂:၀၀:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.01946
1.02
အမြတ်
27.00 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#92299678
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၂ ၁၁:၄၃:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.01946
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
27.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၂ ၁၂:၀၀:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.02
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
27.00 USD
၀၇.၀၇.၂၀၂၂ ၁၁:၂၈:၀၂
၀၇.၀၇.၂၀၂၂ ၁၁:၃၂:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.02056
1.021
အမြတ်
22.00 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#92299116
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၂ ၁၁:၂၈:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.02056
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
22.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၂ ၁၁:၃၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.021
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
22.00 USD
၀၆.၀၇.၂၀၂၂ ၁၃:၃၉:၄၆
၀၆.၀၇.၂၀၂၂ ၁၃:၄၆:၁၈
ဝယ်ယူမှု
6
1.021
1.01998
အမြတ်
-612.00 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#92255348
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၂ ၁၃:၃၉:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.021
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-612.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၂ ၁၃:၄၆:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
6
ပြင်ပ
1.01998
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-612.00 USD
၀၅.၀၇.၂၀၂၂ ၁၀:၁၅:၂၂
၀၆.၀၇.၂၀၂၂ ၁၃:၄၆:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.08
1.04003
1.01998
အမြတ်
-160.40 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#92194293
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၇.၂၀၂၂ ၁၀:၁၅:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.04003
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-160.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၂ ၁၃:၄၆:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
1.01998
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-160.40 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၂ ၁၆:၃၂:၀၈
၀၆.၀၇.၂၀၂၂ ၁၃:၄၆:၁၇
ဝယ်ယူမှု
1
1.049
1.01996
အမြတ်
-2 904.00 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#92014321
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၂ ၁၆:၃၂:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.049
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2 904.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၂ ၁၃:၄၆:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.01996
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2 904.00 USD
၀၅.၀၇.၂၀၂၂ ၁၀:၂၉:၁၈
၀၆.၀၇.၂၀၂၂ ၁၃:၄၆:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.21
1.03852
1.01996
အမြတ်
-389.76 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#92195582
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၇.၂၀၂၂ ၁၀:၂၉:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.03852
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-389.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၂ ၁၃:၄၆:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.21
ပြင်ပ
1.01996
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-389.76 USD
၀၅.၀၇.၂၀၂၂ ၀၈:၀၀:၃၁
၀၆.၀၇.၂၀၂၂ ၁၃:၄၆:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.04388
1.01998
အမြတ်
-23.90 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#92189372
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၇.၂၀၂၂ ၀၈:၀၀:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.04388
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-23.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၂ ၁၃:၄၆:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.01998
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-23.90 USD
၀၅.၀၇.၂၀၂၂ ၁၀:၅၁:၄၉
၀၆.၀၇.၂၀၂၂ ၁၃:၄၆:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.55
1.03711
1.01996
အမြတ်
-943.25 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#92197130
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၇.၂၀၂၂ ၁၀:၅၁:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.03711
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-943.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၂ ၁၃:၄၆:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.55
ပြင်ပ
1.01996
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-943.25 USD
၀၅.၀၇.၂၀၂၂ ၁၀:၀၆:၄၈
၀၆.၀၇.၂၀၂၂ ၁၃:၄၆:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.04238
1.01998
အမြတ်
-44.80 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#92193233
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၇.၂၀၂၂ ၁၀:၀၆:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.04238
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-44.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၂ ၁၃:၄၆:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.01998
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-44.80 USD
၀၅.၀၇.၂၀၂၂ ၁၁:၁၀:၅၁
၀၆.၀၇.၂၀၂၂ ၁၃:၄၆:၁၇
ဝယ်ယူမှု
1.44
1.03566
1.01998
အမြတ်
-2 257.92 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#92198956
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၇.၂၀၂၂ ၁၁:၁၀:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.03566
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2 257.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၂ ၁၃:၄၆:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.44
ပြင်ပ
1.01998
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2 257.92 USD
၀၅.၀၇.၂၀၂၂ ၁၀:၁၁:၅၉
၀၆.၀၇.၂၀၂၂ ၁၃:၄၆:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.04081
1.01998
အမြတ်
-104.15 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#92193830
