حالت آزمایشی
خرید
0.01
۲۱.۰۶.۲۰۲۲ ۰۱:۰۱:۳۱
135.212
133.360
0.000
0.000
سود
‪-13.89 USD‬
USDJPY_S
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۲ ۰۱:۰۱:۳۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
135.212
Stop loss
0.000
سود
‪-13.89 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
133.360
Take profit
0.000
فروش
0.01
۱۳.۰۶.۲۰۲۲ ۱۴:۲۱:۱۳
1.04555
1.02622
0.00000
0.00000
سود
‪19.33 USD‬
EURUSD_S
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۶.۲۰۲۲ ۱۴:۲۱:۱۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.04555
Stop loss
0.00000
سود
‪19.33 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.02622
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۹:۰۲
110.712
133.470
0.000
0.000
سود
‪-170.51 USD‬
USDJPY_S
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۹:۰۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
110.712
Stop loss
0.000
سود
‪-170.51 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
133.470
Take profit
0.000
خرید
0.01
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۱۳:۴۷
1.20449
1.02578
0.00000
1.20854
سود
‪-178.71 USD‬
EURUSD_S
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۱۳:۴۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.20449
Stop loss
0.00000
سود
‪-178.71 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.02578
Take profit
1.20854