၀၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၃:၅၆:၂၈
၀၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၄:၃၉:၄၀
ရောင်းချမှု
0.05
1725
1727
အမြတ်
-10.35 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#173428654
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၃:၅၆:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1725
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-10.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၄:၃၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1727
ကော်မရှင်ခ
-0.35 USD
အမြတ်
-10.35 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၂ ၁၀:၂၆:၅၅
၀၇.၀၉.၂၀၂၂ ၂၀:၃၅:၂၁
ရောင်းချမှု
2
1696.78
1717.11
အမြတ်
-4 080.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#173388067
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၂ ၁၀:၂၆:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1696.78
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4 066.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၂ ၂၀:၃၅:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1717.11
ကော်မရှင်ခ
-14.00 USD
အမြတ်
-4 080.00 USD
၀၆.၀၉.၂၀၂၂ ၁၄:၂၆:၁၇
၀၇.၀၉.၂၀၂၂ ၁၀:၂၆:၄၀
ရောင်းချမှု
5
141.95
144.156
အမြတ်
-7 703.24 USD
USDJPY
စာချုပ်
#173350528
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၉.၂၀၂၂ ၁၄:၂၆:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
141.95
လဲလှယ်ခြင်း
-16.81 USD
စုစုပေါင်း
-7 651.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၂ ၁၀:၂၆:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
144.156
ကော်မရှင်ခ
-35.00 USD
အမြတ်
-7 703.24 USD
၀၆.၀၉.၂၀၂၂ ၀၃:၅၁:၃၈
၀၆.၀၉.၂၀၂၂ ၀၄:၀၂:၄၀
ရောင်းချမှု
1
1723.19
1720.09
အမြတ်
303.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#173336810
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၉.၂၀၂၂ ၀၃:၅၁:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1723.19
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
310.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၉.၂၀၂၂ ၀၄:၀၂:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1720.09
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
303.00 USD
၀၆.၀၉.၂၀၂၂ ၀၃:၅၁:၃၁
၀၆.၀၉.၂၀၂၂ ၀၄:၀၂:၃၆
ရောင်းချမှု
1
1723.18
1720.02
အမြတ်
309.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#173336807
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၉.၂၀၂၂ ၀၃:၅၁:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1723.18
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
316.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၉.၂၀၂၂ ၀၄:၀၂:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1720.02
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
309.00 USD
၀၆.၀၉.၂၀၂၂ ၀၃:၅၁:၂၆
၀၆.၀၉.၂၀၂၂ ၀၄:၀၂:၃၂
ရောင်းချမှု
1
1723.16
1720.73
အမြတ်
236.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#173336803
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၉.၂၀၂၂ ၀၃:၅၁:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1723.16
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
243.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၉.၂၀၂၂ ၀၄:၀၂:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1720.73
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
236.00 USD
၀၆.၀၉.၂၀၂၂ ၀၃:၅၁:၂၀
၀၆.၀၉.၂၀၂၂ ၀၄:၀၂:၂၈
ရောင်းချမှု
1
1723.11
1721.02
အမြတ်
202.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#173336801
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၉.၂၀၂၂ ၀၃:၅၁:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1723.11
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
209.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၉.၂၀၂၂ ၀၄:၀၂:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1721.02
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
202.00 USD
၀၆.၀၉.၂၀၂၂ ၀၃:၅၁:၁၆
၀၆.၀၉.၂၀၂၂ ၀၄:၀၂:၂၂
ရောင်းချမှု
1
1723.05
1721.2
အမြတ်
178.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#173336800
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၉.၂၀၂၂ ၀၃:၅၁:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1723.05
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
185.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၉.၂၀၂၂ ၀၄:၀၂:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1721.2
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
178.00 USD
၀၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၁:၀၁:၀၃
၀၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၁:၀၉:၃၇
ဝယ်ယူမှု
1
1711.18
1712
အမြတ်
75.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#173318981
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၁:၀၁:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1711.18
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
82.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၁:၀၉:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1712
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
75.00 USD
၀၅.၀၉.၂၀၂၂ ၀၅:၅၉:၁၅
၀၅.၀၉.၂၀၂၂ ၀၆:၁၆:၂၄
ဝယ်ယူမှု
1
1711.24
1711.96
အမြတ်
65.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#173311320
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၉.၂၀၂၂ ၀၅:၅၉:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1711.24
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
72.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၉.၂၀၂၂ ၀၆:၁၆:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1711.96
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
65.00 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၂ ၁၇:၄၀:၀၀
