حالت آزمایشی
۱۷.۰۵.۲۰۲۲ ۱۵:۴۰:۱۸
۱۷.۰۵.۲۰۲۲ ۱۵:۵۱:۱۸
فروش
0.01
1.24935
1.24891
سود
‪0.44 USD‬
GBPUSD
معامله
#90589433
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۵.۲۰۲۲ ۱۵:۴۰:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.24935
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۵.۲۰۲۲ ۱۵:۵۱:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.24891
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.44 USD‬
۲۰.۰۴.۲۰۲۲ ۰۱:۳۹:۱۷
۲۲.۰۴.۲۰۲۲ ۰۹:۳۸:۲۲
فروش
0.01
1.30055
1.29971
سود
‪0.84 USD‬
GBPUSD
معامله
#89537854
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۲ ۰۱:۳۹:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30055
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۴.۲۰۲۲ ۰۹:۳۸:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.29971
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.84 USD‬
۲۰.۰۴.۲۰۲۲ ۱۲:۳۷:۱۹
۲۱.۰۴.۲۰۲۲ ۱۵:۱۰:۵۵
فروش
0.01
1.30383
1.30291
سود
‪0.92 USD‬
GBPUSD
معامله
#89561777
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۲ ۱۲:۳۷:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30383
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۲ ۱۵:۱۰:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.30291
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.92 USD‬
۲۰.۰۴.۲۰۲۲ ۰۷:۲۰:۴۷
۲۰.۰۴.۲۰۲۲ ۰۹:۳۰:۵۴
فروش
0.01
1.30375
1.30223
سود
‪1.52 USD‬
GBPUSD
معامله
#89548238
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۲ ۰۷:۲۰:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30375
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۲ ۰۹:۳۰:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.30223
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.52 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۲ ۱۱:۴۵:۴۹
۱۹.۰۴.۲۰۲۲ ۱۴:۲۵:۱۰
فروش
0.01
1.30264
1.30132
سود
‪1.32 USD‬
GBPUSD
معامله
#89501391
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۲ ۱۱:۴۵:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30264
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۲ ۱۴:۲۵:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.30132
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.32 USD‬
۱۸.۰۴.۲۰۲۲ ۱۴:۲۵:۵۲
۱۸.۰۴.۲۰۲۲ ۱۸:۰۶:۳۳
فروش
0.01
1.30325
1.30224
سود
‪1.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#89458012
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۴.۲۰۲۲ ۱۴:۲۵:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30325
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۴.۲۰۲۲ ۱۸:۰۶:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.30224
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.01 USD‬
۱۴.۰۴.۲۰۲۲ ۲۰:۴۶:۲۹
۱۸.۰۴.۲۰۲۲ ۰۱:۲۳:۲۱
فروش
0.01
1.3072
1.30546
سود
‪1.74 USD‬
GBPUSD
معامله
#89411012
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۲ ۲۰:۴۶:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3072
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۴.۲۰۲۲ ۰۱:۲۳:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.30546
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.74 USD‬
۱۳.۰۴.۲۰۲۲ ۲۳:۳۹:۰۰
۱۴.۰۴.۲۰۲۲ ۱۵:۴۱:۵۲
فروش
0.01
1.31155
1.31062
سود
‪0.93 USD‬
GBPUSD
معامله
#89355429
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۲ ۲۳:۳۹:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31155
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.93 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۲ ۱۵:۴۱:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.31062
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.93 USD‬
۱۳.۰۴.۲۰۲۲ ۱۴:۳۲:۵۴
۱۳.۰۴.۲۰۲۲ ۱۴:۵۳:۰۱
فروش
0.01
1.30215
1.30041
سود
‪1.74 USD‬
GBPUSD
معامله
#89332252
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۲ ۱۴:۳۲:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30215
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۲ ۱۴:۵۳:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.30041
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.74 USD‬
۱۳.۰۴.۲۰۲۲ ۰۹:۰۰:۰۴
۱۳.۰۴.۲۰۲۲ ۰۹:۲۶:۳۵
فروش
0.01
1.30185
1.30073
سود
‪1.12 USD‬
GBPUSD
معامله
#89315153
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۲ ۰۹:۰۰:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30185
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۲ ۰۹:۲۶:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.30073
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.12 USD‬
