19.08.2022 17:30:00
19.08.2022 18:08:32
Jual
0.01
1.00457
1.00407
Keuntungan
0.01 USD
EURUSD
Perjanjian
#5550610
Tarikh dan masa pembukaan
19.08.2022 17:30:00
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.00457
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.01 USD
Tarikh dan masa penutupan
19.08.2022 18:08:32
Jumlah dagangan
0.01
Keluar
1.00407
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.01 USD
19.08.2022 14:25:11
19.08.2022 17:01:00
Jual
0.01
1.00489
1.00516
Keuntungan
0.00 USD
EURUSD
Perjanjian
#5547355
Tarikh dan masa pembukaan
19.08.2022 14:25:11
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.00489
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.00 USD
Tarikh dan masa penutupan
19.08.2022 17:01:00
Jumlah dagangan
0.01
Keluar
1.00516
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.00 USD
19.08.2022 16:00:01
19.08.2022 17:01:00
Jual
0.01
1.00643
1.00516
Keuntungan
0.01 USD
EURUSD
Perjanjian
#5549123
Tarikh dan masa pembukaan
19.08.2022 16:00:01
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.00643
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.01 USD
Tarikh dan masa penutupan
19.08.2022 17:01:00
Jumlah dagangan
0.01
Keluar
1.00516
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.01 USD
19.08.2022 14:15:06
19.08.2022 14:23:09
Jual
0.01
1.00556
1.00506
Keuntungan
0.01 USD
EURUSD
Perjanjian
#5547268
Tarikh dan masa pembukaan
19.08.2022 14:15:06
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.00556
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.01 USD
Tarikh dan masa penutupan
19.08.2022 14:23:09
Jumlah dagangan
0.01
Keluar
1.00506
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.01 USD
12.08.2022 18:00:01
19.08.2022 14:12:10
Beli
0.06
1.02465
1.00522
Keuntungan
-1.17 USD
EURUSD
Perjanjian
#5461302
Tarikh dan masa pembukaan
12.08.2022 18:00:01
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.02465
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-1.17 USD
Tarikh dan masa penutupan
19.08.2022 14:12:10
Jumlah dagangan
0.06
Keluar
1.00522
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-1.17 USD
11.08.2022 21:15:00
19.08.2022 14:12:10
Beli
0.01
1.03185
1.00522
Keuntungan
-0.27 USD
EURUSD
Perjanjian
#5445902
Tarikh dan masa pembukaan
11.08.2022 21:15:00
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.03185
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-0.27 USD
Tarikh dan masa penutupan
19.08.2022 14:12:10
Jumlah dagangan
0.01
Keluar
1.00522
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-0.27 USD
16.08.2022 01:47:22
19.08.2022 14:12:10
Beli
0.11
1.0166
1.00522
Keuntungan
-1.25 USD
EURUSD
Perjanjian
#5485598
Tarikh dan masa pembukaan
16.08.2022 01:47:22
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.0166
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-1.25 USD
Tarikh dan masa penutupan
19.08.2022 14:12:10
Jumlah dagangan
0.11
Keluar
1.00522
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-1.25 USD
12.08.2022 10:45:01
19.08.2022 14:12:10
Beli
0.02
1.03015
1.00522
Keuntungan
-0.50 USD
EURUSD
Perjanjian
#5452744
Tarikh dan masa pembukaan
12.08.2022 10:45:01
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.03015
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-0.50 USD
Tarikh dan masa penutupan
19.08.2022 14:12:10
Jumlah dagangan
0.02
Keluar
1.00522
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-0.50 USD
16.08.2022 12:15:01
19.08.2022 14:12:10
Beli
0.18
1.01334
1.00522
Keuntungan
-1.46 USD
EURUSD
Perjanjian
#5492047
Tarikh dan masa pembukaan
16.08.2022 12:15:01
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.01334
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-1.46 USD
Tarikh dan masa penutupan
19.08.2022 14:12:10
Jumlah dagangan
0.18
Keluar
1.00522
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-1.46 USD
12.08.2022 15:00:05
19.08.2022 14:12:10
Beli
0.03
1.02813
1.00522
Keuntungan
-0.69 USD
EURUSD
Perjanjian
#5456884
Tarikh dan masa pembukaan
12.08.2022 15:00:05
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.02813
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-0.69 USD
Tarikh dan masa penutupan
19.08.2022 14:12:10
Jumlah dagangan
0.03
Keluar
1.00522
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-0.69 USD