၀၂.၀၉.၂၀၂၂ ၁၈:၂၃:၂၀
ရောင်းချမှု
2
1715
1715.15
အမြတ်
-44.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#173289602
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၂ ၁၇:၄၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1715
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-30.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၂ ၁၈:၂၃:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1715.15
ကော်မရှင်ခ
-14.00 USD
အမြတ်
-44.00 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၂ ၁၇:၅၁:၄၃
၀၂.၀၉.၂၀၂၂ ၁၈:၂၃:၁၆
ရောင်းချမှု
1
1716.31
1715.16
အမြတ်
108.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#173291738
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၂ ၁၇:၅၁:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1716.31
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
115.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၂ ၁၈:၂၃:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1715.16
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
108.00 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၂ ၁၇:၅၁:၄၈
၀၂.၀၉.၂၀၂၂ ၁၈:၂၃:၁၂
ရောင်းချမှု
1
1716.3
1715.05
အမြတ်
118.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#173291745
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၂ ၁၇:၅၁:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1716.3
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
125.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၂ ၁၈:၂၃:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1715.05
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
118.00 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၂ ၁၇:၅၁:၅၂
၀၂.၀၉.၂၀၂၂ ၁၈:၂၃:၀၈
ရောင်းချမှု
1
1716.25
1715.05
အမြတ်
113.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#173291748
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၂ ၁၇:၅၁:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1716.25
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
120.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၂ ၁၈:၂၃:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1715.05
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
113.00 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၂ ၁၇:၅၁:၅၆
၀၂.၀၉.၂၀၂၂ ၁၈:၂၃:၀၃
ရောင်းချမှု
1
1716.28
1715.03
အမြတ်
118.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#173291751
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၂ ၁၇:၅၁:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1716.28
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
125.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၂ ၁၈:၂၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1715.03
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
118.00 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၂ ၁၇:၅၂:၀၀
၀၂.၀၉.၂၀၂၂ ၁၈:၂၃:၀၀
ရောင်းချမှု
1
1716.42
1715.01
အမြတ်
134.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#173291755
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၂ ၁၇:၅၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1716.42
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
141.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၂ ၁၈:၂၃:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1715.01
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
134.00 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၂ ၁၇:၅၂:၀၅
၀၂.၀၉.၂၀၂၂ ၁၈:၂၂:၅၇
ရောင်းချမှု
1
1716.4
1715.11
အမြတ်
122.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#173291756
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၂ ၁၇:၅၂:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1716.4
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
129.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၂ ၁၈:၂၂:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1715.11
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
122.00 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၂ ၁၇:၅၂:၁၂
၀၂.၀၉.၂၀၂၂ ၁၈:၂၂:၅၁
ရောင်းချမှု
1
1716.58
1715.25
အမြတ်
126.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#173291763
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၂ ၁၇:၅၂:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1716.58
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
133.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၂ ၁၈:၂၂:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1715.25
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
126.00 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၂ ၁၇:၅၂:၁၈
၀၂.၀၉.၂၀၂၂ ၁၈:၂၂:၄၇
ရောင်းချမှု
1
1716.64
1715.11
အမြတ်
146.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#173291772
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၂ ၁၇:၅၂:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1716.64
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
153.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၂ ၁၈:၂၂:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1715.11
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
146.00 USD
၀၁.၀၉.၂၀၂၂ ၁၇:၂၄:၀၆
၀၁.၀၉.၂၀၂၂ ၁၇:၂၄:၂၉
ဝယ်ယူမှု
2
1693.16
1694.05
အမြတ်
164.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#173258916
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၂ ၁၇:၂၄:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1693.16
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
178.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၂ ၁၇:၂၄:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1694.05
