សង្ខេប

0.00000
លក់
0
គម្លាតថ្លៃទិញលក់
0.00000
ទិញ
0.00
គិតជាពិន្ទុ (1m)
0.00%
គិតជាភាគរយ (1m)
100%
អារម្មណ៍ទីផ្សារ
0%
ភាពប្រែប្រួល (1m)

វគ្គជួញដូរ

09:00 – 17:45
ចន្ទ
09:00 – 17:45
អង្គារ
09:00 – 17:45
ពុធ
09:00 – 17:45
ព្រហស្បតិ៍
09:00 – 17:45
សុក្រ
គ្មានការជួញដូរ
សៅរ៍
គ្មានការជួញដូរ
អាទិត្យ

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

Euro vs Russian Rouble
ឈ្មោះ​ពេញ
រូបិយប័ណ្ណ
ប្រភេទ
RUB
កំណត់ថ្លៃរូបិយប័ណ្ណ
1:200
អានុភាពនៃឧបករណ៍
100000 EUR
ទំហំ 1 lot
0,01 lots
ទំហំកម្រិតអប្បបរមា
100 lots
ទំហំកម្រិតអតិបរមា
0,01 lots
ជំហានបរិមាណ
0.02 USD
តម្លៃនៃពិន្ទុ
-6.330,144 ពិន្ទុ
តម្លៃ Swap បញ្ជាទិញ
2.264,555 ពិន្ទុ
តម្លៃ Swap បញ្ជាលក់
ពុធ
ថ្លៃឆ្លងយប់គុណជាបី