18.08.2022 20:00:01
19.08.2022 14:12:10
Beli
0.3
1.00918
1.00522
Keuntungan
-1.19 USD
EURUSD
Perjanjian
#5536594
Tarikh dan masa pembukaan
18.08.2022 20:00:01
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.00918
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-1.19 USD
Tarikh dan masa penutupan
19.08.2022 14:12:10
Jumlah dagangan
0.3
Keluar
1.00522
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-1.19 USD
12.08.2022 17:30:01
19.08.2022 14:12:10
Beli
0.05
1.02597
1.00522
Keuntungan
-1.04 USD
EURUSD
Perjanjian
#5460583
Tarikh dan masa pembukaan
12.08.2022 17:30:01
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.02597
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-1.04 USD
Tarikh dan masa penutupan
19.08.2022 14:12:10
Jumlah dagangan
0.05
Keluar
1.00522
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-1.04 USD
11.08.2022 20:45:04
19.08.2022 14:12:10
Beli
0.01
1.03253
1.00522
Keuntungan
-0.27 USD
EURUSD
Perjanjian
#5445393
Tarikh dan masa pembukaan
11.08.2022 20:45:04
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.03253
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-0.27 USD
Tarikh dan masa penutupan
19.08.2022 14:12:10
Jumlah dagangan
0.01
Keluar
1.00522
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-0.27 USD
15.08.2022 11:30:01
19.08.2022 14:12:10
Beli
0.08
1.02331
1.00522
Keuntungan
-1.45 USD
EURUSD
Perjanjian
#5472812
Tarikh dan masa pembukaan
15.08.2022 11:30:01
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.02331
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-1.45 USD
Tarikh dan masa penutupan
19.08.2022 14:12:10
Jumlah dagangan
0.08
Keluar
1.00522
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-1.45 USD
12.08.2022 03:30:01
19.08.2022 14:12:10
Beli
0.01
1.03118
1.00522
Keuntungan
-0.26 USD
EURUSD
Perjanjian
#5448361
Tarikh dan masa pembukaan
12.08.2022 03:30:01
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.03118
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-0.26 USD
Tarikh dan masa penutupan
19.08.2022 14:12:10
Jumlah dagangan
0.01
Keluar
1.00522
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-0.26 USD
16.08.2022 03:45:01
19.08.2022 14:12:10
Beli
0.14
1.01505
1.00522
Keuntungan
-1.38 USD
EURUSD
Perjanjian
#5486522
Tarikh dan masa pembukaan
16.08.2022 03:45:01
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.01505
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-1.38 USD
Tarikh dan masa penutupan
19.08.2022 14:12:10
Jumlah dagangan
0.14
Keluar
1.00522
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-1.38 USD
12.08.2022 11:30:02
19.08.2022 14:12:10
Beli
0.02
1.02929
1.00522
Keuntungan
-0.48 USD
EURUSD
Perjanjian
#5453627
Tarikh dan masa pembukaan
12.08.2022 11:30:02
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.02929
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-0.48 USD
Tarikh dan masa penutupan
19.08.2022 14:12:10
Jumlah dagangan
0.02
Keluar
1.00522
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-0.48 USD
18.08.2022 19:00:01
19.08.2022 14:12:10
Beli
0.23
1.01145
1.00522
Keuntungan
-1.43 USD
EURUSD
Perjanjian
#5535430
Tarikh dan masa pembukaan
18.08.2022 19:00:01
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.01145
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-1.43 USD
Tarikh dan masa penutupan
19.08.2022 14:12:10
Jumlah dagangan
0.23
Keluar
1.00522
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-1.43 USD
12.08.2022 16:00:01
19.08.2022 14:12:10
Beli
0.04
1.02718
1.00522
Keuntungan
-0.88 USD
EURUSD
Perjanjian
#5458166
Tarikh dan masa pembukaan
12.08.2022 16:00:01
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.02718
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-0.88 USD
Tarikh dan masa penutupan
19.08.2022 14:12:10
Jumlah dagangan
0.04
Keluar
1.00522
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-0.88 USD
19.08.2022 13:15:03
19.08.2022 14:12:10
Beli
0.39
1.00638
1.00522
Keuntungan
-0.45 USD
EURUSD
Perjanjian
#5546352
Tarikh dan masa pembukaan
19.08.2022 13:15:03
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.00638
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-0.45 USD
Tarikh dan masa penutupan
19.08.2022 14:12:10
Jumlah dagangan
0.39
Keluar
1.00522
