حالت آزمایشی
کپی
‪420.48 USD‬
۲۴.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۵۶:۲۱
‪4.83%‪
‪11.97%‪
0.00
0.00
سود
‪29.25 USD‬
TraderMexico
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۵۶:۲۱
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪29.25 USD‬
حجم معامله
‪420.48 USD‬
Take profit
0.00
کپی
‪160.82 USD‬
۰۵.۰۳.۲۰۲۲ ۱۷:۴۲:۳۱
‪3.28%‪
‪29.97%‪
0.00
0.00
سود
‪75.87 USD‬
ASB_30
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۳.۲۰۲۲ ۱۷:۴۲:۳۱
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪75.87 USD‬
حجم معامله
‪160.82 USD‬
Take profit
0.00
کپی
‪331.39 USD‬
۲۲.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۴۰:۵۰
‪35.16%‪
‪51.51%‪
0.00
0.00
سود
‪264.99 USD‬
Takkan_MC
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۴۰:۵۰
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪264.99 USD‬
حجم معامله
‪331.39 USD‬
Take profit
0.00