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၇.၂၀၂၂ ၁၀:၁၁:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.04081
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-104.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၂ ၁၃:၄၆:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.01998
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-104.15 USD
၀၅.၀၇.၂၀၂၂ ၁၁:၀၆:၃၉
၀၆.၀၇.၂၀၂၂ ၁၃:၄၆:၁၇
ဝယ်ယူမှု
1
1.036
1.01996
အမြတ်
-1 604.00 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#92133237
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၇.၂၀၂၂ ၁၁:၀၆:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.036
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1 604.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၂ ၁၃:၄၆:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.01996
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1 604.00 USD
၀၅.၀၇.၂၀၂၂ ၁၀:၂၈:၁၆
၀၆.၀၇.၂၀၂၂ ၁၃:၄၆:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.13
1.03928
1.01996
အမြတ်
-251.16 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#92195475
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၇.၂၀၂၂ ၁၀:၂၈:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.03928
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-251.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၂ ၁၃:၄၆:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
1.01996
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-251.16 USD
၀၅.၀၇.၂၀၂၂ ၁၀:၃၇:၀၆
၀၆.၀၇.၂၀၂၂ ၁၃:၄၆:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.34
1.03776
1.01996
အမြတ်
-605.20 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#92196292
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၇.၂၀၂၂ ၁၀:၃၇:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.03776
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-605.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၂ ၁၃:၄၆:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.34
ပြင်ပ
1.01996
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-605.20 USD
၀၅.၀၇.၂၀၂၂ ၁၀:၃၅:၅၉
၀၆.၀၇.၂၀၂၂ ၁၃:၄၆:၁၇
ဝယ်ယူမှု
1
1.038
1.01998
အမြတ်
-1 802.00 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#92152088
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၇.၂၀၂၂ ၁၀:၃၅:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.038
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1 802.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၂ ၁၃:၄၆:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.01998
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1 802.00 USD
၀၅.၀၇.၂၀၂၂ ၀၉:၄၄:၀၉
၀၆.၀၇.၂၀၂၂ ၁၃:၄၆:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.04318
1.01998
အမြတ်
-23.20 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#92192285
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၇.၂၀၂၂ ၀၉:၄၄:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.04318
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-23.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၂ ၁၃:၄၆:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.01998
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-23.20 USD
၀၅.၀၇.၂၀၂၂ ၁၁:၀၅:၄၈
၀၆.၀၇.၂၀၂၂ ၁၃:၄၆:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.89
1.0363
1.01996
အမြတ်
-1 454.26 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#92198207
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၇.၂၀၂၂ ၁၁:၀၅:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.0363
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1 454.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၂ ၁၃:၄၆:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.89
ပြင်ပ
1.01996
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1 454.26 USD
၀၅.၀၇.၂၀၂၂ ၁၀:၀၉:၁၈
၀၆.၀၇.၂၀၂၂ ၁၃:၄၆:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.0416
1.01998
အမြတ်
-64.86 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#92193534
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၇.၂၀၂၂ ၁၀:၀၉:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.0416
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-64.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၂ ၁၃:၄၆:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.01998
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-64.86 USD
၀၅.၀၇.၂၀၂၂ ၁၁:၂၄:၂၄
၀၆.၀၇.၂၀၂၂ ၁၃:၄၆:၀၇
ဝယ်ယူမှု
2.33
1.03428
1.02026
အမြတ်
-3 266.66 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#92200328
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၇.၂၀၂၂ ၁၁:၂၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.03428
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3 266.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၂ ၁၃:၄၆:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.33
ပြင်ပ
1.02026
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3 266.66 USD
၀၅.၀၇.၂၀၂၂ ၁၁:၃၉:၅၄
၀၆.၀၇.၂၀၂၂ ၁၃:၄၅:၅၅
ဝယ်ယူမှု
3.77
1.03292
1.02042
အမြတ်
-4 712.50 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#92201529
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၇.၂၀၂၂ ၁၁:၃၉:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.03292
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4 712.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၂ ၁၃:၄၅:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3.77
ပြင်ပ
1.02042
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4 712.50 USD
၀၆.၀၇.၂၀၂၂ ၁၃:၄၃:၀၄
၀၆.၀၇.၂၀၂၂ ၁၃:၄၅:၂၆
ရောင်းချမှု
18
1.01985
1.0208
အမြတ်
-1 710.00 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#92231627
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၂ ၁၃:၄၃:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.01985
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1 710.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၂ ၁၃:၄၅:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
18
ပြင်ပ
1.0208
