حالت آزمایشی
۱۸.۱۱.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۴۱
۲۴.۱۱.۲۰۲۱ ۱۰:۴۵:۳۲
خرید
0.1
1864.77
1791.31
سود
‪-739.84 USD‬
XAUUSD
معامله
#165583542
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۱.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1864.77
بهره
‪-3.24 USD‬
مجموع
‪-734.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۱.۲۰۲۱ ۱۰:۴۵:۳۲
حجم معامله
0.1
خروج
1791.31
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪-739.84 USD‬
۲۲.۱۱.۲۰۲۱ ۱۵:۳۸:۳۰
۲۴.۱۱.۲۰۲۱ ۱۰:۴۵:۳۲
خرید
0.1
1837.52
1791.31
سود
‪-465.72 USD‬
XAUUSD
معامله
#165658167
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۲۱ ۱۵:۳۸:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1837.52
بهره
‪-1.62 USD‬
مجموع
‪-462.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۱.۲۰۲۱ ۱۰:۴۵:۳۲
حجم معامله
0.1
خروج
1791.31
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪-465.72 USD‬
۲۲.۱۱.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۵۳
۲۴.۱۱.۲۰۲۱ ۱۰:۴۵:۳۲
خرید
0.2
1816.67
1791.31
سود
‪-514.44 USD‬
XAUUSD
معامله
#165664531
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1816.67
بهره
‪-3.24 USD‬
مجموع
‪-507.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۱.۲۰۲۱ ۱۰:۴۵:۳۲
حجم معامله
0.2
خروج
1791.31
هزینه های کمیسیون
‪-4.00 USD‬
سود
‪-514.44 USD‬
۱۹.۱۱.۲۰۲۱ ۱۶:۰۲:۰۲
۲۴.۱۱.۲۰۲۱ ۱۰:۴۵:۳۲
فروش
5
0.92619
0.93468
سود
‪-4 676.21 USD‬
USDCHF
معامله
#165617233
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۱.۲۰۲۱ ۱۶:۰۲:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.92619
بهره
‪-84.55 USD‬
مجموع
‪-4 541.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۱.۲۰۲۱ ۱۰:۴۵:۳۲
حجم معامله
5
خروج
0.93468
هزینه های کمیسیون
‪-50.00 USD‬
سود
‪-4 676.21 USD‬
۲۲.۱۱.۲۰۲۱ ۱۵:۲۱:۳۹
۲۴.۱۱.۲۰۲۱ ۱۰:۴۵:۳۲
خرید
0.1
1841.59
1791.31
سود
‪-506.42 USD‬
XAUUSD
معامله
#165657568
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۲۱ ۱۵:۲۱:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1841.59
بهره
‪-1.62 USD‬
مجموع
‪-502.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۱.۲۰۲۱ ۱۰:۴۵:۳۲
حجم معامله
0.1
خروج
1791.31
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪-506.42 USD‬
۲۲.۱۱.۲۰۲۱ ۱۴:۴۵:۵۴
۲۴.۱۱.۲۰۲۱ ۱۰:۴۵:۳۲
فروش
3.5
0.92772
0.93468
سود
‪-2 680.65 USD‬
USDCHF
معامله
#165698079
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۲۱ ۱۴:۴۵:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.92772
بهره
‪-39.41 USD‬
مجموع
‪-2 606.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۱.۲۰۲۱ ۱۰:۴۵:۳۲
حجم معامله
3.5
خروج
0.93468
هزینه های کمیسیون
‪-35.00 USD‬
سود
‪-2 680.65 USD‬
۲۲.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۱۲:۳۴
۲۴.۱۱.۲۰۲۱ ۱۰:۴۵:۳۲
خرید
0.2
1821.75
1791.31
سود
‪-616.04 USD‬
XAUUSD
معامله
#165666415
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۱۲:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1821.75
بهره
‪-3.24 USD‬
مجموع
‪-608.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۱.۲۰۲۱ ۱۰:۴۵:۳۲
حجم معامله
0.2
خروج
1791.31
هزینه های کمیسیون
‪-4.00 USD‬
سود
‪-616.04 USD‬
۲۴.۱۱.۲۰۲۱ ۰۲:۵۲:۰۲
۲۴.۱۱.۲۰۲۱ ۰۴:۱۸:۵۴
خرید
8.5
0.93386
0.93389
سود
‪-57.69 USD‬
USDCHF
معامله
#165710995
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۱.۲۰۲۱ ۰۲:۵۲:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.93386
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪27.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۱.۲۰۲۱ ۰۴:۱۸:۵۴
حجم معامله
8.5
خروج
0.93389
هزینه های کمیسیون
‪-85.00 USD‬
سود
‪-57.69 USD‬
۲۳.۱۱.۲۰۲۱ ۱۶:۲۸:۱۷
۲۴.۱۱.۲۰۲۱ ۰۲:۵۰:۳۶
فروش
0.1
1.27209
1.26779
سود
‪32.67 USD‬
USDCAD
معامله
#165698355
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۱ ۱۶:۲۸:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27209
