MN

@Fast12

1347.29 %
ផលចំណេញ
ប្រាក់កម្រៃជើងសា 30%

usd

សង្ខេប

អ៊ីរ៉ង់
ប្រទេស
259 ថ្ងៃ
នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់
~3 300 USD
ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួន
~12 000 USD
ចម្លងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពាណិជ្ជករ
25
ចំនួនពាណិជ្ជករចម្លង
7 ហានិភ័យ
0%
កញ្ញា 2021
0%
តុលា 2021
0%
វិច្ជិកា 2021
0%
ធ្នូ 2021
0%
មករា 2022
0.23%
កុម្ភៈ 2022
0.2%
មីនា 2022
72.42%
មេសា 2022
71.55%
ឧសភា 2022
75.88%
មិថុនា 2022
115.48%
កក្កដា 2022
28.56%
សីហា 2022
ហានិភ័យ0
កញ្ញា 2021
ហានិភ័យ0
តុលា 2021
ហានិភ័យ0
វិច្ជិកា 2021
ហានិភ័យ0
ធ្នូ 2021
ហានិភ័យ0
មករា 2022
ហានិភ័យ0
កុម្ភៈ 2022
ហានិភ័យ0
មីនា 2022
ហានិភ័យ0
មេសា 2022
ហានិភ័យ0
ឧសភា 2022
ហានិភ័យ0
មិថុនា 2022
ហានិភ័យ4
កក្កដា 2022
ហានិភ័យ7
សីហា 2022
0
កញ្ញា 2021
0
តុលា 2021
0
វិច្ជិកា 2021
0
ធ្នូ 2021
0
មករា 2022
0
កុម្ភៈ 2022
0
មីនា 2022
0
មេសា 2022
0
ឧសភា 2022
0
មិថុនា 2022
6
កក្កដា 2022
12
សីហា 2022

ឧបករណ៍ពេញនិយម

EURUSD
Euro to US Dollar
731
ជួញដូរ
72.5%
មានចំណេញ
GBPUSD
British Pound to US Dollar
27
ជួញដូរ
100%
មានចំណេញ

តម្រៀបតាមឧបករណ៍

758
ជួញដូរ  សរុប
100%
រូបិយប័ណ្ណ