SJ

@hirasuzu

-99.99 %
အမြတ်အစွန်း
ကော်မရှင်ခ 20%

အကျဉ်းချုပ်

ပြင်သစ်
နိုင်ငံ
၁၀၃ ရက်
အဆင့်တွင်
~5 100 USD
ကိုယ်ပိုင် ပိုင်ဆိုင်မှုများ
~0 USD
ကူးယူကုန်သွယ်သူများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများ
0
ကူးယူကုန်သွယ်သူများ လူဦးရေ
3 စွန့်စားမှု
0%
စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁
0%
အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁
0%
နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁
0%
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁
0%
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂
0%
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂
0%
မတ် ၂၀၂၂
0%
ဧပြီ ၂၀၂၂
-75.53%
မေ ၂၀၂၂
-99.96%
ဇွန် ၂၀၂၂
0%
ဇူလိုင် ၂၀၂၂
0%
သြဂုတ် ၂၀၂၂
စွန့်စားမှု0
စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု0
အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု0
နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု0
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု0
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂
စွန့်စားမှု0
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂
စွန့်စားမှု0
မတ် ၂၀၂၂
စွန့်စားမှု6
ဧပြီ ၂၀၂၂
စွန့်စားမှု6
မေ ၂၀၂၂
စွန့်စားမှု10
ဇွန် ၂၀၂၂
စွန့်စားမှု6
ဇူလိုင် ၂၀၂၂
စွန့်စားမှု3
သြဂုတ် ၂၀၂၂
0
စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁
0
အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁
0
နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁
0
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁
0
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂
0
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂
0
မတ် ၂၀၂၂
0
ဧပြီ ၂၀၂၂
0
မေ ၂၀၂၂
0
ဇွန် ၂၀၂၂
0
ဇူလိုင် ၂၀၂၂
0
သြဂုတ် ၂၀၂၂

ကျော်ကြားသော ကိရိယာများ

GBPUSD
British Pound to US Dollar
1927
ကုန်သွယ်မှုများ
67.8%
အမြတ်ရသော
EURUSD
Euro to US Dollar
1502
ကုန်သွယ်မှုများ
70.2%
အမြတ်ရသော
AUDUSD
Australian Dollar to US Dollar
776
ကုန်သွယ်မှုများ
75.9%
အမြတ်ရသော

Portfolio စုဖွဲ့စည်းမှု

4205
ကုန်သွယ်ရေး၊ စုစုပေါင်း
100%
ငွေကြေးအမျိုးအစား