@DePapelFX

0.00 %
ផលចំណេញ
ប្រាក់កម្រៃជើងសា 10%

DePapelFX REBORN

សង្ខេប

ម៉ាឡេស៊ី
ប្រទេស
28 ថ្ងៃ
នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់
~1 USD
ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួន
~0 USD
ចម្លងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពាណិជ្ជករ
0
ចំនួនពាណិជ្ជករចម្លង
6 ហានិភ័យ
0%
កញ្ញា 2021
0%
តុលា 2021
0%
វិច្ជិកា 2021
0%
ធ្នូ 2021
0%
មករា 2022
0%
កុម្ភៈ 2022
0%
មីនា 2022
0%
មេសា 2022
0%
ឧសភា 2022
0%
មិថុនា 2022
0%
កក្កដា 2022
0%
សីហា 2022
ហានិភ័យ0
កញ្ញា 2021
ហានិភ័យ0
តុលា 2021
ហានិភ័យ0
វិច្ជិកា 2021
ហានិភ័យ0
ធ្នូ 2021
ហានិភ័យ0
មករា 2022
ហានិភ័យ0
កុម្ភៈ 2022
ហានិភ័យ0
មីនា 2022
ហានិភ័យ0
មេសា 2022
ហានិភ័យ0
ឧសភា 2022
ហានិភ័យ0
មិថុនា 2022
ហានិភ័យ0
កក្កដា 2022
ហានិភ័យ6
សីហា 2022
0
កញ្ញា 2021
0
តុលា 2021
0
វិច្ជិកា 2021
0
ធ្នូ 2021
0
មករា 2022
0
កុម្ភៈ 2022
0
មីនា 2022
0
មេសា 2022
0
ឧសភា 2022
0
មិថុនា 2022
0
កក្កដា 2022
0
សីហា 2022

ឧបករណ៍ពេញនិយម

EURGBP
Euro to British Pound
228
ជួញដូរ
48.2%
មានចំណេញ

តម្រៀបតាមឧបករណ៍

228
ជួញដូរ  សរុប
100%
រូបិយប័ណ្ណ