@AUNTIEUSD

SRT VENTURE

0.53 %
ផលចំណេញ
ប្រាក់កម្រៃជើងសា 20%

សង្ខេប

ម៉ាឡេស៊ី
ប្រទេស
14 ថ្ងៃ
នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់
~4 USD
ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួន
~0 USD
ចម្លងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពាណិជ្ជករ
0
ចំនួនពាណិជ្ជករចម្លង
6 ហានិភ័យ
0%
តុលា 2021
0%
វិច្ជិកា 2021
0%
ធ្នូ 2021
0%
មករា 2022
0%
កុម្ភៈ 2022
0%
មីនា 2022
0%
មេសា 2022
0%
ឧសភា 2022
0%
មិថុនា 2022
0%
កក្កដា 2022
0%
សីហា 2022
0.53%
កញ្ញា 2022
ហានិភ័យ0
តុលា 2021
ហានិភ័យ0
វិច្ជិកា 2021
ហានិភ័យ0
ធ្នូ 2021
ហានិភ័យ0
មករា 2022
ហានិភ័យ0
កុម្ភៈ 2022
ហានិភ័យ0
មីនា 2022
ហានិភ័យ0
មេសា 2022
ហានិភ័យ0
ឧសភា 2022
ហានិភ័យ0
មិថុនា 2022
ហានិភ័យ0
កក្កដា 2022
ហានិភ័យ0
សីហា 2022
ហានិភ័យ6
កញ្ញា 2022
0
តុលា 2021
0
វិច្ជិកា 2021
0
ធ្នូ 2021
0
មករា 2022
0
កុម្ភៈ 2022
0
មីនា 2022
0
មេសា 2022
0
ឧសភា 2022
0
មិថុនា 2022
0
កក្កដា 2022
0
សីហា 2022
0
កញ្ញា 2022

ឧបករណ៍ពេញនិយម

XAUUSD
Spot Gold
17
ជួញដូរ
41.2%
មានចំណេញ

តម្រៀបតាមឧបករណ៍

17
ជួញដូរ  សរុប
100%
Commodities