សង្ខេប

20181.0
លក់
201
គម្លាតថ្លៃទិញលក់
20201.1
ទិញ
-502
គិតជាពិន្ទុ (1m)
-2.43%
គិតជាភាគរយ (1m)
100%
អារម្មណ៍ទីផ្សារ
1.82%
ភាពប្រែប្រួល (1m)

វគ្គជួញដូរ

01:00 – 24:00
ចន្ទ
01:00 – 24:00
អង្គារ
01:00 – 24:00
ពុធ
01:00 – 24:00
ព្រហស្បតិ៍
01:00 – 24:00
សុក្រ
គ្មានការជួញដូរ
សៅរ៍
គ្មានការជួញដូរ
អាទិត្យ

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

Hong Kong 50 Index
ឈ្មោះ​ពេញ
សន្ទស្សន៍ភាគហ៊ុន
ប្រភេទ
HKD
កំណត់ថ្លៃរូបិយប័ណ្ណ
1:20
អានុភាពនៃឧបករណ៍
5%
ភាគរយរឹមការដាក់ប្រាក់
1 HK50
ទំហំ 1 lot
1 lots
ទំហំកម្រិតអប្បបរមា
50 lots
ទំហំកម្រិតអតិបរមា
1 lots
ជំហានបរិមាណ
0.00 USD
តម្លៃនៃពិន្ទុ
-3.703922%
តម្លៃ Swap បញ្ជាទិញ
-3.464959%
តម្លៃ Swap បញ្ជាលក់
សុក្រ
ថ្លៃឆ្លងយប់គុណជាបី