@OttaiFX

197.57 %
ផលចំណេញ
ប្រាក់កម្រៃជើងសា 25%

*Minimum Copy Usd100*

*Trade using ECN Standard Account*

*Setting Fixed size per Entry*
Usd100 ~ Usd200 - 0.01
Usd300 ~ Usd400 - 0.02
Usd500 ~ Usd600 - 0.03
Usd700 ~ Usd800 - 0.04
Usd900 ~ Usd1000 - 0.05
And so on...

*Scalping/Intraday Trade*

*Target profit 20%-30% monthly*

PLEASE UNTICK OPEN ORDER BOX

*Risk and Reward applied*

*Lets earn USD together*

សង្ខេប

ម៉ាឡេស៊ី
ប្រទេស
890 ថ្ងៃ
នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់
~145 USD
ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួន
~14 000 USD
ចម្លងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពាណិជ្ជករ
26
ចំនួនពាណិជ្ជករចម្លង
7 ហានិភ័យ
0%
កញ្ញា 2021
0%
តុលា 2021
0%
វិច្ជិកា 2021
0%
ធ្នូ 2021
0%
មករា 2022
0%
កុម្ភៈ 2022
0%
មីនា 2022
0%
មេសា 2022
0%
ឧសភា 2022
0%
មិថុនា 2022
132.21%
កក្កដា 2022
28.15%
សីហា 2022
ហានិភ័យ0
កញ្ញា 2021
ហានិភ័យ0
តុលា 2021
ហានិភ័យ0
វិច្ជិកា 2021
ហានិភ័យ0
ធ្នូ 2021
ហានិភ័យ0
មករា 2022
ហានិភ័យ0
កុម្ភៈ 2022
ហានិភ័យ0
មីនា 2022
ហានិភ័យ0
មេសា 2022
ហានិភ័យ0
ឧសភា 2022
ហានិភ័យ0
មិថុនា 2022
ហានិភ័យ6
កក្កដា 2022
ហានិភ័យ7
សីហា 2022
0
កញ្ញា 2021
0
តុលា 2021
0
វិច្ជិកា 2021
0
ធ្នូ 2021
0
មករា 2022
0
កុម្ភៈ 2022
0
មីនា 2022
0
មេសា 2022
0
ឧសភា 2022
0
មិថុនា 2022
3
កក្កដា 2022
19
សីហា 2022

ឧបករណ៍ពេញនិយម

EURUSD
Euro to US Dollar
223
ជួញដូរ
86.1%
មានចំណេញ
NZDUSD
New Zealand Dollar to US Dollar
202
ជួញដូរ
82.7%
មានចំណេញ
GBPUSD
British Pound to US Dollar
199
ជួញដូរ
89.9%
មានចំណេញ
USDCHF
US Dollar to Swiss Franc
133
ជួញដូរ
72.9%
មានចំណេញ
AUDUSD
Australian Dollar to US Dollar
112
ជួញដូរ
82.1%
មានចំណេញ
EURAUD
Euro to Australian Dollar
112
ជួញដូរ
76.8%
មានចំណេញ
USDJPY
US Dollar to Japanese Yen
69
ជួញដូរ
73.9%
មានចំណេញ
USDCAD
US Dollar to Canadian Dollar
48
ជួញដូរ
79.2%
មានចំណេញ
GBPJPY
British Pound to Japanese Yen
3
ជួញដូរ
100%
មានចំណេញ
EURJPY
Euro to Japanese Yen
1
ជួញដូរ
100%
មានចំណេញ

តម្រៀបតាមឧបករណ៍

1102
ជួញដូរ  សរុប
100%
រូបិយប័ណ្ណ