ကော်မရှင်ခ
-14.00 USD
အမြတ်
164.00 USD
၃၁.၀၈.၂၀၂၂ ၁၉:၀၁:၃၄
၃၁.၀၈.၂၀၂၂ ၁၉:၂၃:၃၈
ရောင်းချမှု
1
1718.74
1717.99
အမြတ်
68.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#173219071
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၂ ၁၉:၀၁:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1718.74
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
75.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၂ ၁၉:၂၃:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1717.99
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
68.00 USD
၃၁.၀၈.၂၀၂၂ ၁၀:၂၀:၂၇
၃၁.၀၈.၂၀၂၂ ၁၀:၂၂:၁၄
ဝယ်ယူမှု
1
1720
1721.2
အမြတ်
113.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#173190226
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၂ ၁၀:၂၀:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1720
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
120.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၂ ၁၀:၂၂:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1721.2
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
113.00 USD
၃၀.၀၈.၂၀၂၂ ၁၂:၂၀:၂၂
၃၀.၀၈.၂၀၂၂ ၁၂:၂၀:၄၁
ဝယ်ယူမှု
1
1733
1732.92
အမြတ်
-15.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#173165813
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၂၂ ၁၂:၂၀:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1733
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-8.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၂၂ ၁၂:၂၀:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1732.92
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
-15.00 USD
၃၀.၀၈.၂၀၂၂ ၁၂:၀၃:၃၀
၃၀.၀၈.၂၀၂၂ ၁၂:၀၉:၀၅
ရောင်းချမှု
1
1733.37
1732.5
အမြတ်
80.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#173165217
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၂၂ ၁၂:၀၃:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1733.37
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
87.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၂၂ ၁၂:၀၉:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1732.5
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
80.00 USD
၂၉.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၁၅:၀၄
၃၀.၀၈.၂၀၂၂ ၀၇:၁၈:၃၀
ရောင်းချမှု
1
1744.53
1735.02
အမြတ်
942.95 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#173144955
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၁၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1744.53
လဲလှယ်ခြင်း
-1.05 USD
စုစုပေါင်း
951.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၂၂ ၀၇:၁၈:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1735.02
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
942.95 USD
၂၉.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၁၈:၀၀
၃၀.၀၈.၂၀၂၂ ၀၇:၁၈:၂၃
ရောင်းချမှု
1
1744.77
1735.02
အမြတ်
966.95 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#173145150
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၁၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1744.77
လဲလှယ်ခြင်း
-1.05 USD
စုစုပေါင်း
975.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၂၂ ၀၇:၁၈:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1735.02
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
966.95 USD
၂၉.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၁၅:၀၀
၂၉.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၅၁:၁၁
ရောင်းချမှု
1
1744.34
1739.07
အမြတ်
520.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#173144940
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၁၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1744.34
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
527.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၅၁:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1739.07
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
520.00 USD
၂၉.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၁၄:၅၅
၂၉.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၅၁:၀၇
ရောင်းချမှု
1
1744.34
1738.72
အမြတ်
555.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#173144938
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၁၄:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1744.34
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
562.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၅၁:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1738.72
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
555.00 USD
၂၉.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၀၉:၃၅
၂၉.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၅၁:၀၂
ရောင်းချမှု
1
1743.04
1738.77
အမြတ်
420.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#173144614
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၀၉:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1743.04
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
427.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၅၁:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1738.77
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
420.00 USD
၂၉.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၀၉:၃၀
၂၉.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၅၀:၅၈
ရောင်းချမှု
1
1743.15
1738.54
အမြတ်
454.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#173144612
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၀၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1743.15
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
