حالت آزمایشی
۰۵.۱۰.۲۰۲۲ ۰۸:۰۳:۱۰
۰۵.۱۰.۲۰۲۲ ۱۶:۵۸:۴۳
فروش
0.02
143.649
142.835
سود
‪10.86 USD‬
EURJPY
معامله
#174140618
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۰.۲۰۲۲ ۰۸:۰۳:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
143.649
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪11.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۰.۲۰۲۲ ۱۶:۵۸:۴۳
حجم معامله
0.02
خروج
142.835
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪10.86 USD‬
۰۴.۱۰.۲۰۲۲ ۰۴:۱۳:۲۰
۰۴.۱۰.۲۰۲۲ ۰۹:۵۱:۱۳
فروش
0.02
1697.16
1706.49
سود
‪-19.06 USD‬
XAUUSD
معامله
#174099902
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۲ ۰۴:۱۳:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1697.16
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-18.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۲ ۰۹:۵۱:۱۳
حجم معامله
0.02
خروج
1706.49
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-19.06 USD‬
۰۲.۱۰.۲۰۲۲ ۱۳:۱۸:۱۷
۰۲.۱۰.۲۰۲۲ ۱۳:۲۲:۱۵
فروش
0.01
0.4559
0.4556
سود
‪-0.02 USD‬
XRPUSD
معامله
#174063223
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۰.۲۰۲۲ ۱۳:۱۸:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.4559
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۰.۲۰۲۲ ۱۳:۲۲:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.4556
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۳۰.۰۹.۲۰۲۲ ۱۳:۲۱:۳۲
۳۰.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۰۹:۰۱
فروش
1
29413.9
29265
سود
‪14.39 USD‬
YM
معامله
#174034049
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۹.۲۰۲۲ ۱۳:۲۱:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
29413.9
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪14.89 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۰۹:۰۱
حجم معامله
1
خروج
29265
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪14.39 USD‬
۳۰.۰۹.۲۰۲۲ ۱۲:۳۰:۳۴
۳۰.۰۹.۲۰۲۲ ۱۲:۴۱:۱۷
خرید
1
29416.6
29389.3
سود
‪-3.23 USD‬
YM
معامله
#174032037
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۹.۲۰۲۲ ۱۲:۳۰:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
29416.6
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.73 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۹.۲۰۲۲ ۱۲:۴۱:۱۷
حجم معامله
1
خروج
29389.3
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-3.23 USD‬
۳۰.۰۹.۲۰۲۲ ۰۷:۱۲:۰۹
۳۰.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۱۷:۳۱
فروش
0.02
141.82
142.206
سود
‪-5.75 USD‬
EURJPY
معامله
#174021830
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۹.۲۰۲۲ ۰۷:۱۲:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
141.82
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۱۷:۳۱
حجم معامله
0.02
خروج
142.206
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-5.75 USD‬
۳۰.۰۹.۲۰۲۲ ۰۸:۴۳:۲۱
۳۰.۰۹.۲۰۲۲ ۰۸:۴۷:۴۹
فروش
0.01
1.11423
1.11521
سود
‪-1.08 USD‬
GBPUSD
معامله
#174023207
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۹.۲۰۲۲ ۰۸:۴۳:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11423
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.98 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۹.۲۰۲۲ ۰۸:۴۷:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.11521
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-1.08 USD‬
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۸:۲۰:۵۳
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۰۸:۴۵
فروش
0.1
1656.29
1663.56
سود
‪-74.70 USD‬
XAUUSD
معامله
#174008594
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۸:۲۰:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1656.29
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-72.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۰۸:۴۵
حجم معامله
0.1
خروج
1663.56
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪-74.70 USD‬
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۳۵:۴۴
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۱۹:۵۴
فروش
0.01
1656.03
1645.67
سود
‪10.16 USD‬
XAUUSD
معامله
#174002536
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۳۵:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1656.03
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۱۹:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
1645.67
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪10.16 USD‬
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۱۸:۵۴
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۱۹:۵۴
فروش
0.02
1646.2
1645.67
سود
‪0.66 USD‬
XAUUSD
معامله
#173988983
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۱۸:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1646.2
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۱۹:۵۴
حجم معامله
0.02
خروج
1645.67
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪0.66 USD‬
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۲:۵۲:۲۰
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۳:۴۵:۵۷
فروش
0.01
1.08773
1.08333
سود
‪4.30 USD‬
GBPUSD
معامله
#173992317
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۲:۵۲:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.08773
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۳:۴۵:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.08333
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪4.30 USD‬
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۲۹:۲۵
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۲:۲۷:۱۲
خرید
0.02
1.37327
1.37263
سود
‪-1.13 USD‬
USDCAD
معامله
#173989318
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۲۹:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37327
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.93 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۲:۲۷:۱۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.37263
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-1.13 USD‬
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۲۳:۵۷
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۵۴:۰۵
خرید
0.02
144.657
144.759
سود
‪1.21 USD‬
USDJPY
معامله
#173989168
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۲۳:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
144.657
