សង្ខេប

8.50750
លក់
386
គម្លាតថ្លៃទិញលក់
8.51136
ទិញ
-0.118
គិតជាពិន្ទុ (1m)
-1.37%
គិតជាភាគរយ (1m)
100%
អារម្មណ៍ទីផ្សារ
1.25%
ភាពប្រែប្រួល (1m)

វគ្គជួញដូរ

00:00 – 24:00
ចន្ទ
00:00 – 24:00
អង្គារ
00:00 – 24:00
ពុធ
00:00 – 24:00
ព្រហស្បតិ៍
00:00 – 24:00
សុក្រ
គ្មានការជួញដូរ
សៅរ៍
គ្មានការជួញដូរ
អាទិត្យ

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

British Pound vs Danish Krone
ឈ្មោះ​ពេញ
រូបិយប័ណ្ណ
ប្រភេទ
DKK
កំណត់ថ្លៃរូបិយប័ណ្ណ
1:200
អានុភាពនៃឧបករណ៍
100000 GBP
ទំហំ 1 lot
0,01 lots
ទំហំកម្រិតអប្បបរមា
100 lots
ទំហំកម្រិតអតិបរមា
0,01 lots
ជំហានបរិមាណ
0.13 USD
តម្លៃនៃពិន្ទុ
-26,592 ពិន្ទុ
តម្លៃ Swap បញ្ជាទិញ
-38,712 ពិន្ទុ
តម្លៃ Swap បញ្ជាលក់
ពុធ
ថ្លៃឆ្លងយប់គុណជាបី