حالت آزمایشی
فروش در
0.02
۰۳.۱۰.۲۰۲۲ ۲۱:۰۷:۳۵
1.33350
1.33632
0.00000
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
EURCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۰.۲۰۲۲ ۲۱:۰۷:۳۵
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.33350
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.33632
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۸.۰۹.۲۰۲۲ ۱۴:۲۳:۵۶
1.04243
1.10404
0.00000
0.00000
سود
‪-61.93 USD‬
GBPCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۲ ۱۴:۲۳:۵۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.04243
Stop loss
0.00000
سود
‪-61.93 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.10404
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۲۸.۰۹.۲۰۲۲ ۰۹:۵۹:۵۴
0.63635
0.63711
0.00000
0.60365
سود
‪-1.52 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۲ ۰۹:۵۹:۵۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.63635
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.52 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.63711
Take profit
0.60365
خرید
0.01
۱۳.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۰۴:۰۶
22625.79
19539.36
0.00
31319.00
سود
‪-30.87 USD‬
BTCUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۰۴:۰۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
22625.79
Stop loss
0.00
سود
‪-30.87 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
19539.36
Take profit
31319.00
فروش
0.01
۰۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۸:۳۹:۵۷
1.46647
1.53067
0.00000
1.44587
سود
‪-40.88 USD‬
EURAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۸:۳۹:۵۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.46647
Stop loss
0.00000
سود
‪-40.88 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.53067
Take profit
1.44587
خرید
0.01
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۵۵:۵۵
1.15039
1.10277
0.00000
1.17580
سود
‪-47.88 USD‬
GBPCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۵۵:۵۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.15039
Stop loss
0.00000
سود
‪-47.88 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.10277
Take profit
1.17580
خرید
0.01
۱۵.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۱۶:۳۴
25211.61
19539.36
0.00
68421.24
سود
‪-56.73 USD‬
BTCUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۱۶:۳۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
25211.61
Stop loss
0.00
سود
‪-56.73 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
19539.36
Take profit
68421.24
فروش
0.02
۱۵.۰۳.۲۰۲۲ ۱۰:۳۷:۵۶
91.639
105.897
0.000
89.079
سود
‪-196.10 USD‬
CADJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۳.۲۰۲۲ ۱۰:۳۷:۵۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
91.639
Stop loss
0.000
سود
‪-196.10 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
105.897
Take profit
89.079
خرید
0.02
۱۵.۰۳.۲۰۲۲ ۰۹:۲۲:۴۳
1.41410
1.33632
0.00000
1.57149
سود
‪-113.28 USD‬
EURCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۳.۲۰۲۲ ۰۹:۲۲:۴۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.41410
Stop loss
0.00000
سود
‪-113.28 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.33632
Take profit
1.57149
فروش
0.02
۱۵.۰۳.۲۰۲۲ ۰۹:۱۳:۲۱
91.765
105.897
0.000
89.291
سود
‪-194.37 USD‬
CADJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۳.۲۰۲۲ ۰۹:۱۳:۲۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
91.765
Stop loss
0.000
سود
‪-194.37 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
105.897
Take profit
89.291
فروش
0.01
۲۴.۰۲.۲۰۲۲ ۰۸:۵۱:۵۲
89.434
105.897
0.000
87.502
سود
‪-113.21 USD‬
CADJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۲ ۰۸:۵۱:۵۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
89.434
Stop loss
0.000
سود
‪-113.21 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
105.897
Take profit
87.502
فروش
0.02
۲۰.۱۲.۲۰۲۱ ۱۰:۵۰:۲۷
87.730
105.897
0.000
0.000
سود
‪-249.86 USD‬
CADJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۲.۲۰۲۱ ۱۰:۵۰:۲۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
87.730
Stop loss
0.000
سود
‪-249.86 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
105.897
Take profit
0.000
خرید
0.01
۱۵.۱۱.۲۰۲۱ ۰۸:۳۸:۵۸
65826.78
19539.36
0.00
0.00
سود
‪-462.88 USD‬
BTCUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۱.۲۰۲۱ ۰۸:۳۸:۵۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
65826.78
Stop loss
0.00
سود
‪-462.88 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
19539.36
Take profit
0.00
فروش
0.01
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۵۸:۴۸
87.395
105.897
0.000
85.344
سود
‪-127.23 USD‬
CADJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۵۸:۴۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
87.395
Stop loss
0.000
سود
‪-127.23 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
105.897
Take profit
85.344
خرید
0.02
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۴۱:۵۷
1.51814
1.33632
0.00000
1.57470
سود
‪-264.81 USD‬
EURCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۴۱:۵۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.51814
Stop loss
0.00000
سود
‪-264.81 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.33632
Take profit
1.57470
خرید
0.02
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۵۶:۱۲
0.79961
0.63629
0.00000
0.80852
سود
‪-326.64 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۵۶:۱۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.79961
Stop loss
0.00000
سود
‪-326.64 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.63629
Take profit
0.80852
فروش
0.02
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۳۲:۵۸
121.714
141.673
0.000
115.821
سود
‪-274.51 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۳۲:۵۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
121.714
Stop loss
0.000
سود
‪-274.51 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
141.673
Take profit
115.821
فروش
0.01
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۴۶:۴۳
120.345
141.673
0.000
115.485
سود
‪-146.68 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۴۶:۴۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
120.345
Stop loss
0.000
سود
‪-146.68 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
141.673
Take profit
115.485
فروش
0.01
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۰۱:۵۳
120.517
141.673
0.000
0.000
سود
‪-145.49 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۰۱:۵۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
120.517
Stop loss
0.000
سود
‪-145.49 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
141.673
Take profit
0.000
فروش
0.01
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۲۷:۱۲
120.562
141.673
0.000
0.000
سود
‪-145.18 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۲۷:۱۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
120.562
Stop loss
0.000
سود
‪-145.18 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
141.673
Take profit
0.000
فروش
0.01
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۲۴:۱۱
120.600
141.673
0.000
115.613
سود
‪-144.92 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۲۴:۱۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
120.600
Stop loss
0.000
سود
‪-144.92 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
141.673
Take profit
115.613