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1 710.00 USD
၀၅.၀၇.၂၀၂၂ ၁၁:၄၇:၄၇
၀၆.၀၇.၂၀၂၂ ၁၃:၄၂:၂၃
ဝယ်ယူမှု
6.1
1.03182
1.0201
အမြတ်
-7 149.20 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#92202117
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၇.၂၀၂၂ ၁၁:၄၇:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.03182
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-7 149.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၂ ၁၃:၄၂:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
6.1
ပြင်ပ
1.0201
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-7 149.20 USD
၀၆.၀၇.၂၀၂၂ ၁၁:၅၀:၂၈
၀၆.၀၇.၂၀၂၂ ၁၁:၅၃:၂၈
ဝယ်ယူမှု
5
1.023
1.02399
အမြတ်
495.00 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#92250339
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၂ ၁၁:၅၀:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.023
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
495.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၂ ၁၁:၅၃:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
1.02399
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
495.00 USD
၀၅.၀၇.၂၀၂၂ ၁၈:၂၄:၃၁
၀၅.၀၇.၂၀၂၂ ၁၈:၄၀:၅၁
ဝယ်ယူမှု
2
1.02463
1.025
အမြတ်
74.00 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#92231203
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၇.၂၀၂၂ ၁၈:၂၄:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.02463
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
74.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၇.၂၀၂၂ ၁၈:၄၀:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.025
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
74.00 USD
၀၅.၀၇.၂၀၂၂ ၁၇:၅၅:၀၉
၀၅.၀၇.၂၀၂၂ ၁၈:၂၁:၂၁
ဝယ်ယူမှု
3
1.024
1.02429
အမြတ်
87.00 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#92210441
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၇.၂၀၂၂ ၁၇:၅၅:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.024
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
87.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၇.၂၀၂၂ ၁၈:၂၁:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3
ပြင်ပ
1.02429
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
87.00 USD
၀၅.၀၇.၂၀၂၂ ၀၉:၀၅:၃၀
၀၅.၀၇.၂၀၂၂ ၁၂:၂၁:၃၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.04348
1.03215
အမြတ်
11.33 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#92190917
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၇.၂၀၂၂ ၀၉:၀၅:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.04348
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၇.၂၀၂၂ ၁၂:၂၁:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.03215
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
11.33 USD
၀၅.၀၇.၂၀၂၂ ၀၈:၄၈:၄၂
၀၅.၀၇.၂၀၂၂ ၀၉:၀၅:၂၈
ရောင်းချမှု
0.02
1.04476
1.04368
အမြတ်
2.16 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#92190514
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၇.၂၀၂၂ ၀၈:၄၈:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.04476
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၇.၂၀၂၂ ၀၉:၀၅:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.04368
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.16 USD
၀၅.၀၇.၂၀၂၂ ၀၈:၀၂:၁၆
၀၅.၀၇.၂၀၂၂ ၀၉:၀၅:၂၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.04398
1.04368
အမြတ်
0.30 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#92189430
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၇.၂၀၂၂ ၀၈:၀၂:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.04398
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၇.၂၀၂၂ ၀၉:၀၅:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.04368
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.30 USD
၀၄.၀၇.၂၀၂၂ ၁၇:၂၄:၁၀
၀၅.၀၇.၂၀၂၂ ၀၉:၀၅:၂၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.0432
1.04368
အမြတ်
-0.48 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#92172928
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၇.၂၀၂၂ ၁၇:၂၄:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0432
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၇.၂၀၂၂ ၀၉:၀၅:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.04368
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.48 USD
၀၅.၀၇.၂၀၂၂ ၀၄:၃၈:၁၀
၀၅.၀၇.၂၀၂၂ ၀၈:၀၀:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.04369
1.04377
အမြတ်
0.08 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#92183540
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၇.၂၀၂၂ ၀၄:၃၈:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.04369
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၇.၂၀၂၂ ၀၈:၀၀:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.04377
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.08 USD
၀၅.၀၇.၂၀၂၂ ၀၆:၀၇:၀၀
၀၅.၀၇.၂၀၂၂ ၀၈:၀၀:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.04285
1.04377
အမြတ်
0.92 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#92186739
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၇.၂၀၂၂ ၀၆:၀၇:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.04285
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၇.၂၀၂၂ ၀၈:၀၀:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.04377
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.92 USD
၀၅.၀၇.၂၀၂၂ ၀၂:၀၆:၅၅
၀၅.၀၇.၂၀၂၂ ၀၄:၃၈:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.04336
1.04349
အမြတ်
0.13 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#92180088
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၇.၂၀၂၂ ၀၂:၀၆:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.04336
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၇.၂၀၂၂ ၀၄:၃၈:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.04349
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.13 USD
၀၅.၀၇.၂၀၂၂ ၀၄:၂၃:၀၁
၀၅.၀၇.၂၀၂၂ ၀၄:၃၈:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.04261
1.04349
အမြတ်
