@Eagle_LiveEA

-99.94 %
ផលចំណេញ
ប្រាក់កម្រៃជើងសា 25%

Robot phần mềm Itic có nhiều chiến lược giao dịch. Dịch vụ rộng rãi mà họ cung cấp liên tục được kiểm tra bởi các thương nhân chuyên nghiệp, hỗ trợ 24/24 cho các NDT tham gia


Liên Hệ : 0328795292 mr: Joyce

សង្ខេប

វៀតណាម
ប្រទេស
85 ថ្ងៃ
នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់
~7 USD
ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួន
~0 USD
ចម្លងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពាណិជ្ជករ
0
ចំនួនពាណិជ្ជករចម្លង
3 ហានិភ័យ
0%
កញ្ញា 2021
0%
តុលា 2021
0%
វិច្ជិកា 2021
0%
ធ្នូ 2021
0%
មករា 2022
0%
កុម្ភៈ 2022
0%
មីនា 2022
0%
មេសា 2022
22.6%
ឧសភា 2022
-99.95%
មិថុនា 2022
0%
កក្កដា 2022
0%
សីហា 2022
ហានិភ័យ0
កញ្ញា 2021
ហានិភ័យ0
តុលា 2021
ហានិភ័យ0
វិច្ជិកា 2021
ហានិភ័យ0
ធ្នូ 2021
ហានិភ័យ0
មករា 2022
ហានិភ័យ0
កុម្ភៈ 2022
ហានិភ័យ0
មីនា 2022
ហានិភ័យ0
មេសា 2022
ហានិភ័យ6
ឧសភា 2022
ហានិភ័យ8
មិថុនា 2022
ហានិភ័យ6
កក្កដា 2022
ហានិភ័យ3
សីហា 2022
0
កញ្ញា 2021
0
តុលា 2021
0
វិច្ជិកា 2021
0
ធ្នូ 2021
0
មករា 2022
0
កុម្ភៈ 2022
0
មីនា 2022
0
មេសា 2022
0
ឧសភា 2022
0
មិថុនា 2022
0
កក្កដា 2022
0
សីហា 2022

ឧបករណ៍ពេញនិយម

GBPUSD.
British Pound to US Dollar
449
ជួញដូរ
59.9%
មានចំណេញ

តម្រៀបតាមឧបករណ៍

449
ជួញដូរ  សរុប
100%
រូបិយប័ណ្ណ