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-0.45 USD
11.08.2022 08:45:00
11.08.2022 20:30:44
Jual
0.01
1.02835
1.03199
Keuntungan
-0.04 USD
EURUSD
Perjanjian
#5433018
Tarikh dan masa pembukaan
11.08.2022 08:45:00
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.02835
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-0.04 USD
Tarikh dan masa penutupan
11.08.2022 20:30:44
Jumlah dagangan
0.01
Keluar
1.03199
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-0.04 USD
11.08.2022 10:00:01
11.08.2022 20:30:44
Jual
0.02
1.03102
1.03199
Keuntungan
-0.02 USD
EURUSD
Perjanjian
#5434269
Tarikh dan masa pembukaan
11.08.2022 10:00:01
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.03102
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-0.02 USD
Tarikh dan masa penutupan
11.08.2022 20:30:44
Jumlah dagangan
0.02
Keluar
1.03199
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-0.02 USD
11.08.2022 12:00:01
11.08.2022 20:30:44
Jual
0.03
1.03391
1.03199
Keuntungan
0.06 USD
EURUSD
Perjanjian
#5436232
Tarikh dan masa pembukaan
11.08.2022 12:00:01
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.03391
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.06 USD
Tarikh dan masa penutupan
11.08.2022 20:30:44
Jumlah dagangan
0.03
Keluar
1.03199
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.06 USD
11.08.2022 08:15:01
11.08.2022 20:30:44
Jual
0.01
1.02778
1.03199
Keuntungan
-0.04 USD
EURUSD
Perjanjian
#5432543
Tarikh dan masa pembukaan
11.08.2022 08:15:01
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.02778
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-0.04 USD
Tarikh dan masa penutupan
11.08.2022 20:30:44
Jumlah dagangan
0.01
Keluar
1.03199
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-0.04 USD
11.08.2022 09:30:01
11.08.2022 20:30:44
Jual
0.01
1.02964
1.03199
Keuntungan
-0.02 USD
EURUSD
Perjanjian
#5433643
Tarikh dan masa pembukaan
11.08.2022 09:30:01
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.02964
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-0.02 USD
Tarikh dan masa penutupan
11.08.2022 20:30:44
Jumlah dagangan
0.01
Keluar
1.03199
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-0.02 USD
11.08.2022 10:30:10
11.08.2022 20:30:44
Jual
0.02
1.03202
1.03199
Keuntungan
0.00 USD
EURUSD
Perjanjian
#5434938
Tarikh dan masa pembukaan
11.08.2022 10:30:10
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.03202
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.00 USD
Tarikh dan masa penutupan
11.08.2022 20:30:44
Jumlah dagangan
0.02
Keluar
1.03199
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.00 USD
11.08.2022 16:15:01
11.08.2022 20:30:44
Jual
0.04
1.03532
1.03199
Keuntungan
0.13 USD
EURUSD
Perjanjian
#5440661
Tarikh dan masa pembukaan
11.08.2022 16:15:01
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.03532
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.13 USD
Tarikh dan masa penutupan
11.08.2022 20:30:44
Jumlah dagangan
0.04
Keluar
1.03199
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.13 USD
11.08.2022 07:00:01
11.08.2022 08:10:54
Jual
0.01
1.02873
1.02795
Keuntungan
0.01 USD
EURUSD
Perjanjian
#5431899
Tarikh dan masa pembukaan
11.08.2022 07:00:01
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.02873
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.01 USD
Tarikh dan masa penutupan
11.08.2022 08:10:54
Jumlah dagangan
0.01
Keluar
1.02795
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.01 USD
11.08.2022 05:45:02
11.08.2022 08:10:54
Jual
0.01
1.02816
1.02795
Keuntungan
0.00 USD
EURUSD
Perjanjian
#5431273
Tarikh dan masa pembukaan
11.08.2022 05:45:02
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.02816
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.00 USD
Tarikh dan masa penutupan
11.08.2022 08:10:54
Jumlah dagangan
0.01
Keluar
1.02795
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.00 USD
11.08.2022 04:30:01
11.08.2022 05:41:24
Jual
0.01
1.02884
1.02834
Keuntungan
0.01 USD
EURUSD
Perjanjian
#5430342
Tarikh dan masa pembukaan
11.08.2022 04:30:01
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.02884
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.01 USD
Tarikh dan masa penutupan
11.08.2022 05:41:24
Jumlah dagangan
0.01
Keluar
1.02834
