SJ

@hirasuzu

-99.99 %
ផលចំណេញ
ប្រាក់កម្រៃជើងសា 20%

សង្ខេប

បារាំង
ប្រទេស
103 ថ្ងៃ
នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់
~5 100 USD
ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួន
~0 USD
ចម្លងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពាណិជ្ជករ
0
ចំនួនពាណិជ្ជករចម្លង
3 ហានិភ័យ
0%
កញ្ញា 2021
0%
តុលា 2021
0%
វិច្ជិកា 2021
0%
ធ្នូ 2021
0%
មករា 2022
0%
កុម្ភៈ 2022
0%
មីនា 2022
0%
មេសា 2022
-75.53%
ឧសភា 2022
-99.96%
មិថុនា 2022
0%
កក្កដា 2022
0%
សីហា 2022
ហានិភ័យ0
កញ្ញា 2021
ហានិភ័យ0
តុលា 2021
ហានិភ័យ0
វិច្ជិកា 2021
ហានិភ័យ0
ធ្នូ 2021
ហានិភ័យ0
មករា 2022
ហានិភ័យ0
កុម្ភៈ 2022
ហានិភ័យ0
មីនា 2022
ហានិភ័យ6
មេសា 2022
ហានិភ័យ6
ឧសភា 2022
ហានិភ័យ10
មិថុនា 2022
ហានិភ័យ6
កក្កដា 2022
ហានិភ័យ3
សីហា 2022
0
កញ្ញា 2021
0
តុលា 2021
0
វិច្ជិកា 2021
0
ធ្នូ 2021
0
មករា 2022
0
កុម្ភៈ 2022
0
មីនា 2022
0
មេសា 2022
0
ឧសភា 2022
0
មិថុនា 2022
0
កក្កដា 2022
0
សីហា 2022

ឧបករណ៍ពេញនិយម

GBPUSD
British Pound to US Dollar
1927
ជួញដូរ
67.8%
មានចំណេញ
EURUSD
Euro to US Dollar
1502
ជួញដូរ
70.2%
មានចំណេញ
AUDUSD
Australian Dollar to US Dollar
776
ជួញដូរ
75.9%
មានចំណេញ

តម្រៀបតាមឧបករណ៍

4205
ជួញដូរ  សរុប
100%
រូបិយប័ណ្ណ