حالت آزمایشی
فروش
0.36
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۸:۲۷:۳۳
1657.36
1659.20
0.00
0.00
سود
‪-66.24 USD‬
XAUUSDm
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۸:۲۷:۳۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1657.36
Stop loss
0.00
سود
‪-66.24 USD‬
حجم معامله
0.36
قیمت فعلی
1659.20
Take profit
0.00
فروش
0.36
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۸:۰۲:۲۴
1654.30
1659.20
0.00
0.00
سود
‪-176.40 USD‬
XAUUSDm
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۸:۰۲:۲۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1654.30
Stop loss
0.00
سود
‪-176.40 USD‬
حجم معامله
0.36
قیمت فعلی
1659.20
Take profit
0.00
فروش
0.36
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۵۶:۵۲
1652.04
1659.20
0.00
0.00
سود
‪-257.76 USD‬
XAUUSDm
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۵۶:۵۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1652.04
Stop loss
0.00
سود
‪-257.76 USD‬
حجم معامله
0.36
قیمت فعلی
1659.20
Take profit
0.00
فروش
0.36
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۳:۳۱:۵۶
1648.12
1659.20
0.00
0.00
سود
‪-398.88 USD‬
XAUUSDm
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۳:۳۱:۵۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1648.12
Stop loss
0.00
سود
‪-398.88 USD‬
حجم معامله
0.36
قیمت فعلی
1659.20
Take profit
0.00
فروش
0.36
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۰۶:۰۶
1647.36
1659.20
0.00
0.00
سود
‪-426.24 USD‬
XAUUSDm
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۰۶:۰۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1647.36
Stop loss
0.00
سود
‪-426.24 USD‬
حجم معامله
0.36
قیمت فعلی
1659.20
Take profit
0.00
فروش
0.36
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۰۴:۲۰
1646.53
1659.20
0.00
0.00
سود
‪-456.12 USD‬
XAUUSDm
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۰۴:۲۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1646.53
Stop loss
0.00
سود
‪-456.12 USD‬
حجم معامله
0.36
قیمت فعلی
1659.20
Take profit
0.00
فروش
0.36
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۰۷:۰۷:۰۲
144.420
144.544
0.000
0.000
سود
‪-30.88 USD‬
USDJPYm
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۰۷:۰۷:۰۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
144.420
Stop loss
0.000
سود
‪-30.88 USD‬
حجم معامله
0.36
قیمت فعلی
144.544
Take profit
0.000