۱۲.۰۴.۲۰۲۲ ۲۰:۰۹:۳۴
۱۲.۰۴.۲۰۲۲ ۲۱:۰۱:۵۱
فروش
0.01
1.30194
1.30126
سود
‪0.68 USD‬
GBPUSD
معامله
#89297006
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۲ ۲۰:۰۹:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30194
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۲ ۲۱:۰۱:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.30126
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.68 USD‬
۱۲.۰۴.۲۰۲۲ ۱۵:۳۱:۲۷
۱۲.۰۴.۲۰۲۲ ۱۹:۴۵:۰۴
فروش
0.01
1.30323
1.30183
سود
‪1.40 USD‬
GBPUSD
معامله
#89275369
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۲ ۱۵:۳۱:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30323
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۲ ۱۹:۴۵:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.30183
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.40 USD‬
۱۲.۰۴.۲۰۲۲ ۰۵:۳۴:۵۱
۱۲.۰۴.۲۰۲۲ ۰۹:۱۶:۴۴
فروش
0.01
1.30237
1.30115
سود
‪1.22 USD‬
GBPUSD
معامله
#89253387
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۲ ۰۵:۳۴:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30237
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۲ ۰۹:۱۶:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.30115
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.22 USD‬
۱۱.۰۴.۲۰۲۲ ۱۱:۰۱:۴۲
۱۲.۰۴.۲۰۲۲ ۰۴:۳۶:۱۸
فروش
0.01
1.30232
1.30142
سود
‪0.90 USD‬
GBPUSD
معامله
#89211990
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۴.۲۰۲۲ ۱۱:۰۱:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30232
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۲ ۰۴:۳۶:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.30142
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.90 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۲ ۱۰:۲۷:۵۰
۰۷.۰۴.۲۰۲۲ ۱۱:۰۰:۳۸
فروش
0.01
1.30985
1.30903
سود
‪0.82 USD‬
GBPUSD
معامله
#89101419
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۲ ۱۰:۲۷:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30985
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۲ ۱۱:۰۰:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.30903
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.82 USD‬
۰۶.۰۴.۲۰۲۲ ۱۲:۱۴:۲۵
۰۶.۰۴.۲۰۲۲ ۱۳:۲۲:۰۹
فروش
0.01
1.31014
1.30832
سود
‪1.82 USD‬
GBPUSD
معامله
#89053006
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۲ ۱۲:۱۴:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31014
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۲ ۱۳:۲۲:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.30832
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.82 USD‬
۰۵.۰۴.۲۰۲۲ ۰۸:۳۰:۱۷
۰۵.۰۴.۲۰۲۲ ۱۸:۳۴:۵۵
فروش
0.01
1.31258
1.31163
سود
‪0.95 USD‬
GBPUSD
معامله
#88984407
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۲ ۰۸:۳۰:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31258
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۲ ۱۸:۳۴:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.31163
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.95 USD‬
۰۴.۰۴.۲۰۲۲ ۱۷:۳۹:۰۹
۰۴.۰۴.۲۰۲۲ ۱۹:۲۶:۴۴
فروش
0.01
1.312
1.31101
سود
‪0.99 USD‬
GBPUSD
معامله
#88963835
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۴.۲۰۲۲ ۱۷:۳۹:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.312
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.99 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۴.۲۰۲۲ ۱۹:۲۶:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.31101
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.99 USD‬
۰۴.۰۴.۲۰۲۲ ۰۸:۵۲:۰۷
۰۴.۰۴.۲۰۲۲ ۱۳:۴۵:۳۸
فروش
0.01
1.31219
1.31095
سود
‪1.24 USD‬
GBPUSD
معامله
#88935082
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۴.۲۰۲۲ ۰۸:۵۲:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31219
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۴.۲۰۲۲ ۱۳:۴۵:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.31095
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.24 USD‬
۰۱.۰۴.۲۰۲۲ ۱۳:۴۹:۵۸
۰۱.۰۴.۲۰۲۲ ۱۵:۰۶:۰۴
فروش
0.01
1.31424
1.31309
سود
‪1.15 USD‬
GBPUSD
معامله
#88888379
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۲ ۱۳:۴۹:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31424
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۲ ۱۵:۰۶:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.31309
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.15 USD‬
۳۱.۰۳.۲۰۲۲ ۲۰:۲۲:۰۵
۳۱.۰۳.۲۰۲۲ ۲۰:۳۹:۲۰
فروش
0.01
1.31495
1.31394
سود
