حالت آزمایشی
خرید در
0.5
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۸:۱۵:۰۷
0.88900
0.89336
0.00000
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
AUDCAD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۸:۱۵:۰۷
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
0.88900
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.5
قیمت فعلی
0.89336
Take profit
0.00000
خرید
0.55
۱۷.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۳۴:۱۳
0.89403
0.89319
0.00000
0.90043
سود
‪-35.55 USD‬
AUDCAD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۳۴:۱۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.89403
Stop loss
0.00000
سود
‪-35.55 USD‬
حجم معامله
0.55
قیمت فعلی
0.89319
Take profit
0.90043
خرید
0.34
۱۷.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۲۶:۳۲
0.89557
0.89319
0.00000
0.90043
سود
‪-62.28 USD‬
AUDCAD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۲۶:۳۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.89557
Stop loss
0.00000
سود
‪-62.28 USD‬
حجم معامله
0.34
قیمت فعلی
0.89319
Take profit
0.90043
خرید
0.21
۱۷.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۳۳:۲۳
0.89710
0.89319
0.00000
0.90043
سود
‪-63.19 USD‬
AUDCAD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۳۳:۲۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.89710
Stop loss
0.00000
سود
‪-63.19 USD‬
حجم معامله
0.21
قیمت فعلی
0.89319
Take profit
0.90043
خرید
0.13
۱۷.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۰۱:۲۵
0.89866
0.89319
0.00000
0.90043
سود
‪-54.73 USD‬
AUDCAD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۰۱:۲۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.89866
Stop loss
0.00000
سود
‪-54.73 USD‬
حجم معامله
0.13
قیمت فعلی
0.89319
Take profit
0.90043
خرید
0.08
۱۷.۰۸.۲۰۲۲ ۰۴:۳۰:۰۸
0.90023
0.89319
0.00000
0.90043
سود
‪-43.34 USD‬
AUDCAD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۸.۲۰۲۲ ۰۴:۳۰:۰۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.90023
Stop loss
0.00000
سود
‪-43.34 USD‬
حجم معامله
0.08
قیمت فعلی
0.89319
Take profit
0.90043
خرید
0.05
۱۶.۰۸.۲۰۲۲ ۱۹:۳۳:۴۱
0.90195
0.89319
0.00000
0.90043
سود
‪-33.71 USD‬
AUDCAD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۸.۲۰۲۲ ۱۹:۳۳:۴۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.90195
Stop loss
0.00000
سود
‪-33.71 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
0.89319
Take profit
0.90043
خرید
0.03
۱۶.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۱۴:۳۷
0.90356
0.89319
0.00000
0.90043
سود
‪-23.94 USD‬
AUDCAD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۱۴:۳۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.90356
Stop loss
0.00000
سود
‪-23.94 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
0.89319
Take profit
0.90043
خرید
0.02
۱۶.۰۸.۲۰۲۲ ۰۹:۴۲:۲۲
0.90513
0.89319
0.00000
0.90043
سود
‪-18.38 USD‬
AUDCAD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۸.۲۰۲۲ ۰۹:۴۲:۲۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.90513
Stop loss
0.00000
سود
‪-18.38 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.89319
Take profit
0.90043
خرید
0.01
۱۶.۰۸.۲۰۲۲ ۰۵:۱۷:۰۱
0.90683
0.89319
0.00000
0.90043
سود
‪-10.49 USD‬
AUDCAD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۸.۲۰۲۲ ۰۵:۱۷:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.90683
Stop loss
0.00000
سود
‪-10.49 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.89319
Take profit
0.90043