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۵۴:۰۵
حجم معامله
0.02
خروج
144.759
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.21 USD‬
۲۷.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۵۷:۱۹
۲۷.۰۹.۲۰۲۲ ۱۳:۱۶:۰۰
فروش
0.02
144.291
144.366
سود
‪-1.24 USD‬
USDJPY
معامله
#173913235
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۵۷:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
144.291
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۹.۲۰۲۲ ۱۳:۱۶:۰۰
حجم معامله
0.02
خروج
144.366
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-1.24 USD‬
۲۷.۰۹.۲۰۲۲ ۱۲:۴۰:۰۶
۲۷.۰۹.۲۰۲۲ ۱۳:۱۵:۵۴
خرید
2
29458.6
29511.7
سود
‪9.62 USD‬
YM
معامله
#173916816
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۹.۲۰۲۲ ۱۲:۴۰:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
29458.6
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۹.۲۰۲۲ ۱۳:۱۵:۵۴
حجم معامله
2
خروج
29511.7
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪9.62 USD‬
۲۷.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۲۴:۱۱
۲۷.۰۹.۲۰۲۲ ۱۳:۱۵:۳۷
خرید
0.02
1634.59
1635.01
سود
‪0.44 USD‬
XAUUSD
معامله
#173914344
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۲۴:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1634.59
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۹.۲۰۲۲ ۱۳:۱۵:۳۷
حجم معامله
0.02
خروج
1635.01
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪0.44 USD‬
۲۷.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۳۵:۵۶
۲۷.۰۹.۲۰۲۲ ۱۲:۱۰:۵۸
خرید
0.02
0.96369
0.9617
سود
‪-4.18 USD‬
EURUSD
معامله
#173914698
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۳۵:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.96369
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.98 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۹.۲۰۲۲ ۱۲:۱۰:۵۸
حجم معامله
0.02
خروج
0.9617
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-4.18 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۱:۳۲:۳۰
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۰۱:۲۹:۱۲
فروش
0.01
1667.18
1671.97
سود
‪-4.99 USD‬
XAUUSD
معامله
#173780235
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۱:۳۲:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1667.18
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.79 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۰۱:۲۹:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
1671.97
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-4.99 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۱:۳۳:۳۰
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۰۱:۲۹:۰۸
فروش
0.01
1673.03
1671.97
سود
‪0.86 USD‬
XAUUSD
معامله
#173780405
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۱:۳۳:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1673.03
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۰۱:۲۹:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
1671.97
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.86 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۱:۳۵:۲۳
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۰۱:۲۹:۰۲
فروش
0.01
1679.9
1671.96
سود
‪7.74 USD‬
XAUUSD
معامله
#173780744
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۱:۳۵:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1679.9
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۰۱:۲۹:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1671.96
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪7.74 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۱:۴۴:۰۳
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۰۱:۲۸:۵۸
فروش
0.01
1683.01
1672.3
سود
‪10.51 USD‬
XAUUSD
معامله
#173781884
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۱:۴۴:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1683.01
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.71 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۰۱:۲۸:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
1672.3
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪10.51 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۱:۵۲:۵۸
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۰۱:۲۸:۵۵
فروش
0.01
1685.59
1672.5
سود
‪12.89 USD‬
XAUUSD
معامله
#173782777
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۱:۵۲:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1685.59
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪13.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۰۱:۲۸:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1672.5
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪12.89 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۱:۰۰:۰۳
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۱:۰۰:۰۷
فروش
1
30837.5
30778.2
سود
‪5.43 USD‬
YM
معامله
#173777072
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۱:۰۰:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
30837.5
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.93 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۱:۰۰:۰۷
حجم معامله
1
خروج
30778.2
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪5.43 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۱:۰۰:۰۳
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۱:۰۰:۰۷
فروش
1
30837.5
30778.2
سود
‪5.43 USD‬
YM
معامله
#173777074
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۱:۰۰:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
30837.5
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.93 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۱:۰۰:۰۷
حجم معامله
1
خروج
30778.2
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪5.43 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۱:۰۰:۰۳
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۱:۰۰:۰۷
فروش
1
30837.5
30778.2
سود
‪5.43 USD‬
YM
معامله
#173777073
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۱:۰۰:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
30837.5
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.93 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۱:۰۰:۰۷
حجم معامله
1
خروج
30778.2