‪1.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#88858872
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۲ ۲۰:۲۲:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31495
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۲ ۲۰:۳۹:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.31394
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.01 USD‬
۳۱.۰۳.۲۰۲۲ ۱۷:۵۲:۲۴
۳۱.۰۳.۲۰۲۲ ۱۹:۳۴:۰۸
فروش
0.01
1.31446
1.31391
سود
‪0.55 USD‬
GBPUSD
معامله
#88851836
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۲ ۱۷:۵۲:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31446
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۲ ۱۹:۳۴:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.31391
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.55 USD‬
۳۱.۰۳.۲۰۲۲ ۱۰:۴۱:۴۵
۳۱.۰۳.۲۰۲۲ ۱۱:۰۰:۵۰
فروش
0.01
1.31444
1.3136
سود
‪0.84 USD‬
GBPUSD
معامله
#88827085
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۲ ۱۰:۴۱:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31444
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۲ ۱۱:۰۰:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.3136
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.84 USD‬
۳۱.۰۳.۲۰۲۲ ۱۰:۱۵:۱۲
۳۱.۰۳.۲۰۲۲ ۱۰:۳۵:۵۰
فروش
0.01
1.31456
1.31376
سود
‪0.80 USD‬
GBPUSD
معامله
#88825043
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۲ ۱۰:۱۵:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31456
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۲ ۱۰:۳۵:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.31376
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.80 USD‬
۳۰.۰۳.۲۰۲۲ ۱۰:۴۷:۰۷
۳۱.۰۳.۲۰۲۲ ۰۶:۵۹:۱۵
فروش
0.01
1.3123
1.31178
سود
‪0.52 USD‬
GBPUSD
معامله
#88773368
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۲ ۱۰:۴۷:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3123
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۲ ۰۶:۵۹:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.31178
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.52 USD‬
۳۰.۰۳.۲۰۲۲ ۰۹:۲۳:۳۳
۳۰.۰۳.۲۰۲۲ ۱۰:۳۲:۱۶
فروش
0.01
1.31228
1.31113
سود
‪1.15 USD‬
GBPUSD
معامله
#88768621
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۲ ۰۹:۲۳:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31228
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۲ ۱۰:۳۲:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.31113
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.15 USD‬
۲۹.۰۳.۲۰۲۲ ۱۷:۱۱:۲۹
۲۹.۰۳.۲۰۲۲ ۱۷:۳۱:۳۴
فروش
0.01
1.31546
1.31405
سود
‪1.41 USD‬
GBPUSD
معامله
#88740292
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۳.۲۰۲۲ ۱۷:۱۱:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31546
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۳.۲۰۲۲ ۱۷:۳۱:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.31405
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.41 USD‬
۲۹.۰۳.۲۰۲۲ ۱۶:۳۵:۱۵
۲۹.۰۳.۲۰۲۲ ۱۶:۴۹:۱۹
فروش
0.01
1.31445
1.31345
سود
‪1.00 USD‬
GBPUSD
معامله
#88736257
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۳.۲۰۲۲ ۱۶:۳۵:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31445
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۳.۲۰۲۲ ۱۶:۴۹:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.31345
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.00 USD‬
۲۹.۰۳.۲۰۲۲ ۱۵:۲۹:۲۵
۲۹.۰۳.۲۰۲۲ ۱۶:۰۸:۳۹
فروش
0.01
1.3145
1.3136
سود
‪0.90 USD‬
GBPUSD
معامله
#88729643
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۳.۲۰۲۲ ۱۵:۲۹:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3145
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۳.۲۰۲۲ ۱۶:۰۸:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.3136
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.90 USD‬
۲۵.۰۳.۲۰۲۲ ۲۰:۰۲:۱۰
۲۸.۰۳.۲۰۲۲ ۰۴:۳۸:۳۷
فروش
0.01
1.31948
1.31598
سود
‪3.50 USD‬
GBPUSD
معامله
#88621168
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۲ ۲۰:۰۲:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31948
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۳.۲۰۲۲ ۰۴:۳۸:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.31598
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.50 USD‬
۲۵.۰۳.۲۰۲۲ ۱۶:۲۷:۴۹
۲۵.۰۳.۲۰۲۲ ۱۸:۴۰:۴۳
فروش
0.01
1.31925
1.31865
سود
‪0.60 USD‬
GBPUSD
معامله
#88611830
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۲ ۱۶:۲۷:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31925