بهره
‪-0.25 USD‬
مجموع
‪33.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۱.۲۰۲۱ ۰۲:۵۰:۳۶
حجم معامله
0.1
خروج
1.26779
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪32.67 USD‬
۲۳.۱۱.۲۰۲۱ ۱۶:۱۵:۱۸
۲۳.۱۱.۲۰۲۱ ۲۲:۴۵:۲۰
فروش
0.1
1.27165
1.26739
سود
‪32.61 USD‬
USDCAD
معامله
#165698022
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۱ ۱۶:۱۵:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27165
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪33.61 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۱ ۲۲:۴۵:۲۰
حجم معامله
0.1
خروج
1.26739
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪32.61 USD‬
۲۳.۱۱.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۲۰
۲۳.۱۱.۲۰۲۱ ۱۷:۳۶:۰۹
خرید
8.5
0.93355
0.93265
سود
‪-905.24 USD‬
USDCHF
معامله
#165699937
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.93355
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-820.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۱ ۱۷:۳۶:۰۹
حجم معامله
8.5
خروج
0.93265
هزینه های کمیسیون
‪-85.00 USD‬
سود
‪-905.24 USD‬
۱۸.۱۱.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۴۴
۲۳.۱۱.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۱۵
خرید
0.1
1866.18
1785.77
سود
‪-808.53 USD‬
XAUUSD
معامله
#165583070
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۱.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1866.18
بهره
‪-2.43 USD‬
مجموع
‪-804.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۱۵
حجم معامله
0.1
خروج
1785.77
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪-808.53 USD‬
۲۳.۱۱.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۱۴
۲۳.۱۱.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۰۹
فروش
0.8
1787.28
1786.11
سود
‪77.60 USD‬
XAUUSD
معامله
#165699935
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1787.28
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪93.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۰۹
حجم معامله
0.8
خروج
1786.11
هزینه های کمیسیون
‪-16.00 USD‬
سود
‪77.60 USD‬
۲۳.۱۱.۲۰۲۱ ۱۲:۵۹:۲۲
۲۳.۱۱.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۰۵
فروش
0.1
56483.57
57527.21
سود
‪-111.14 USD‬
BTCUSD
معامله
#165691784
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۱ ۱۲:۵۹:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
56483.57
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-104.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۰۵
حجم معامله
0.1
خروج
57527.21
هزینه های کمیسیون
‪-6.78 USD‬
سود
‪-111.14 USD‬
۲۳.۱۱.۲۰۲۱ ۱۶:۲۵:۰۶
۲۳.۱۱.۲۰۲۱ ۱۶:۳۳:۰۴
خرید
8.5
0.93397
0.93402
سود
‪-39.50 USD‬
USDCHF
معامله
#165698277
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۱ ۱۶:۲۵:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.93397
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪45.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۱ ۱۶:۳۳:۰۴
حجم معامله
8.5
خروج
0.93402
هزینه های کمیسیون
‪-85.00 USD‬
سود
‪-39.50 USD‬
۲۲.۱۱.۲۰۲۱ ۱۴:۴۵:۵۴
۲۳.۱۱.۲۰۲۱ ۱۶:۱۷:۱۴
فروش
0.5
0.92772
0.93342
سود
‪-313.15 USD‬
USDCHF
معامله
#165698068
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۲۱ ۱۴:۴۵:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.92772
بهره
‪-2.82 USD‬
مجموع
‪-305.33 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۱ ۱۶:۱۷:۱۴
حجم معامله
0.5
خروج
0.93342
هزینه های کمیسیون
‪-5.00 USD‬
سود
‪-313.15 USD‬
۲۲.۱۱.۲۰۲۱ ۱۴:۴۵:۵۴
۲۳.۱۱.۲۰۲۱ ۱۶:۱۶:۵۳
فروش
1
0.92772
0.9334
سود
‪-624.16 USD‬
USDCHF
معامله
#165656629
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۲۱ ۱۴:۴۵:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.92772
بهره
‪-5.63 USD‬
مجموع
‪-608.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۱ ۱۶:۱۶:۵۳
حجم معامله
1
خروج
0.9334
هزینه های کمیسیون