0.88 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#92183070
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၇.၂၀၂၂ ၀၄:၂၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.04261
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၇.၂၀၂၂ ၀၄:၃၈:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.04349
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.88 USD
၀၄.၀၇.၂၀၂၂ ၁၅:၄၂:၄၃
၀၅.၀၇.၂၀၂၂ ၀၂:၀၆:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.04493
1.04329
အမြတ်
-1.64 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#92169835
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၇.၂၀၂၂ ၁၅:၄၂:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.04493
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၇.၂၀၂၂ ၀၂:၀၆:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.04329
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.64 USD
၀၄.၀၇.၂၀၂၂ ၁၇:၂၄:၁၁
၀၅.၀၇.၂၀၂၂ ၀၂:၀၆:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.04344
1.04329
အမြတ်
-0.30 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#92172947
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၇.၂၀၂၂ ၁၇:၂၄:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.04344
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၇.၂၀၂၂ ၀၂:၀၆:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.04329
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.30 USD
၀၄.၀၇.၂၀၂၂ ၁၈:၃၆:၅၅
၀၅.၀၇.၂၀၂၂ ၀၂:၀၆:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.04189
1.04329
အမြတ်
7.00 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#92175659
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၇.၂၀၂၂ ၁၈:၃၆:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.04189
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၇.၂၀၂၂ ၀၂:၀၆:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.04329
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.00 USD
၀၄.၀၇.၂၀၂၂ ၁၇:၁၂:၅၀
၀၅.၀၇.၂၀၂၂ ၀၂:၀၆:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.04414
1.04329
အမြတ်
-0.85 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#92172503
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၇.၂၀၂၂ ၁၇:၁၂:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.04414
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၇.၂၀၂၂ ၀၂:၀၆:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.04329
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.85 USD
၀၄.၀၇.၂၀၂၂ ၁၇:၅၆:၂၃
၀၅.၀၇.၂၀၂၂ ၀၂:၀၆:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.04271
1.04329
အမြတ်
1.74 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#92174073
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၇.၂၀၂၂ ၁၇:၅၆:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.04271
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၇.၂၀၂၂ ၀၂:၀၆:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.04329
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.74 USD
၀၄.၀၇.၂၀၂၂ ၁၇:၁၃:၁၄
၀၄.၀၇.၂၀၂၂ ၁၇:၂၄:၀၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.04388
1.04339
အမြတ်
0.49 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#92172543
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၇.၂၀၂၂ ၁၇:၁၃:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.04388
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၇.၂၀၂၂ ၁၇:၂၄:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.04339
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.49 USD
၀၄.၀၇.၂၀၂၂ ၁၇:၁၃:၁၃
၀၄.၀၇.၂၀၂၂ ၁၇:၂၄:၀၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.0439
1.04339
အမြတ်
0.51 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#92172525
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၇.၂၀၂၂ ၁၇:၁၃:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0439
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၇.၂၀၂၂ ၁၇:၂၄:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.04339
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.51 USD
၀၄.၀၇.၂၀၂၂ ၁၂:၀၆:၂၁
၀၄.၀၇.၂၀၂၂ ၁၇:၁၃:၁၂
ရောင်းချမှု
0.02
1.04394
1.04408
အမြတ်
-0.28 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#92162268
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၇.၂၀၂၂ ၁၂:၀၆:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.04394
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၇.၂၀၂၂ ၁၇:၁၃:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.04408
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.28 USD
၀၄.၀၇.၂၀၂၂ ၁၂:၃၄:၂၉
၀၄.၀၇.၂၀၂၂ ၁၇:၁၃:၁၂
ရောင်းချမှု
0.05
1.04546
1.04408
အမြတ်
6.90 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#92163296
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၇.၂၀၂၂ ၁၂:၃၄:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.04546
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၇.၂၀၂၂ ၁၇:၁၃:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.04408
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.90 USD
၀၄.၀၇.၂၀၂၂ ၁၁:၄၇:၃၄
၀၄.၀၇.၂၀၂၂ ၁၇:၁၃:၁၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.04318
1.04408
အမြတ်
-0.90 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#92161583
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၇.၂၀၂၂ ၁၁:၄၇:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.04318
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၇.၂၀၂၂ ၁၇:၁၃:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.04408
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.90 USD
၀၄.၀၇.၂၀၂၂ ၁၂:၃၃:၀၆
၀၄.၀၇.၂၀၂၂ ၁၇:၁၃:၁၂
ရောင်းချမှု
0.03
1.04472
1.04408
အမြတ်
1.92 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#92163196
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၇.၂၀၂၂ ၁၂:၃၃:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.04472
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၇.၂၀၂၂ ၁၇:၁၃:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.04408
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.92 USD