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.01 USD
10.08.2022 22:30:01
11.08.2022 04:17:45
Jual
0.01
1.0301
1.02935
Keuntungan
0.01 USD
EURUSD
Perjanjian
#5428359
Tarikh dan masa pembukaan
10.08.2022 22:30:01
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.0301
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.01 USD
Tarikh dan masa penutupan
11.08.2022 04:17:45
Jumlah dagangan
0.01
Keluar
1.02935
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.01 USD
10.08.2022 22:15:01
11.08.2022 04:17:45
Jual
0.01
1.02959
1.02935
Keuntungan
0.00 USD
EURUSD
Perjanjian
#5428204
Tarikh dan masa pembukaan
10.08.2022 22:15:01
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.02959
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.00 USD
Tarikh dan masa penutupan
11.08.2022 04:17:45
Jumlah dagangan
0.01
Keluar
1.02935
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.00 USD
10.08.2022 21:45:01
10.08.2022 22:06:50
Jual
0.01
1.03095
1.03004
Keuntungan
0.01 USD
EURUSD
Perjanjian
#5427906
Tarikh dan masa pembukaan
10.08.2022 21:45:01
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.03095
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.01 USD
Tarikh dan masa penutupan
10.08.2022 22:06:50
Jumlah dagangan
0.01
Keluar
1.03004
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.01 USD
10.08.2022 21:30:01
10.08.2022 22:06:50
Jual
0.01
1.03013
1.03004
Keuntungan
0.00 USD
EURUSD
Perjanjian
#5427706
Tarikh dan masa pembukaan
10.08.2022 21:30:01
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.03013
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.00 USD
Tarikh dan masa penutupan
10.08.2022 22:06:50
Jumlah dagangan
0.01
Keluar
1.03004
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.00 USD
10.08.2022 21:15:01
10.08.2022 21:24:55
Jual
0.01
1.03111
1.03061
Keuntungan
0.01 USD
EURUSD
Perjanjian
#5427313
Tarikh dan masa pembukaan
10.08.2022 21:15:01
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.03111
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.01 USD
Tarikh dan masa penutupan
10.08.2022 21:24:55
Jumlah dagangan
0.01
Keluar
1.03061
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.01 USD
10.08.2022 19:30:01
10.08.2022 21:02:31
Jual
0.01
1.03206
1.03156
Keuntungan
0.01 USD
EURUSD
Perjanjian
#5426075
Tarikh dan masa pembukaan
10.08.2022 19:30:01
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.03206
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.01 USD
Tarikh dan masa penutupan
10.08.2022 21:02:31
Jumlah dagangan
0.01
Keluar
1.03156
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.01 USD
10.08.2022 19:15:01
10.08.2022 19:20:21
Jual
0.01
1.03294
1.03244
Keuntungan
0.01 USD
EURUSD
Perjanjian
#5425862
Tarikh dan masa pembukaan
10.08.2022 19:15:01
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.03294
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.01 USD
Tarikh dan masa penutupan
10.08.2022 19:20:21
Jumlah dagangan
0.01
Keluar
1.03244
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.01 USD
10.08.2022 18:45:01
10.08.2022 19:06:02
Jual
0.01
1.0331
1.0326
Keuntungan
0.01 USD
EURUSD
Perjanjian
#5425422
Tarikh dan masa pembukaan
10.08.2022 18:45:01
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.0331
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.01 USD
Tarikh dan masa penutupan
10.08.2022 19:06:02
Jumlah dagangan
0.01
Keluar
1.0326
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.01 USD
10.08.2022 18:30:00
10.08.2022 18:33:37
Jual
0.01
1.03503
1.03453
Keuntungan
0.01 USD
EURUSD
Perjanjian
#5425187
Tarikh dan masa pembukaan
10.08.2022 18:30:00
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.03503
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.01 USD
Tarikh dan masa penutupan
10.08.2022 18:33:37
Jumlah dagangan
0.01
Keluar
1.03453
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.01 USD
10.08.2022 18:15:01
10.08.2022 18:18:17
Jual
0.01
1.03531
1.03481
Keuntungan
0.01 USD
EURUSD
Perjanjian
#5424942
Tarikh dan masa pembukaan
10.08.2022 18:15:01
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.03531
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.01 USD
Tarikh dan masa penutupan
10.08.2022 18:18:17
Jumlah dagangan
0.01
Keluar
1.03481
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.01 USD