‪-10.00 USD‬
سود
‪-624.16 USD‬
۲۳.۱۱.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۵۵
۲۳.۱۱.۲۰۲۱ ۱۶:۱۶:۲۹
خرید
10
0.93266
0.9333
سود
‪585.74 USD‬
USDCHF
معامله
#165686913
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.93266
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪685.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۱ ۱۶:۱۶:۲۹
حجم معامله
10
خروج
0.9333
هزینه های کمیسیون
‪-100.00 USD‬
سود
‪585.74 USD‬
۲۳.۱۱.۲۰۲۱ ۱۴:۴۶:۴۰
۲۳.۱۱.۲۰۲۱ ۱۵:۱۹:۳۲
فروش
0.8
1794
1793.26
سود
‪43.20 USD‬
XAUUSD
معامله
#165694807
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۱ ۱۴:۴۶:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1794
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪59.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۱ ۱۵:۱۹:۳۲
حجم معامله
0.8
خروج
1793.26
هزینه های کمیسیون
‪-16.00 USD‬
سود
‪43.20 USD‬
۲۳.۱۱.۲۰۲۱ ۱۴:۴۵:۱۷
۲۳.۱۱.۲۰۲۱ ۱۵:۱۳:۲۳
فروش
0.1
1.12365
1.12568
سود
‪-21.30 USD‬
EURUSD
معامله
#165694783
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۱ ۱۴:۴۵:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12365
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-20.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۱ ۱۵:۱۳:۲۳
حجم معامله
0.1
خروج
1.12568
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-21.30 USD‬
۲۳.۱۱.۲۰۲۱ ۰۸:۳۷:۱۱
۲۳.۱۱.۲۰۲۱ ۱۲:۲۳:۵۱
فروش
0.1
56248.99
58009.35
سود
‪-182.79 USD‬
BTCUSD
معامله
#165684232
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۱ ۰۸:۳۷:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
56248.99
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-176.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۱ ۱۲:۲۳:۵۱
حجم معامله
0.1
خروج
58009.35
هزینه های کمیسیون
‪-6.75 USD‬
سود
‪-182.79 USD‬
۲۳.۱۱.۲۰۲۱ ۰۸:۲۴:۴۱
۲۳.۱۱.۲۰۲۱ ۱۱:۵۳:۴۵
فروش
0.8
1806.17
1797.33
سود
‪691.20 USD‬
XAUUSD
معامله
#165683979
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۱ ۰۸:۲۴:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1806.17
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪707.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۱ ۱۱:۵۳:۴۵
حجم معامله
0.8
خروج
1797.33
هزینه های کمیسیون
‪-16.00 USD‬
سود
‪691.20 USD‬
۲۲.۱۱.۲۰۲۱ ۱۵:۳۷:۱۹
۲۲.۱۱.۲۰۲۱ ۲۱:۴۰:۳۲
فروش
0.1
58460.03
55924
سود
‪246.58 USD‬
BTCUSD
معامله
#165658120
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۲۱ ۱۵:۳۷:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
58460.03
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪253.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۲۱ ۲۱:۴۰:۳۲
حجم معامله
0.1
خروج
55924
هزینه های کمیسیون
‪-7.02 USD‬
سود
‪246.58 USD‬
۲۲.۱۱.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۰۳
۲۲.۱۱.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۳۹
خرید
5
0.93059
0.93074
سود
‪30.58 USD‬
USDCHF
معامله
#165664420
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.93059
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪80.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۳۹
حجم معامله
5
خروج
0.93074
هزینه های کمیسیون
‪-50.00 USD‬
سود
‪30.58 USD‬
۲۲.۱۱.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۲۱
۲۲.۱۱.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۳۶
خرید
10
0.9302
0.93067
سود
‪405.01 USD‬
USDCHF
معامله
#165664159
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.9302
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪505.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۳۶
حجم معامله
10
خروج
0.93067
هزینه های کمیسیون
‪-100.00 USD‬
سود
‪405.01 USD‬
۲۲.۱۱.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۱۸
۲۲.۱۱.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۴۴
خرید
0.12
1816.19
1816.15
سود
‪-2.88 USD‬
XAUUSD
معامله
