សង្ខេប

953.05
លក់
597
គម្លាតថ្លៃទិញលក់
959.02
ទិញ
104.25
គិតជាពិន្ទុ (1m)
12.28%
គិតជាភាគរយ (1m)
100%
អារម្មណ៍ទីផ្សារ
3.87%
ភាពប្រែប្រួល (1m)

វគ្គជួញដូរ

10:00 – 17:00
ចន្ទ
10:00 – 17:00
អង្គារ
10:00 – 17:00
ពុធ
10:00 – 17:00
ព្រហស្បតិ៍
10:00 – 17:00
សុក្រ
គ្មានការជួញដូរ
សៅរ៍
គ្មានការជួញដូរ
អាទិត្យ

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

Platinum VS US Dollar
ឈ្មោះ​ពេញ
លោហៈ
ប្រភេទ
USD
កំណត់ថ្លៃរូបិយប័ណ្ណ
1:20
អានុភាពនៃឧបករណ៍
5%
ភាគរយរឹមការដាក់ប្រាក់
50 XPT
ទំហំ 1 lot
0,01 lots
ទំហំកម្រិតអប្បបរមា
100 lots
ទំហំកម្រិតអតិបរមា
0,01 lots
ជំហានបរិមាណ
0.50 USD
តម្លៃនៃពិន្ទុ
-12,432 ពិន្ទុ
តម្លៃ Swap បញ្ជាទិញ
-10,692 ពិន្ទុ
តម្លៃ Swap បញ្ជាលក់
ពុធ
ថ្លៃឆ្លងយប់គុណជាបី