@AuraRizq

-99.95 %
ផលចំណេញ
ប្រាក់កម្រៃជើងសា 25%

● Classic Account

● Leverage 1:1000

● Min Copy USD1000

● Untick (copy open orders)

● Copy type : In proportion to my funds


Copy At Your Own Risk

សង្ខេប

ម៉ាឡេស៊ី
ប្រទេស
743 ថ្ងៃ
នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់
~278 USD
ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួន
~3 400 USD
ចម្លងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពាណិជ្ជករ
28
ចំនួនពាណិជ្ជករចម្លង
6 ហានិភ័យ
4.83%
កញ្ញា 2021
-16.45%
តុលា 2021
32.35%
វិច្ជិកា 2021
-5.85%
ធ្នូ 2021
10.26%
មករា 2022
13.4%
កុម្ភៈ 2022
-35.2%
មីនា 2022
-82.67%
មេសា 2022
10.5%
ឧសភា 2022
-84.92%
មិថុនា 2022
-91.78%
កក្កដា 2022
-16.67%
សីហា 2022
ហានិភ័យ4
កញ្ញា 2021
ហានិភ័យ5
តុលា 2021
ហានិភ័យ4
វិច្ជិកា 2021
ហានិភ័យ4
ធ្នូ 2021
ហានិភ័យ4
មករា 2022
ហានិភ័យ4
កុម្ភៈ 2022
ហានិភ័យ4
មីនា 2022
ហានិភ័យ7
មេសា 2022
ហានិភ័យ7
ឧសភា 2022
ហានិភ័យ7
មិថុនា 2022
ហានិភ័យ8
កក្កដា 2022
ហានិភ័យ7
សីហា 2022
29
កញ្ញា 2021
29
តុលា 2021
28
វិច្ជិកា 2021
28
ធ្នូ 2021
28
មករា 2022
28
កុម្ភៈ 2022
28
មីនា 2022
28
មេសា 2022
28
ឧសភា 2022
28
មិថុនា 2022
28
កក្កដា 2022
27
សីហា 2022

ឧបករណ៍ពេញនិយម

GBPUSD
British Pound to US Dollar
837
ជួញដូរ
98.3%
មានចំណេញ
GBPJPY
British Pound to Japanese Yen
54
ជួញដូរ
94.4%
មានចំណេញ
USDJPY
US Dollar to Japanese Yen
17
ជួញដូរ
94.1%
មានចំណេញ
NZDUSD
New Zealand Dollar to US Dollar
13
ជួញដូរ
69.2%
មានចំណេញ
GBPAUD
British Pound to Australian Dollar
12
ជួញដូរ
100%
មានចំណេញ
EURAUD
Euro to Australian Dollar
10
ជួញដូរ
80%
មានចំណេញ
EURUSD
Euro to US Dollar
8
ជួញដូរ
62.5%
មានចំណេញ
GBPCHF
British Pound to Swiss Franc
7
ជួញដូរ
100%
មានចំណេញ
AUDUSD
Australian Dollar to US Dollar
7
ជួញដូរ
100%
មានចំណេញ
USDCAD
US Dollar to Canadian Dollar
6
ជួញដូរ
100%
មានចំណេញ

តម្រៀបតាមឧបករណ៍

1003
ជួញដូរ  សរុប
99.9%
រូបិយប័ណ្ណ
0.1%
កាក់ Crypto