حالت آزمایشی
۰۸.۰۷.۲۰۲۲ ۰۴:۴۶:۳۷
۰۸.۰۷.۲۰۲۲ ۰۴:۵۰:۴۴
فروش
1
1.01805
1.01829
سود
‪-24.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#92322197
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۲ ۰۴:۴۶:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.01805
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-24.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۲ ۰۴:۵۰:۴۴
حجم معامله
1
خروج
1.01829
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-24.00 USD‬
۰۷.۰۷.۲۰۲۲ ۱۸:۲۸:۳۹
۰۷.۰۷.۲۰۲۲ ۲۱:۰۳:۰۵
خرید
1
1.016
1.016
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#92312926
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۲ ۱۸:۲۸:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.016
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۲ ۲۱:۰۳:۰۵
حجم معامله
1
خروج
1.016
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۷.۰۷.۲۰۲۲ ۲۰:۱۸:۲۳
۰۷.۰۷.۲۰۲۲ ۲۱:۰۳:۰۵
خرید
1
1.015
1.016
سود
‪100.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#92316764
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۲ ۲۰:۱۸:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.015
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪100.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۲ ۲۱:۰۳:۰۵
حجم معامله
1
خروج
1.016
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪100.00 USD‬
۰۷.۰۷.۲۰۲۲ ۱۹:۴۷:۴۸
۰۷.۰۷.۲۰۲۲ ۱۹:۵۵:۰۰
فروش
1
1.016
1.01566
سود
‪34.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#92316482
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۲ ۱۹:۴۷:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.016
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪34.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۲ ۱۹:۵۵:۰۰
حجم معامله
1
خروج
1.01566
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪34.00 USD‬
۰۷.۰۷.۲۰۲۲ ۱۶:۳۵:۳۰
۰۷.۰۷.۲۰۲۲ ۱۹:۳۲:۳۶
خرید
1
1.01841
1.01512
سود
‪-329.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#92309836
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۲ ۱۶:۳۵:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.01841
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-329.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۲ ۱۹:۳۲:۳۶
حجم معامله
1
خروج
1.01512
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-329.00 USD‬
۰۷.۰۷.۲۰۲۲ ۱۴:۵۰:۴۲
۰۷.۰۷.۲۰۲۲ ۱۵:۱۲:۰۳
خرید
1
1.01929
1.01784
سود
‪-145.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#92305510
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۲ ۱۴:۵۰:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.01929
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-145.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۲ ۱۵:۱۲:۰۳
حجم معامله
1
خروج
1.01784
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-145.00 USD‬
۰۷.۰۷.۲۰۲۲ ۱۱:۴۳:۲۳
۰۷.۰۷.۲۰۲۲ ۱۲:۰۰:۲۱
خرید
0.5
1.01946
1.02
سود
‪27.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#92299678
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۲ ۱۱:۴۳:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.01946
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪27.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۲ ۱۲:۰۰:۲۱
حجم معامله
0.5
خروج
1.02
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪27.00 USD‬
۰۷.۰۷.۲۰۲۲ ۱۱:۲۸:۰۲
۰۷.۰۷.۲۰۲۲ ۱۱:۳۲:۰۳
خرید
0.5
1.02056
1.021
سود
‪22.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#92299116
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۲ ۱۱:۲۸:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.02056
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪22.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۲ ۱۱:۳۲:۰۳
حجم معامله
0.5
خروج
1.021
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪22.00 USD‬
۰۶.۰۷.۲۰۲۲ ۱۳:۳۹:۴۶
۰۶.۰۷.۲۰۲۲ ۱۳:۴۶:۱۸
خرید
6
1.021
1.01998
سود
‪-612.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#92255348
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۲ ۱۳:۳۹:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.021
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-612.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۲ ۱۳:۴۶:۱۸
حجم معامله
6
خروج
1.01998
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-612.00 USD‬
۰۵.۰۷.۲۰۲۲ ۱۰:۱۵:۲۲
۰۶.۰۷.۲۰۲۲ ۱۳:۴۶:۱۷
خرید
0.08
1.04003
1.01998
سود
‪-160.40 USD‬
EURUSD.
معامله
#92194293
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۷.۲۰۲۲ ۱۰:۱۵:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.04003
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-160.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۲ ۱۳:۴۶:۱۷
حجم معامله
0.08
خروج
1.01998
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-160.40 USD‬
۲۹.۰۶.۲۰۲۲ ۱۶:۳۲:۰۸
۰۶.۰۷.۲۰۲۲ ۱۳:۴۶:۱۷
خرید
1
1.049
1.01996
سود
‪-2 904.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#92014321
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۲ ۱۶:۳۲:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.049
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2 904.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۲ ۱۳:۴۶:۱۷
حجم معامله
1
خروج
1.01996
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2 904.00 USD‬
۰۵.۰۷.۲۰۲۲ ۱۰:۲۹:۱۸
۰۶.۰۷.۲۰۲۲ ۱۳:۴۶:۱۷
خرید
0.21
1.03852
1.01996
سود
‪-389.76 USD‬
EURUSD.
