حالت آزمایشی
XAUUSD
1774.87
قیمت
‪3.95%‪
Changing (1m)
XAGUSD
20.149
قیمت
‪7.76%‪
Changing (1m)
XPDUSD
2153.40
قیمت
‪15.22%‪
Changing (1m)
XPTUSD
939.36
قیمت
‪9.24%‪
Changing (1m)