@WIDOW

-100.39 %
အမြတ်အစွန်း
ကော်မရှင်ခ 20%

အကျဉ်းချုပ်

မလေးရှား
နိုင်ငံ
၆၂၂ ရက်
အဆင့်တွင်
~0 USD
ကိုယ်ပိုင် ပိုင်ဆိုင်မှုများ
~0 USD
ကူးယူကုန်သွယ်သူများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများ
5
ကူးယူကုန်သွယ်သူများ လူဦးရေ
6 စွန့်စားမှု
0%
စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁
0%
အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁
0%
နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁
0%
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁
0%
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂
0%
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂
0%
မတ် ၂၀၂၂
0%
ဧပြီ ၂၀၂၂
0%
မေ ၂၀၂၂
0%
ဇွန် ၂၀၂၂
0%
ဇူလိုင် ၂၀၂၂
0%
သြဂုတ် ၂၀၂၂
စွန့်စားမှု6
စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု7
အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု3
နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု2
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု6
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂
စွန့်စားမှု6
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂
စွန့်စားမှု6
မတ် ၂၀၂၂
စွန့်စားမှု6
ဧပြီ ၂၀၂၂
စွန့်စားမှု6
မေ ၂၀၂၂
စွန့်စားမှု6
ဇွန် ၂၀၂၂
စွန့်စားမှု6
ဇူလိုင် ၂၀၂၂
စွန့်စားမှု6
သြဂုတ် ၂၀၂၂
14
စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁
6
အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁
6
နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁
6
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁
6
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂
5
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂
5
မတ် ၂၀၂၂
5
ဧပြီ ၂၀၂၂
5
မေ ၂၀၂၂
5
ဇွန် ၂၀၂၂
5
ဇူလိုင် ၂၀၂၂
5
သြဂုတ် ၂၀၂၂

ကျော်ကြားသော ကိရိယာများ

GBPUSD
British Pound to US Dollar
182
ကုန်သွယ်မှုများ
77.5%
အမြတ်ရသော

Portfolio စုဖွဲ့စည်းမှု

182
ကုန်သွယ်ရေး၊ စုစုပေါင်း
100%
ငွေကြေးအမျိုးအစား