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۲ ۱۸:۴۰:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.31865
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.60 USD‬
۲۴.۰۳.۲۰۲۲ ۲۱:۳۳:۱۶
۲۵.۰۳.۲۰۲۲ ۱۰:۲۰:۰۰
فروش
0.01
1.31906
1.31772
سود
‪1.34 USD‬
GBPUSD
معامله
#88571779
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۳.۲۰۲۲ ۲۱:۳۳:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31906
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۲ ۱۰:۲۰:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.31772
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.34 USD‬
۲۲.۰۳.۲۰۲۲ ۱۱:۲۳:۵۴
۲۴.۰۳.۲۰۲۲ ۱۶:۱۵:۰۴
فروش
0.01
1.31888
1.31729
سود
‪1.59 USD‬
GBPUSD
معامله
#88436178
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۳.۲۰۲۲ ۱۱:۲۳:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31888
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.59 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۳.۲۰۲۲ ۱۶:۱۵:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.31729
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.59 USD‬
۲۱.۰۳.۲۰۲۲ ۱۶:۱۳:۳۴
۲۱.۰۳.۲۰۲۲ ۱۹:۲۳:۳۸
فروش
0.01
1.31883
1.31759
سود
‪1.24 USD‬
GBPUSD
معامله
#88395247
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۳.۲۰۲۲ ۱۶:۱۳:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31883
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۳.۲۰۲۲ ۱۹:۲۳:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.31759
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.24 USD‬
۱۸.۰۳.۲۰۲۲ ۱۸:۴۵:۲۳
۲۱.۰۳.۲۰۲۲ ۰۴:۲۶:۱۵
فروش
0.01
1.31827
1.31634
سود
‪1.93 USD‬
GBPUSD
معامله
#88349217
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۲ ۱۸:۴۵:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31827
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.93 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۳.۲۰۲۲ ۰۴:۲۶:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.31634
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.93 USD‬
۱۷.۰۳.۲۰۲۲ ۱۹:۱۲:۴۹
۱۷.۰۳.۲۰۲۲ ۲۰:۲۳:۱۹
فروش
0.01
1.31676
1.31576
سود
‪1.00 USD‬
GBPUSD
معامله
#88299184
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۳.۲۰۲۲ ۱۹:۱۲:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31676
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۳.۲۰۲۲ ۲۰:۲۳:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.31576
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.00 USD‬
۱۷.۰۳.۲۰۲۲ ۰۷:۱۶:۲۳
۱۷.۰۳.۲۰۲۲ ۱۴:۰۱:۴۸
فروش
0.01
1.31551
1.31473
سود
‪0.78 USD‬
GBPUSD
معامله
#88261206
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۳.۲۰۲۲ ۰۷:۱۶:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31551
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۳.۲۰۲۲ ۱۴:۰۱:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.31473
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.78 USD‬
۱۶.۰۳.۲۰۲۲ ۲۲:۰۳:۳۶
۱۷.۰۳.۲۰۲۲ ۰۰:۲۸:۳۳
فروش
0.01
1.31491
1.31397
سود
‪0.94 USD‬
GBPUSD
معامله
#88247595
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۳.۲۰۲۲ ۲۲:۰۳:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31491
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۳.۲۰۲۲ ۰۰:۲۸:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.31397
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.94 USD‬
۱۵.۰۳.۲۰۲۲ ۰۰:۲۳:۴۴
۱۵.۰۳.۲۰۲۲ ۱۶:۴۴:۳۳
فروش
0.01
1.92653
1.92591
سود
‪0.42 USD‬
GBPNZD
معامله
#88120678
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۳.۲۰۲۲ ۰۰:۲۳:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.92653
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۳.۲۰۲۲ ۱۶:۴۴:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.92591
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.42 USD‬
۱۴.۰۳.۲۰۲۲ ۱۷:۲۰:۵۷
۱۴.۰۳.۲۰۲۲ ۱۷:۴۶:۵۴
فروش
0.01
1.30625
1.30578
سود
‪0.47 USD‬
GBPUSD
معامله
#88110974
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۳.۲۰۲۲ ۱۷:۲۰:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30625
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۳.۲۰۲۲ ۱۷:۴۶:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.30578
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.47 USD‬
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۵۴:۱۹
۱۴.۰۳.۲۰۲۲ ۰۱:۵۱:۰۳
فروش
0.01
1.27642
1.30533
سود
‪-28.91 USD‬
GBPUSD
معامله
#62671108