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪5.43 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۱:۰۰:۰۳
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۱:۰۰:۰۷
فروش
1
30837.5
30778.2
سود
‪5.43 USD‬
YM
معامله
#173777075
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۱:۰۰:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
30837.5
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.93 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۱:۰۰:۰۷
حجم معامله
1
خروج
30778.2
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪5.43 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۱۳:۰۱:۴۹
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۱۴:۱۴:۳۸
فروش
0.01
0.99293
0.9917
سود
‪1.13 USD‬
EURUSD
معامله
#173763213
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۱۳:۰۱:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.99293
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۱۴:۱۴:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.9917
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.13 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۱۳:۰۹:۰۶
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۱۳:۳۵:۳۷
فروش
0.01
142.828
142.759
سود
‪0.28 USD‬
EURJPY
معامله
#173763407
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۱۳:۰۹:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
142.828
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۱۳:۳۵:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
142.759
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.28 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۲ ۱۴:۲۳:۵۰
۲۰.۰۹.۲۰۲۲ ۱۴:۵۹:۴۶
خرید
0.01
1.32793
1.32869
سود
‪0.47 USD‬
USDCAD
معامله
#173731496
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۲ ۱۴:۲۳:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.32793
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۲ ۱۴:۵۹:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.32869
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.47 USD‬
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۱۵:۱۷
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۳۵:۳۸
فروش
1
12753
12802.7
سود
‪-5.47 USD‬
FDAX
معامله
#173704473
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۱۵:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
12753
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.97 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۳۵:۳۸
حجم معامله
1
خروج
12802.7
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-5.47 USD‬
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۵۵:۱۴
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۳۰:۳۹
فروش
1
12739.4
12787
سود
‪-5.26 USD‬
FDAX
معامله
#173703513
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۵۵:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
12739.4
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۳۰:۳۹
حجم معامله
1
خروج
12787
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-5.26 USD‬
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۵۷:۳۴
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۱۳:۱۴
فروش
1
30757.5
30850.5
سود
‪-9.80 USD‬
YM
معامله
#173703611
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۵۷:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
30757.5
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-9.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۱۳:۱۴
حجم معامله
1
خروج
30850.5
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-9.80 USD‬
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۳۰:۱۳
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۵۱:۳۰
فروش
0.01
1.33111
1.3291
سود
‪1.31 USD‬
EURCAD
معامله
#173702124
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۳۰:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.33111
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۵۱:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.3291
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.31 USD‬
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۰۷:۱۷
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۲۵:۳۳
فروش
0.01
0.99723
0.99753
سود
‪-0.40 USD‬
EURUSD
معامله
#173689504
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۰۷:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.99723
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۲۵:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.99753
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.40 USD‬
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۰۹:۵۳:۳۵
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۲۳:۳۸
فروش
0.01
1666.25
1662.35
سود
‪3.70 USD‬
XAUUSD
معامله
#173688964
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۰۹:۵۳:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1666.25
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۲۳:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
1662.35
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪3.70 USD‬
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۰۹:۳۷:۳۵
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۰۹:۵۲:۱۲
خرید
0.01
1666.6
1666.43
سود
‪-0.37 USD‬
XAUUSD
معامله
#173688487
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۰۹:۳۷:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1666.6
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۰۹:۵۲:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
1666.43
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-0.37 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۴۳:۳۵
۱۴.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۱۷:۲۳
فروش
1
13040.7
13022.2
سود
‪1.35 USD‬
FDAX
معامله
#173591353
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۴۳:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
13040.7
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۱۷:۲۳
حجم معامله
1
خروج
13022.2
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪1.35 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۳۳:۱۷
۱۴.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۳۴:۱۲
فروش
0.01
1.15468
1.1552
سود
‪-0.62 USD‬
