@Amfx

-99.95 %
ផលចំណេញ
ប្រាក់កម្រៃជើងសា 25%

Min 100usd

Low Risk

Target 1%-3% daily

Acc cent

Cut Loss 25% from capital

សង្ខេប

ម៉ាឡេស៊ី
ប្រទេស
176 ថ្ងៃ
នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់
~1 USD
ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួន
~0 USD
ចម្លងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពាណិជ្ជករ
0
ចំនួនពាណិជ្ជករចម្លង
8 ហានិភ័យ
0%
តុលា 2021
0%
វិច្ជិកា 2021
0%
ធ្នូ 2021
0%
មករា 2022
0%
កុម្ភៈ 2022
0%
មីនា 2022
0%
មេសា 2022
0%
ឧសភា 2022
0%
មិថុនា 2022
0%
កក្កដា 2022
0%
សីហា 2022
-99.95%
កញ្ញា 2022
ហានិភ័យ0
តុលា 2021
ហានិភ័យ0
វិច្ជិកា 2021
ហានិភ័យ0
ធ្នូ 2021
ហានិភ័យ0
មករា 2022
ហានិភ័យ0
កុម្ភៈ 2022
ហានិភ័យ0
មីនា 2022
ហានិភ័យ0
មេសា 2022
ហានិភ័យ0
ឧសភា 2022
ហានិភ័យ0
មិថុនា 2022
ហានិភ័យ0
កក្កដា 2022
ហានិភ័យ0
សីហា 2022
ហានិភ័យ7
កញ្ញា 2022
0
តុលា 2021
0
វិច្ជិកា 2021
0
ធ្នូ 2021
0
មករា 2022
0
កុម្ភៈ 2022
0
មីនា 2022
0
មេសា 2022
0
ឧសភា 2022
0
មិថុនា 2022
0
កក្កដា 2022
0
សីហា 2022
0
កញ្ញា 2022

ឧបករណ៍ពេញនិយម

GBPUSD
British Pound to US Dollar
864
ជួញដូរ
58.8%
មានចំណេញ
EURUSD
Euro to US Dollar
675
ជួញដូរ
55%
មានចំណេញ
USDCAD
US Dollar to Canadian Dollar
133
ជួញដូរ
47.4%
មានចំណេញ
XAUUSD
Spot Gold
101
ជួញដូរ
69.3%
មានចំណេញ
AUDUSD
Australian Dollar to US Dollar
100
ជួញដូរ
70%
មានចំណេញ
USDJPY
US Dollar to Japanese Yen
97
ជួញដូរ
46.4%
មានចំណេញ
ATOUSD
Cosmos vs. US Dollar
22
ជួញដូរ
50%
មានចំណេញ
EURAUD
Euro to Australian Dollar
19
ជួញដូរ
68.4%
មានចំណេញ
USDCHF
US Dollar to Swiss Franc
19
ជួញដូរ
73.7%
មានចំណេញ
XMRUSD
Monero vs US Dollar
19
ជួញដូរ
52.6%
មានចំណេញ

តម្រៀបតាមឧបករណ៍

2079
ជួញដូរ  សរុប
92.6%
រូបិយប័ណ្ណ
4.9%
Commodities
2.5%
កាក់ Crypto