សង្ខេប

18.860
លក់
19
គម្លាតថ្លៃទិញលក់
18.879
ទិញ
-0.247
គិតជាពិន្ទុ (1m)
-1.29%
គិតជាភាគរយ (1m)
69.4%
អារម្មណ៍ទីផ្សារ
3.19%
ភាពប្រែប្រួល (1m)

វគ្គជួញដូរ

01:00 – 24:00
ចន្ទ
01:00 – 24:00
អង្គារ
01:00 – 24:00
ពុធ
01:00 – 24:00
ព្រហស្បតិ៍
01:00 – 24:00
សុក្រ
គ្មានការជួញដូរ
សៅរ៍
គ្មានការជួញដូរ
អាទិត្យ

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

Spot Silver
ឈ្មោះ​ពេញ
Commodities
ប្រភេទ
USD
កំណត់ថ្លៃរូបិយប័ណ្ណ
1:100
អានុភាពនៃឧបករណ៍
1%
ភាគរយរឹមការដាក់ប្រាក់
5000 XAG
ទំហំ 1 lot
0,01 lots
ទំហំកម្រិតអប្បបរមា
100 lots
ទំហំកម្រិតអតិបរមា
0,01 lots
ជំហានបរិមាណ
5.00 USD
តម្លៃនៃពិន្ទុ
-1,134 ពិន្ទុ
តម្លៃ Swap បញ្ជាទិញ
-0,137 ពិន្ទុ
តម្លៃ Swap បញ្ជាលក់
ពុធ
ថ្លៃឆ្លងយប់គុណជាបី