Modalità demo

@MarkafeS_AiFX03

Nguyen Trong Nghia

-100.00 %
redditività
Commissione 30%

Chúng tôi là tập đoàn tài chính MarkafeS ứng dụng công nghệ Ai Trading trong giao dịch tài chính. Kỳ vọng lợi nhuận hàng tháng 5-20% với rủi ro tối đa (theo tháng) là 15%. Chúng tôi áp dụng chính sách 0% chia sẻ LN để tối ưu quyền lợi của khách hàng. Vui lòng liên hệ: 0966.334.077 để được hướng dẫn Copy, nếu quý khách không liên hệ, chúng tôi sẽ dừng copy chủ động từ TK Trader. Trân trọng.

Sintesi generale

Vietnam
Paese
703 giorni
Nel rating
~0 USD
Vostri fondi
~0 USD
Fondi di copianti
0
Numero di copianti
2 rischio
0%
Settembre 2021
0%
Ottobre 2021
-96.84%
Novembre 2021
0%
Dicembre 2021
0%
Gennaio 2021
0%
Febbraio 2022
0%
Marzo 2022
0%
Aprile 2022
-100%
Mag. 2022
0%
Giugno 2022
0%
Luglio 2022
0%
Agosto 2022
rischio2
Settembre 2021
rischio2
Ottobre 2021
rischio5
Novembre 2021
rischio6
Dicembre 2021
rischio2
Gennaio 2021
rischio2
Febbraio 2022
rischio2
Marzo 2022
rischio2
Aprile 2022
rischio5
Mag. 2022
rischio6
Giugno 2022
rischio2
Luglio 2022
rischio2
Agosto 2022
0
Settembre 2021
0
Ottobre 2021
0
Novembre 2021
0
Dicembre 2021
0
Gennaio 2021
0
Febbraio 2022
0
Marzo 2022
0
Aprile 2022
0
Mag. 2022
0
Giugno 2022
0
Luglio 2022
0
Agosto 2022

Gli strumenti negoziati di freguente

XAUUSD.
Spot Gold
62
operazioni
64.5%
Redditizi
UKBRENT_.
UK BRENT Oil
1
operazione
100%
Redditizi

Distribuzione sui strumenti

63
totale di operazioni
98.4%
Metalli
1.6%
Petrolio