សង្ខេប

1.43932
លក់
96
គម្លាតថ្លៃទិញលក់
1.44028
ទិញ
-0.0466
គិតជាពិន្ទុ (1m)
-3.14%
គិតជាភាគរយ (1m)
74.0%
អារម្មណ៍ទីផ្សារ
0.78%
ភាពប្រែប្រួល (1m)

វគ្គជួញដូរ

00:00 – 24:00
ចន្ទ
00:00 – 24:00
អង្គារ
00:00 – 24:00
ពុធ
00:00 – 24:00
ព្រហស្បតិ៍
00:00 – 24:00
សុក្រ
គ្មានការជួញដូរ
សៅរ៍
គ្មានការជួញដូរ
អាទិត្យ

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

Euro vs Australian Dollar
ឈ្មោះ​ពេញ
រូបិយប័ណ្ណ
ប្រភេទ
AUD
កំណត់ថ្លៃរូបិយប័ណ្ណ
1:200
អានុភាពនៃឧបករណ៍
100000 EUR
ទំហំ 1 lot
0,01 lots
ទំហំកម្រិតអប្បបរមា
100 lots
ទំហំកម្រិតអតិបរមា
0,01 lots
ជំហានបរិមាណ
0.71 USD
តម្លៃនៃពិន្ទុ
-7,5 ពិន្ទុ
តម្លៃ Swap បញ្ជាទិញ
-0,096 ពិន្ទុ
តម្លៃ Swap បញ្ជាលក់
ពុធ
ថ្លៃឆ្លងយប់គុណជាបី