حالت آزمایشی

FUND خرید ۱۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۵۶

کک 40 : اصلاح در بازار اوراق قرضه کاتالیزوری برای رشد شاخص است

بازار سهام فرانسه در یک روند صعودی با ثبات در پس زمینه آمارهای کلان اقتصادی و پویایی های اصلاحی در بازار اوراق قرضه معامله می شود. در حال حاضر CAC 40 حدود 6576.0 را اصلاح می کند.

بیشتر

اندیکاتور

MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی فروش فعال
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی فروش
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی فروش
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی فروش
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید فعال
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید

احساسات بازار

‪0%‪ فروش
‪100%‪ خرید