حالت آزمایشی
USCRUDE
81.127
قیمت
‪-15.80%‪
Changing (1m)
XAUUSD
1663.66
قیمت
‪-4.25%‪
Changing (1m)
UKBRENT
87.151
قیمت
‪-14.97%‪
Changing (1m)
XAGUSD
18.878
قیمت
‪0.69%‪
Changing (1m)
XPDUSD
2202.05
قیمت
‪2.28%‪
Changing (1m)
XPTUSD
864.55
قیمت
‪0.34%‪
Changing (1m)
XNGUSD
6.948
قیمت
‪-20.39%‪
Changing (1m)