461.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၅၀:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1738.54
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
454.00 USD
၂၉.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၀၉:၂၆
၂၉.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၅၀:၅၄
ရောင်းချမှု
1
1743.1
1738.36
အမြတ်
467.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#173144604
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၀၉:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1743.1
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
474.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၅၀:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1738.36
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
467.00 USD
၂၉.၀၈.၂၀၂၂ ၁၆:၅၂:၀၇
၂၉.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၅၀:၅၀
ရောင်းချမှု
0.5
1742
1738.48
အမြတ်
172.50 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#173142247
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၈.၂၀၂၂ ၁၆:၅၂:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1742
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
176.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၅၀:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1738.48
ကော်မရှင်ခ
-3.50 USD
အမြတ်
172.50 USD
၂၉.၀၈.၂၀၂၂ ၁၀:၁၃:၃၄
၂၉.၀၈.၂၀၂၂ ၁၀:၁၆:၂၇
ရောင်းချမှု
1
1722.95
1722.3
အမြတ်
58.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#173128666
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၈.၂၀၂၂ ၁၀:၁၃:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1722.95
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
65.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၈.၂၀၂၂ ၁၀:၁၆:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1722.3
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
58.00 USD
၂၆.၀၈.၂၀၂၂ ၁၈:၄၅:၄၄
၂၉.၀၈.၂၀၂၂ ၀၂:၂၃:၂၃
ဝယ်ယူမှု
1
1737.44
1734
အမြတ်
-359.11 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#173106673
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၂၂ ၁၈:၄၅:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1737.44
လဲလှယ်ခြင်း
-8.11 USD
စုစုပေါင်း
-344.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၈.၂၀၂၂ ၀၂:၂၃:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1734
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
-359.11 USD
၂၆.၀၈.၂၀၂၂ ၁၈:၄၆:၀၁
၂၉.၀၈.၂၀၂၂ ၀၂:၂၃:၂၃
ဝယ်ယူမှု
1
1738.16
1734
အမြတ်
-431.11 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#173106686
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၂၂ ၁၈:၄၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1738.16
လဲလှယ်ခြင်း
-8.11 USD
စုစုပေါင်း
-416.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၈.၂၀၂၂ ၀၂:၂၃:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1734
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
-431.11 USD
၂၆.၀၈.၂၀၂၂ ၁၈:၄၇:၀၃
၂၉.၀၈.၂၀၂၂ ၀၂:၂၃:၂၃
ဝယ်ယူမှု
2
1736.44
1734
အမြတ်
-518.21 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#173106723
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၂၂ ၁၈:၄၇:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1736.44
လဲလှယ်ခြင်း
-16.21 USD
စုစုပေါင်း
-488.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၈.၂၀၂၂ ၀၂:၂၃:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1734
ကော်မရှင်ခ
-14.00 USD
အမြတ်
-518.21 USD
၂၆.၀၈.၂၀၂၂ ၁၉:၀၃:၄၃
၂၉.၀၈.၂၀၂၂ ၀၂:၂၃:၂၃
ဝယ်ယူမှု
1
1736.11
1734
အမြတ်
-226.11 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#173107261
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၂၂ ၁၉:၀၃:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1736.11
လဲလှယ်ခြင်း
-8.11 USD
စုစုပေါင်း
-211.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၈.၂၀၂၂ ၀၂:၂၃:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1734
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
-226.11 USD
၂၆.၀၈.၂၀၂၂ ၁၈:၄၄:၂၆
၂၉.၀၈.၂၀၂၂ ၀၂:၂၃:၂၃
ဝယ်ယူမှု
1
1737.09
1734
အမြတ်
-324.11 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#173106615
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၂၂ ၁၈:၄၄:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1737.09
လဲလှယ်ခြင်း
-8.11 USD
စုစုပေါင်း
-309.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၈.၂၀၂၂ ၀၂:၂၃:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1734
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
-324.11 USD
၂၆.၀၈.၂၀၂၂ ၁၈:၄၅:၅၆
၂၉.၀၈.၂၀၂၂ ၀၂:၂၃:၂၃
ဝယ်ယူမှု
1
1737.93
1734
အမြတ်
-408.11 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#173106681
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၂၂ ၁၈:၄၅:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1737.93
လဲလှယ်ခြင်း
-8.11 USD
စုစုပေါင်း
-393.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၈.၂၀၂၂ ၀၂:၂၃:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1734
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
-408.11 USD
၂၆.၀၈.၂၀၂၂ ၁၈:၄၆:၀၇
၂၉.၀၈.၂၀၂၂ ၀၂:၂၃:၂၃
ဝယ်ယူမှု
1
1738
1734
အမြတ်
-415.11 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#173106689
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၂၂ ၁၈:၄၆:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1738
လဲလှယ်ခြင်း
-8.11 USD
စုစုပေါင်း
-400.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၈.၂၀၂၂ ၀၂:၂၃:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1734
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
-415.11 USD
၂၆.၀၈.၂၀၂၂ ၁၈:၄၇:၅၇
၂၉.၀၈.၂၀၂၂ ၀၂:၂၃:၂၃
ဝယ်ယူမှု