10.08.2022 17:45:01
10.08.2022 18:00:35
Beli
0.01
1.03508
1.03558
Keuntungan
0.01 USD
EURUSD
Perjanjian
#5423903
Tarikh dan masa pembukaan
10.08.2022 17:45:01
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.03508
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.01 USD
Tarikh dan masa penutupan
10.08.2022 18:00:35
Jumlah dagangan
0.01
Keluar
1.03558
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.01 USD
10.08.2022 17:30:01
10.08.2022 17:34:37
Beli
0.01
1.03435
1.03485
Keuntungan
0.01 USD
EURUSD
Perjanjian
#5423346
Tarikh dan masa pembukaan
10.08.2022 17:30:01
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.03435
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.01 USD
Tarikh dan masa penutupan
10.08.2022 17:34:37
Jumlah dagangan
0.01
Keluar
1.03485
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.01 USD
10.08.2022 17:15:01
10.08.2022 17:25:21
Beli
0.01
1.03306
1.03356
Keuntungan
0.01 USD
EURUSD
Perjanjian
#5423046
Tarikh dan masa pembukaan
10.08.2022 17:15:01
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.03306
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.01 USD
Tarikh dan masa penutupan
10.08.2022 17:25:21
Jumlah dagangan
0.01
Keluar
1.03356
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.01 USD
10.08.2022 16:15:01
10.08.2022 17:03:18
Beli
0.01
1.03117
1.03303
Keuntungan
0.02 USD
EURUSD
Perjanjian
#5421276
Tarikh dan masa pembukaan
10.08.2022 16:15:01
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.03117
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.02 USD
Tarikh dan masa penutupan
10.08.2022 17:03:18
Jumlah dagangan
0.01
Keluar
1.03303
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.02 USD
10.08.2022 16:00:02
10.08.2022 17:03:18
Beli
0.01
1.03254
1.03303
Keuntungan
0.00 USD
EURUSD
Perjanjian
#5420236
Tarikh dan masa pembukaan
10.08.2022 16:00:02
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.03254
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.00 USD
Tarikh dan masa penutupan
10.08.2022 17:03:18
Jumlah dagangan
0.01
Keluar
1.03303
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.00 USD
10.08.2022 15:45:01
10.08.2022 17:03:18
Beli
0.01
1.03387
1.03303
Keuntungan
-0.01 USD
EURUSD
Perjanjian
#5419539
Tarikh dan masa pembukaan
10.08.2022 15:45:01
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.03387
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-0.01 USD
Tarikh dan masa penutupan
10.08.2022 17:03:18
Jumlah dagangan
0.01
Keluar
1.03303
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-0.01 USD
10.08.2022 15:30:06
10.08.2022 15:30:23
Beli
0.01
1.02914
1.02964
Keuntungan
0.01 USD
EURUSD
Perjanjian
#5417929
Tarikh dan masa pembukaan
10.08.2022 15:30:06
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.02914
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.01 USD
Tarikh dan masa penutupan
10.08.2022 15:30:23
Jumlah dagangan
0.01
Keluar
1.02964
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.01 USD
10.08.2022 15:00:01
10.08.2022 15:30:02
Beli
0.01
1.026
1.02614
Keuntungan
0.00 USD
EURUSD
Perjanjian
#5417096
Tarikh dan masa pembukaan
10.08.2022 15:00:01
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.026
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.00 USD
Tarikh dan masa penutupan
10.08.2022 15:30:02
Jumlah dagangan
0.01
Keluar
1.02614
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.00 USD
10.08.2022 15:15:00
10.08.2022 15:30:02
Beli
0.01
1.02527
1.02614
Keuntungan
0.01 USD
EURUSD
Perjanjian
#5417505
Tarikh dan masa pembukaan
10.08.2022 15:15:00
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.02527
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.01 USD
Tarikh dan masa penutupan
10.08.2022 15:30:02
Jumlah dagangan
0.01
Keluar
1.02614
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.01 USD
10.08.2022 14:30:00
10.08.2022 14:53:18
Beli
0.01
1.02501
1.02551
Keuntungan
0.01 USD
EURUSD
Perjanjian
#5416552
Tarikh dan masa pembukaan
10.08.2022 14:30:00
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.02501
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.01 USD
Tarikh dan masa penutupan
10.08.2022 14:53:18
Jumlah dagangan
0.01
Keluar
1.02551
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.01 USD