@Signed

-83.90 %
ផលចំណេញ
ប្រាក់កម្រៃជើងសា 25%

សង្ខេប

រុស្ស៊ី
ប្រទេស
1.555 ថ្ងៃ
នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់
~5 700 USD
ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួន
~0 USD
ចម្លងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពាណិជ្ជករ
0
ចំនួនពាណិជ្ជករចម្លង
5 ហានិភ័យ
-3.64%
កញ្ញា 2021
0%
តុលា 2021
-3.73%
វិច្ជិកា 2021
0.79%
ធ្នូ 2021
-2.71%
មករា 2022
0%
កុម្ភៈ 2022
-3.09%
មីនា 2022
-9.46%
មេសា 2022
3.18%
ឧសភា 2022
-4.98%
មិថុនា 2022
-5.65%
កក្កដា 2022
0.5%
សីហា 2022
ហានិភ័យ2
កញ្ញា 2021
ហានិភ័យ2
តុលា 2021
ហានិភ័យ2
វិច្ជិកា 2021
ហានិភ័យ3
ធ្នូ 2021
ហានិភ័យ2
មករា 2022
ហានិភ័យ2
កុម្ភៈ 2022
ហានិភ័យ2
មីនា 2022
ហានិភ័យ3
មេសា 2022
ហានិភ័យ2
ឧសភា 2022
ហានិភ័យ2
មិថុនា 2022
ហានិភ័យ4
កក្កដា 2022
ហានិភ័យ5
សីហា 2022
0
កញ្ញា 2021
0
តុលា 2021
0
វិច្ជិកា 2021
0
ធ្នូ 2021
0
មករា 2022
0
កុម្ភៈ 2022
0
មីនា 2022
0
មេសា 2022
0
ឧសភា 2022
0
មិថុនា 2022
0
កក្កដា 2022
0
សីហា 2022

ឧបករណ៍ពេញនិយម

EURUSD
Euro to US Dollar
1
ជួញដូរ
0%
មានចំណេញ

តម្រៀបតាមឧបករណ៍

1
ជួញដូរ  សរុប
100%
រូបិយប័ណ្ណ