2
1737.4
1734
အမြတ်
-710.21 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#173106760
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၂၂ ၁၈:၄၇:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1737.4
လဲလှယ်ခြင်း
-16.21 USD
စုစုပေါင်း
-680.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၈.၂၀၂၂ ၀၂:၂၃:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1734
ကော်မရှင်ခ
-14.00 USD
အမြတ်
-710.21 USD
၂၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၃၄:၁၅
၂၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၂:၁၉:၂၈
ရောင်းချမှု
1
1765
1765.15
အမြတ်
-22.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#173057257
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၃၄:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1765
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-15.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၂:၁၉:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1765.15
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
-22.00 USD
၂၅.၀၈.၂၀၂၂ ၀၇:၀၄:၅၀
၂၅.၀၈.၂၀၂၂ ၀၈:၀၁:၅၇
ဝယ်ယူမှု
1
1756.8
1757.7
အမြတ်
83.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#173052138
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၈.၂၀၂၂ ၀၇:၀၄:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1756.8
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
90.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၈.၂၀၂၂ ၀၈:၀၁:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1757.7
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
83.00 USD
၂၄.၀၈.၂၀၂၂ ၁၃:၅၈:၂၆
၂၄.၀၈.၂၀၂၂ ၁၄:၃၂:၁၈
ရောင်းချမှု
1
1744.38
1743.2
အမြတ်
111.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#173030402
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၈.၂၀၂၂ ၁၃:၅၈:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1744.38
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
118.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၈.၂၀၂၂ ၁၄:၃၂:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1743.2
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
111.00 USD
၂၄.၀၈.၂၀၂၂ ၀၆:၄၅:၄၂
၂၄.၀၈.၂၀၂၂ ၁၃:၀၅:၂၆
ရောင်းချမှု
1
1.1803
1.1793
အမြတ်
93.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#173019044
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၈.၂၀၂၂ ၀၆:၄၅:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1803
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
100.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၈.၂၀၂၂ ၁၃:၀၅:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.1793
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
93.00 USD
၂၃.၀၈.၂၀၂၂ ၁၂:၄၅:၀၆
၂၃.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၆:၅၂
ရောင်းချမှု
1
1738.84
1732.82
အမြတ်
595.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#172995690
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၈.၂၀၂၂ ၁၂:၄၅:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1738.84
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
602.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၆:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1732.82
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
595.00 USD
၂၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၀၃:၄၈
၂၃.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၂၄:၀၁
ရောင်းချမှု
1
1733.86
1732.86
အမြတ်
91.95 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#172972723
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၀၃:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1733.86
လဲလှယ်ခြင်း
-1.05 USD
စုစုပေါင်း
100.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၂၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1732.86
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
91.95 USD
၂၃.၀၈.၂၀၂၂ ၁၃:၂၁:၅၇
၂၃.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၂၃:၃၈
ရောင်းချမှု
1
0.95931
0.96078
အမြတ်
-158.78 USD
EURCHF
စာချုပ်
#172996680
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၈.၂၀၂၂ ၁၃:၂၁:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.95931
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-151.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၂၃:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.96078
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
-158.78 USD
၂၃.၀၈.၂၀၂၂ ၁၃:၄၇:၂၈
၂၃.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၂၃:၃၄
ရောင်းချမှု
1
161.618
161.632
အမြတ်
-17.18 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#172997361
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၈.၂၀၂၂ ၁၃:၄၇:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
161.618
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-10.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၂၃:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
161.632
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
-17.18 USD
၂၃.၀၈.၂၀၂၂ ၁၃:၄၉:၃၆
၂၃.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၂၃:၃၁
ဝယ်ယူမှု
1
94.558
94.423
အမြတ်
-105.20 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#172997422
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၈.၂၀၂၂ ၁၃:၄၉:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
94.558
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-98.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၂၃:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
94.423
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
-105.20 USD