حالت آزمایشی
فروش
0.01
۳۰.۰۹.۲۰۲۲ ۰۲:۱۰:۰۰
160.894
160.943
0.000
160.727
سود
‪0.00 USD‬
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۹.۲۰۲۲ ۰۲:۱۰:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
160.894
Stop loss
0.000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
160.943
Take profit
160.727
فروش
0.01
۳۰.۰۹.۲۰۲۲ ۰۲:۱۰:۰۰
1.11398
1.11412
0.00000
1.11262
سود
‪0.00 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۹.۲۰۲۲ ۰۲:۱۰:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.11398
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.11412
Take profit
1.11262
فروش
0.01
۳۰.۰۹.۲۰۲۲ ۰۲:۰۵:۰۰
1.11206
1.11412
0.00000
1.11262
سود
‪-0.02 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۹.۲۰۲۲ ۰۲:۰۵:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.11206
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.02 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.11412
Take profit
1.11262
فروش
0.01
۳۰.۰۹.۲۰۲۲ ۰۲:۰۵:۰۰
160.640
160.943
0.000
160.727
سود
‪-0.02 USD‬
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۹.۲۰۲۲ ۰۲:۰۵:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
160.640
Stop loss
0.000
سود
‪-0.02 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
160.943
Take profit
160.727
کپی
‪37.85 USD‬
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۲۰:۳۰:۱۳
‪4.01%‪
‪6.61%‪
0.00
0.00
سود
‪0.93 USD‬
DealX_Int
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۲۰:۳۰:۱۳
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪0.93 USD‬
حجم معامله
‪37.85 USD‬
Take profit
0.00
کپی
‪0.00 USD‬
۲۲.۰۳.۲۰۲۲ ۱۱:۴۲:۲۰
‪210.29%‪
‪391.06%‪
0.00
0.00
سود
‪56.45 USD‬
GOLDinDigger
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۳.۲۰۲۲ ۱۱:۴۲:۲۰
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪56.45 USD‬
حجم معامله
‪0.00 USD‬
Take profit
0.00