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۵۴:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27642
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-28.91 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۳.۲۰۲۲ ۰۱:۵۱:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.30533
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-28.91 USD‬
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۰۱:۴۲
۰۷.۰۳.۲۰۲۲ ۱۲:۴۵:۳۵
فروش
0.01
1.27538
1.31519
سود
‪-39.81 USD‬
GBPUSD
معامله
#62660455
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۰۱:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27538
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-39.81 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۳.۲۰۲۲ ۱۲:۴۵:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.31519
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-39.81 USD‬
۲۰.۱۲.۲۰۲۱ ۱۳:۵۰:۴۶
۰۷.۰۳.۲۰۲۲ ۱۱:۰۲:۲۹
فروش
0.01
1.32014
1.31685
سود
‪3.29 USD‬
GBPUSD
معامله
#85109352
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۲.۲۰۲۱ ۱۳:۵۰:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.32014
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۳.۲۰۲۲ ۱۱:۰۲:۲۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.31685
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.29 USD‬
۲۴.۱۱.۲۰۲۱ ۱۲:۴۷:۴۷
۰۷.۰۳.۲۰۲۲ ۰۹:۰۳:۳۴
خرید
0.01
0.69083
0.69099
سود
‪0.16 USD‬
NZDUSD
معامله
#83922067
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۱.۲۰۲۱ ۱۲:۴۷:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.69083
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۳.۲۰۲۲ ۰۹:۰۳:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.69099
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.16 USD‬
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۲۸:۴۷
۰۴.۰۳.۲۰۲۲ ۱۹:۳۴:۲۳
فروش
0.01
1.28184
1.32278
سود
‪-40.94 USD‬
GBPUSD
معامله
#62828737
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۲۸:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.28184
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-40.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۲ ۱۹:۳۴:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.32278
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-40.94 USD‬
۲۳.۱۲.۲۰۲۱ ۰۹:۵۵:۳۲
۰۴.۰۳.۲۰۲۲ ۱۵:۵۲:۳۶
فروش
0.01
152.623
152.601
سود
‪0.19 USD‬
GBPJPY
معامله
#85242248
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۲.۲۰۲۱ ۰۹:۵۵:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
152.623
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۲ ۱۵:۵۲:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
152.601
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.19 USD‬
۲۱.۱۲.۲۰۲۱ ۱۰:۰۶:۱۶
۰۴.۰۳.۲۰۲۲ ۱۵:۵۲:۰۰
فروش
0.01
1.32275
1.32225
سود
‪0.50 USD‬
GBPUSD
معامله
#85148342
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۲.۲۰۲۱ ۱۰:۰۶:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.32275
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۲ ۱۵:۵۲:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.32225
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.50 USD‬
۲۲.۱۲.۲۰۲۱ ۱۱:۲۳:۱۶
۰۴.۰۳.۲۰۲۲ ۱۴:۴۱:۴۱
فروش
0.01
1.3278
1.32727
سود
‪0.53 USD‬
GBPUSD
معامله
#85198032
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۲.۲۰۲۱ ۱۱:۲۳:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3278
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۲ ۱۴:۴۱:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.32727
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.53 USD‬
۰۳.۰۳.۲۰۲۲ ۱۹:۳۷:۵۹
۰۳.۰۳.۲۰۲۲ ۲۳:۴۴:۴۶
خرید
0.01
1.10598
1.10646
سود
‪0.48 USD‬
EURUSD
معامله
#87626600
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۲ ۱۹:۳۷:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10598
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۲ ۲۳:۴۴:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.10646
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.48 USD‬
۰۳.۰۳.۲۰۲۲ ۱۳:۴۷:۱۱
۰۳.۰۳.۲۰۲۲ ۱۸:۵۱:۳۹
فروش
0.01
115.745
115.655
سود
‪0.78 USD‬
USDJPY
معامله
#87604077
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۲ ۱۳:۴۷:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
115.745
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۲ ۱۸:۵۱:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
115.655
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.78 USD‬