#165664495
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1816.19
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۴۴
حجم معامله
0.12
خروج
1816.15
هزینه های کمیسیون
‪-2.40 USD‬
سود
‪-2.88 USD‬
۲۲.۱۱.۲۰۲۱ ۰۵:۳۱:۳۷
۲۲.۱۱.۲۰۲۱ ۱۵:۲۱:۱۶
فروش
0.2
1845.8
1841.11
سود
‪89.80 USD‬
XAUUSD
معامله
#165642993
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۲۱ ۰۵:۳۱:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1845.8
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪93.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۲۱ ۱۵:۲۱:۱۶
حجم معامله
0.2
خروج
1841.11
هزینه های کمیسیون
‪-4.00 USD‬
سود
‪89.80 USD‬
۲۲.۱۱.۲۰۲۱ ۰۷:۴۴:۱۵
۲۲.۱۱.۲۰۲۱ ۱۵:۲۱:۱۳
فروش
0.2
1847.84
1841.01
سود
‪132.60 USD‬
XAUUSD
معامله
#165645367
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۲۱ ۰۷:۴۴:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1847.84
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪136.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۲۱ ۱۵:۲۱:۱۳
حجم معامله
0.2
خروج
1841.01
هزینه های کمیسیون
‪-4.00 USD‬
سود
‪132.60 USD‬
۲۲.۱۱.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۴۲
۲۲.۱۱.۲۰۲۱ ۱۵:۱۶:۲۷
فروش
0.1
56805.22
56731.06
سود
‪0.60 USD‬
BTCUSD
معامله
#165657408
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
56805.22
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۲۱ ۱۵:۱۶:۲۷
حجم معامله
0.1
خروج
56731.06
هزینه های کمیسیون
‪-6.82 USD‬
سود
‪0.60 USD‬
۱۹.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۴۸:۰۶
۲۲.۱۱.۲۰۲۱ ۱۴:۴۵:۴۵
خرید
5
0.9283
0.92766
سود
‪-393.36 USD‬
USDCHF
معامله
#165623369
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۴۸:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.9283
بهره
‪1.59 USD‬
مجموع
‪-344.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۲۱ ۱۴:۴۵:۴۵
حجم معامله
5
خروج
0.92766
هزینه های کمیسیون
‪-50.00 USD‬
سود
‪-393.36 USD‬
۲۲.۱۱.۲۰۲۱ ۰۴:۵۳:۴۸
۲۲.۱۱.۲۰۲۱ ۰۴:۵۷:۵۹
خرید
0.1
1846.74
1846.24
سود
‪-7.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#165642323
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۲۱ ۰۴:۵۳:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1846.74
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۲۱ ۰۴:۵۷:۵۹
حجم معامله
0.1
خروج
1846.24
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪-7.00 USD‬
۱۹.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۴۷:۴۲
۱۹.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۴۷:۵۷
خرید
0.5
0.92825
0.92823
سود
‪-6.08 USD‬
USDCHF
معامله
#165623352
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۴۷:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92825
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۴۷:۵۷
حجم معامله
0.5
خروج
0.92823
هزینه های کمیسیون
‪-5.00 USD‬
سود
‪-6.08 USD‬
۱۸.۱۱.۲۰۲۱ ۱۵:۳۸:۳۴
۱۹.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۴۷:۵۳
فروش
0.5
0.92681
0.92827
سود
‪-86.47 USD‬
USDCHF
معامله
#165582732
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۱.۲۰۲۱ ۱۵:۳۸:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.92681
بهره
‪-2.83 USD‬
مجموع
‪-78.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۴۷:۵۳
حجم معامله
0.5
خروج
0.92827
هزینه های کمیسیون
‪-5.00 USD‬
سود
‪-86.47 USD‬
۱۹.۱۱.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۲۸
۱۹.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۴۷:۵۰
فروش
0.5
0.92677
0.92826
سود
‪-85.26 USD‬
USDCHF
معامله
#165608086
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۱.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.92677
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-80.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۴۷:۵۰
حجم معامله
0.5
خروج
0.92826
هزینه های کمیسیون
‪-5.00 USD‬
سود
‪-85.26 USD‬
