សង្ខេប

1787.81
លក់
15
គម្លាតថ្លៃទិញលក់
1787.96
ទិញ
54.15
គិតជាពិន្ទុ (1m)
3.12%
គិតជាភាគរយ (1m)
63.2%
អារម្មណ៍ទីផ្សារ
1.82%
ភាពប្រែប្រួល (1m)

វគ្គជួញដូរ

01:00 – 24:00
ចន្ទ
01:00 – 24:00
អង្គារ
01:00 – 24:00
ពុធ
01:00 – 24:00
ព្រហស្បតិ៍
01:00 – 24:00
សុក្រ
គ្មានការជួញដូរ
សៅរ៍
គ្មានការជួញដូរ
អាទិត្យ

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

Spot Gold
ឈ្មោះ​ពេញ
លោហៈ
ប្រភេទ
USD
កំណត់ថ្លៃរូបិយប័ណ្ណ
1:200
អានុភាពនៃឧបករណ៍
0.5%
ភាគរយរឹមការដាក់ប្រាក់
100 XAU
ទំហំ 1 lot
0,01 lots
ទំហំកម្រិតអប្បបរមា
100 lots
ទំហំកម្រិតអតិបរមា
0,01 lots
ជំហានបរិមាណ
1.00 USD
តម្លៃនៃពិន្ទុ
-8,105 ពិន្ទុ
តម្លៃ Swap បញ្ជាទិញ
-1,049 ពិន្ទុ
តម្លៃ Swap បញ្ជាលក់
ពុធ
ថ្លៃឆ្លងយប់គុណជាបី