GBPUSD
معامله
#173583026
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۳۳:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.15468
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۳۴:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.1552
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.62 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۲۶:۴۲
۱۴.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۲۹:۳۱
خرید
0.01
0.99994
0.9995
سود
‪-0.54 USD‬
EURUSD
معامله
#173582827
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۲۶:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.99994
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۲۹:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.9995
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.54 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۳۲:۴۵
۱۳.۰۹.۲۰۲۲ ۱۳:۰۵:۲۵
فروش
0.01
1.17217
1.17052
سود
‪1.55 USD‬
GBPUSD
معامله
#173539860
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۳۲:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17217
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۲ ۱۳:۰۵:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.17052
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.55 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۳۵:۲۷
۱۳.۰۹.۲۰۲۲ ۱۳:۰۵:۲۲
فروش
0.01
1.17219
1.17051
سود
‪1.58 USD‬
GBPUSD
معامله
#173539950
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۳۵:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17219
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۲ ۱۳:۰۵:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.17051
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.58 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۰۰:۲۲
۱۳.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۰۲:۱۸
خرید
1
32532.6
32541.3
سود
‪0.37 USD‬
YM
معامله
#173538597
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۰۰:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
32532.6
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.87 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۰۲:۱۸
حجم معامله
1
خروج
32541.3
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪0.37 USD‬
۱۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۵۲:۵۵
۱۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۵۹:۲۷
خرید
0.01
1725.01
1726.32
سود
‪1.11 USD‬
XAUUSD
معامله
#173520236
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۵۲:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1725.01
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۵۹:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
1726.32
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.11 USD‬
۱۲.۰۹.۲۰۲۲ ۰۴:۰۸:۴۱
۱۲.۰۹.۲۰۲۲ ۰۴:۱۰:۲۰
فروش
1
32179.3
32174.6
سود
‪-0.03 USD‬
YM
معامله
#173493589
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۲۲ ۰۴:۰۸:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
32179.3
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۹.۲۰۲۲ ۰۴:۱۰:۲۰
حجم معامله
1
خروج
32174.6
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-0.03 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۵۶:۰۸
۰۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۴۵:۵۰
فروش
0.02
142.655
142.314
سود
‪4.59 USD‬
USDJPY
معامله
#173476125
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۵۶:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
142.655
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.79 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۴۵:۵۰
حجم معامله
0.02
خروج
142.314
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪4.59 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۳۷:۱۱
۰۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۴۵:۵۰
خرید
0.02
1.15717
1.15957
سود
‪4.60 USD‬
GBPUSD
معامله
#173472470
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۳۷:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.15717
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۴۵:۵۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.15957
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪4.60 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۳۳:۳۸
۰۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۴۵:۵۰
فروش
0.03
142.498
142.317
سود
‪3.52 USD‬
USDJPY
معامله
#173472290
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۳۳:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
142.498
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۴۵:۵۰
حجم معامله
0.03
خروج
142.317
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪3.52 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۵۷:۲۳
۰۸.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۰۵:۳۷
فروش
1
6126
6075.9
سود
‪4.49 USD‬
CAC
معامله
#173443128
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۵۷:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
6126
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.99 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۰۵:۳۷
حجم معامله
1
خروج
6075.9
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪4.49 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۲۵:۰۸
۰۸.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۳۷:۱۱
فروش
1
31636.3
31569.6
سود
‪6.17 USD‬
YM
معامله
#173433495
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۲۵:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
31636.3
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.67 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۳۷:۱۱
حجم معامله
1
خروج
31569.6
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪6.17 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۱۶:۲۰
۰۸.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۱۷:۴۴
فروش
0.02
1.15371
1.15446
سود
‪-1.70 USD‬
GBPUSD
معامله
#173432473
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۱۶:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.15371
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۱۷:۴۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.15446
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-1.70 USD‬