۱۹.۱۱.۲۰۲۱ ۱۵:۴۴:۰۱
۱۹.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۴۷:۴۷
خرید
1.5
0.92743
0.92823
سود
‪114.28 USD‬
USDCHF
معامله
#165616752
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۱.۲۰۲۱ ۱۵:۴۴:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92743
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪129.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۴۷:۴۷
حجم معامله
1.5
خروج
0.92823
هزینه های کمیسیون
‪-15.00 USD‬
سود
‪114.28 USD‬
۱۵.۱۱.۲۰۲۱ ۱۲:۵۱:۵۰
۱۹.۱۱.۲۰۲۱ ۱۶:۰۲:۲۰
فروش
0.5
0.91975
0.92619
سود
‪-369.62 USD‬
USDCHF
معامله
#165458238
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۱.۲۰۲۱ ۱۲:۵۱:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.91975
بهره
‪-16.96 USD‬
مجموع
‪-347.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۱.۲۰۲۱ ۱۶:۰۲:۲۰
حجم معامله
0.5
خروج
0.92619
هزینه های کمیسیون
‪-5.00 USD‬
سود
‪-369.62 USD‬
۱۹.۱۱.۲۰۲۱ ۱۵:۱۷:۴۸
۱۹.۱۱.۲۰۲۱ ۱۵:۴۴:۱۳
خرید
0.15
0.92827
0.92728
سود
‪-17.51 USD‬
USDCHF
معامله
#165616006
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۱.۲۰۲۱ ۱۵:۱۷:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92827
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-16.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۱.۲۰۲۱ ۱۵:۴۴:۱۳
حجم معامله
0.15
خروج
0.92728
هزینه های کمیسیون
‪-1.50 USD‬
سود
‪-17.51 USD‬
۱۹.۱۱.۲۰۲۱ ۱۲:۱۰:۵۱
۱۹.۱۱.۲۰۲۱ ۱۳:۰۴:۵۴
فروش
0.5
1.69655
1.69922
سود
‪-115.56 USD‬
GBPCAD
معامله
#165610368
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۱.۲۰۲۱ ۱۲:۱۰:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.69655
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-105.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۱.۲۰۲۱ ۱۳:۰۴:۵۴
حجم معامله
0.5
خروج
1.69922
هزینه های کمیسیون
‪-10.00 USD‬
سود
‪-115.56 USD‬
۱۹.۱۱.۲۰۲۱ ۱۱:۱۱:۵۹
۱۹.۱۱.۲۰۲۱ ۱۱:۳۲:۵۸
فروش
0.5
1.24799
1.24574
سود
‪111.40 USD‬
GBPCHF
معامله
#165607243
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۱.۲۰۲۱ ۱۱:۱۱:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.24799
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪121.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۱.۲۰۲۱ ۱۱:۳۲:۵۸
حجم معامله
0.5
خروج
1.24574
هزینه های کمیسیون
‪-10.00 USD‬
سود
‪111.40 USD‬
۱۹.۱۱.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۵۱
۱۹.۱۱.۲۰۲۱ ۱۱:۱۱:۳۲
فروش
0.2
1851.84
1853.1
سود
‪-29.20 USD‬
XAUUSD
معامله
#165607203
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۱.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1851.84
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-25.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۱.۲۰۲۱ ۱۱:۱۱:۳۲
حجم معامله
0.2
خروج
1853.1
هزینه های کمیسیون
‪-4.00 USD‬
سود
‪-29.20 USD‬
۱۹.۱۱.۲۰۲۱ ۱۱:۰۶:۳۹
۱۹.۱۱.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۲۹
خرید
0.5
0.92847
0.92825
سود
‪-16.85 USD‬
USDCHF
معامله
#165606983
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۱.۲۰۲۱ ۱۱:۰۶:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92847
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-11.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۱.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۲۹
حجم معامله
0.5
خروج
0.92825
هزینه های کمیسیون
‪-5.00 USD‬
سود
‪-16.85 USD‬
۱۹.۱۱.۲۰۲۱ ۱۱:۰۷:۲۳
۱۹.۱۱.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۲۲
خرید
0.3
0.9285
0.92831
سود
‪-9.14 USD‬
USDCHF
معامله
#165607010
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۱.۲۰۲۱ ۱۱:۰۷:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.9285
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-6.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۱.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۲۲
حجم معامله
0.3
خروج
0.92831
