LT

@Mookxeloi68

LE THI TRA MY

7.44 %
ផលចំណេញ
ប្រាក់កម្រៃជើងសា 20%

@Camellia_Le

សង្ខេប

វៀតណាម
ប្រទេស
75 ថ្ងៃ
នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់
~22 000 USD
ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួន
~1 200 USD
ចម្លងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពាណិជ្ជករ
2
ចំនួនពាណិជ្ជករចម្លង
5 ហានិភ័យ
0%
កញ្ញា 2021
0%
តុលា 2021
0%
វិច្ជិកា 2021
0%
ធ្នូ 2021
0%
មករា 2022
0%
កុម្ភៈ 2022
0%
មីនា 2022
0%
មេសា 2022
0%
ឧសភា 2022
-1.22%
មិថុនា 2022
-5.81%
កក្កដា 2022
15.48%
សីហា 2022
ហានិភ័យ0
កញ្ញា 2021
ហានិភ័យ0
តុលា 2021
ហានិភ័យ0
វិច្ជិកា 2021
ហានិភ័យ0
ធ្នូ 2021
ហានិភ័យ0
មករា 2022
ហានិភ័យ0
កុម្ភៈ 2022
ហានិភ័យ0
មីនា 2022
ហានិភ័យ0
មេសា 2022
ហានិភ័យ0
ឧសភា 2022
ហានិភ័យ5
មិថុនា 2022
ហានិភ័យ6
កក្កដា 2022
ហានិភ័យ5
សីហា 2022
0
កញ្ញា 2021
0
តុលា 2021
0
វិច្ជិកា 2021
0
ធ្នូ 2021
0
មករា 2022
0
កុម្ភៈ 2022
0
មីនា 2022
0
មេសា 2022
0
ឧសភា 2022
1
មិថុនា 2022
2
កក្កដា 2022
2
សីហា 2022

ឧបករណ៍ពេញនិយម

XAUUSDm
Spot Gold
891
ជួញដូរ
71.8%
មានចំណេញ
GBPUSDm
British Pound to US Dollar
94
ជួញដូរ
86.2%
មានចំណេញ
GBPJPYm
British Pound to Japanese Yen
66
ជួញដូរ
59.1%
មានចំណេញ
GBPAUDm
British Pound to Australian Dollar
58
ជួញដូរ
82.8%
មានចំណេញ
EURUSDm
Euro to US Dollar
56
ជួញដូរ
78.6%
មានចំណេញ
USDJPYm
US Dollar to Japanese Yen
47
ជួញដូរ
78.7%
មានចំណេញ
EURAUDm
Euro to Australian Dollar
44
ជួញដូរ
65.9%
មានចំណេញ
EURJPYm
Euro to Japanese Yen
39
ជួញដូរ
79.5%
មានចំណេញ
GBPNZDm
British Pound to New Zealand Dollar
38
ជួញដូរ
76.3%
មានចំណេញ
AUDUSDm
Australian Dollar to US Dollar
33
ជួញដូរ
84.8%
មានចំណេញ

តម្រៀបតាមឧបករណ៍

1749
ជួញដូរ  សរុប
51%
លោហៈ
48.9%
រូបិយប័ណ្ណ
0.1%
កាក់ Crypto