Демо горим
Копи
141.93 USD
05.03.2022 17:42:31
3.28%
21.35%
0.00
0.00
Ашиг
52.58 USD
ASB_30
Нээх огноо цаг
05.03.2022 17:42:31
Арилжааны төрөл
Копи
Stop loss
0.00
Ашиг
52.58 USD
Арилжааны хэмжээ
141.93 USD
Take profit
0.00
Копи
603.13 USD
22.11.2020 13:40:50
35.16%
46.54%
0.00
0.00
Ашиг
218.79 USD
Takkan_MC
Нээх огноо цаг
22.11.2020 13:40:50
Арилжааны төрөл
Копи
Stop loss
0.00
Ашиг
218.79 USD
Арилжааны хэмжээ
603.13 USD
Take profit
0.00