هزینه های کمیسیون
‪-3.00 USD‬
سود
‪-9.14 USD‬
۱۹.۱۱.۲۰۲۱ ۰۸:۴۵:۱۳
۱۹.۱۱.۲۰۲۱ ۱۰:۵۳:۴۹
فروش
0.5
1.25879
1.26074
سود
‪-82.34 USD‬
USDCAD
معامله
#165601820
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۱.۲۰۲۱ ۰۸:۴۵:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.25879
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-77.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۱.۲۰۲۱ ۱۰:۵۳:۴۹
حجم معامله
0.5
خروج
1.26074
هزینه های کمیسیون
‪-5.00 USD‬
سود
‪-82.34 USD‬
۱۹.۱۱.۲۰۲۱ ۰۸:۴۷:۴۷
۱۹.۱۱.۲۰۲۱ ۱۰:۵۳:۴۸
فروش
0.2
1.25902
1.26072
سود
‪-28.97 USD‬
USDCAD
معامله
#165601848
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۱.۲۰۲۱ ۰۸:۴۷:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.25902
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-26.97 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۱.۲۰۲۱ ۱۰:۵۳:۴۸
حجم معامله
0.2
خروج
1.26072
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪-28.97 USD‬
۱۹.۱۱.۲۰۲۱ ۰۷:۵۰:۱۷
۱۹.۱۱.۲۰۲۱ ۰۹:۲۸:۲۸
فروش
0.2
1861.83
1858.8
سود
‪56.60 USD‬
XAUUSD
معامله
#165600880
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۱.۲۰۲۱ ۰۷:۵۰:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1861.83
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪60.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۱.۲۰۲۱ ۰۹:۲۸:۲۸
حجم معامله
0.2
خروج
1858.8
هزینه های کمیسیون
‪-4.00 USD‬
سود
‪56.60 USD‬
۱۹.۱۱.۲۰۲۱ ۰۷:۵۹:۵۳
۱۹.۱۱.۲۰۲۱ ۰۸:۴۶:۰۶
فروش
0.2
1860.99
1861.22
سود
‪-8.60 USD‬
XAUUSD
معامله
#165601022
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۱.۲۰۲۱ ۰۷:۵۹:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1860.99
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۱.۲۰۲۱ ۰۸:۴۶:۰۶
حجم معامله
0.2
خروج
1861.22
هزینه های کمیسیون
‪-4.00 USD‬
سود
‪-8.60 USD‬
۱۸.۱۱.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۳
۱۸.۱۱.۲۰۲۱ ۱۵:۳۶:۲۹
خرید
0.5
114.375
114.349
سود
‪-16.37 USD‬
USDJPY
معامله
#165582574
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۱.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
114.375
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-11.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۱.۲۰۲۱ ۱۵:۳۶:۲۹
حجم معامله
0.5
خروج
114.349
هزینه های کمیسیون
‪-5.00 USD‬
سود
‪-16.37 USD‬
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۰:۵۶:۴۷
۱۸.۱۱.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۵۴
خرید
0.1
1872.4
1858.17
سود
‪-147.54 USD‬
XAUUSD
معامله
#165468142
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۰:۵۶:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1872.4
بهره
‪-3.24 USD‬
مجموع
‪-142.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۱.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۵۴
حجم معامله
0.1
خروج
1858.17
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪-147.54 USD‬
۱۷.۱۱.۲۰۲۱ ۰۷:۱۶:۰۷
۱۸.۱۱.۲۰۲۱ ۱۵:۲۸:۲۱
فروش
0.1
1854.02
1855.89
سود
‪-21.01 USD‬
XAUUSD
معامله
#165535655
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۱.۲۰۲۱ ۰۷:۱۶:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1854.02
بهره
‪-0.31 USD‬
مجموع
‪-18.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۱.۲۰۲۱ ۱۵:۲۸:۲۱
حجم معامله
0.1
خروج
1855.89
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪-21.01 USD‬
۱۸.۱۱.۲۰۲۱ ۰۹:۵۲:۲۹
۱۸.۱۱.۲۰۲۱ ۱۵:۲۸:۱۳
خرید
0.1
1867.4
1855.84
سود
‪-117.60 USD‬
XAUUSD
معامله
#165573495
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۱.۲۰۲۱ ۰۹:۵۲:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1867.4
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-115.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۱.۲۰۲۱ ۱۵:۲۸:۱۳
حجم معامله
0.1
خروج
1855.84
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪-117.60 USD‬