معامله
#92195582
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۷.۲۰۲۲ ۱۰:۲۹:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.03852
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-389.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۲ ۱۳:۴۶:۱۷
حجم معامله
0.21
خروج
1.01996
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-389.76 USD‬
۰۵.۰۷.۲۰۲۲ ۰۸:۰۰:۳۱
۰۶.۰۷.۲۰۲۲ ۱۳:۴۶:۱۷
خرید
0.01
1.04388
1.01998
سود
‪-23.90 USD‬
EURUSD.
معامله
#92189372
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۷.۲۰۲۲ ۰۸:۰۰:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.04388
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-23.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۲ ۱۳:۴۶:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.01998
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-23.90 USD‬
۰۵.۰۷.۲۰۲۲ ۱۰:۵۱:۴۹
۰۶.۰۷.۲۰۲۲ ۱۳:۴۶:۱۷
خرید
0.55
1.03711
1.01996
سود
‪-943.25 USD‬
EURUSD.
معامله
#92197130
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۷.۲۰۲۲ ۱۰:۵۱:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.03711
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-943.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۲ ۱۳:۴۶:۱۷
حجم معامله
0.55
خروج
1.01996
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-943.25 USD‬
۰۵.۰۷.۲۰۲۲ ۱۰:۰۶:۴۸
۰۶.۰۷.۲۰۲۲ ۱۳:۴۶:۱۷
خرید
0.02
1.04238
1.01998
سود
‪-44.80 USD‬
EURUSD.
معامله
#92193233
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۷.۲۰۲۲ ۱۰:۰۶:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.04238
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-44.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۲ ۱۳:۴۶:۱۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.01998
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-44.80 USD‬
۰۵.۰۷.۲۰۲۲ ۱۱:۱۰:۵۱
۰۶.۰۷.۲۰۲۲ ۱۳:۴۶:۱۷
خرید
1.44
1.03566
1.01998
سود
‪-2 257.92 USD‬
EURUSD.
معامله
#92198956
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۷.۲۰۲۲ ۱۱:۱۰:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.03566
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2 257.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۲ ۱۳:۴۶:۱۷
حجم معامله
1.44
خروج
1.01998
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2 257.92 USD‬
۰۵.۰۷.۲۰۲۲ ۱۰:۱۱:۵۹
۰۶.۰۷.۲۰۲۲ ۱۳:۴۶:۱۷
خرید
0.05
1.04081
1.01998
سود
‪-104.15 USD‬
EURUSD.
معامله
#92193830
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۷.۲۰۲۲ ۱۰:۱۱:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.04081
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-104.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۲ ۱۳:۴۶:۱۷
حجم معامله
0.05
خروج
1.01998
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-104.15 USD‬
۰۵.۰۷.۲۰۲۲ ۱۱:۰۶:۳۹
۰۶.۰۷.۲۰۲۲ ۱۳:۴۶:۱۷
خرید
1
1.036
1.01996
سود
‪-1 604.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#92133237
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۷.۲۰۲۲ ۱۱:۰۶:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.036
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1 604.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۲ ۱۳:۴۶:۱۷
حجم معامله
1
خروج
1.01996
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1 604.00 USD‬
۰۵.۰۷.۲۰۲۲ ۱۰:۲۸:۱۶
۰۶.۰۷.۲۰۲۲ ۱۳:۴۶:۱۷
خرید
0.13
1.03928
1.01996
سود
‪-251.16 USD‬
EURUSD.
معامله
#92195475
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۷.۲۰۲۲ ۱۰:۲۸:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.03928
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-251.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۲ ۱۳:۴۶:۱۷
حجم معامله
0.13
خروج
1.01996
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-251.16 USD‬
۰۵.۰۷.۲۰۲۲ ۱۰:۳۷:۰۶
۰۶.۰۷.۲۰۲۲ ۱۳:۴۶:۱۷
خرید
0.34
1.03776
1.01996
سود
‪-605.20 USD‬
EURUSD.
معامله
#92196292
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۷.۲۰۲۲ ۱۰:۳۷:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.03776
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-605.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۲ ۱۳:۴۶:۱۷
حجم معامله
0.34
خروج
1.01996
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-605.20 USD‬
۰۵.۰۷.۲۰۲۲ ۱۰:۳۵:۵۹
۰۶.۰۷.۲۰۲۲ ۱۳:۴۶:۱۷
خرید
1
1.038
1.01998
سود
‪-1 802.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#92152088
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۷.۲۰۲۲ ۱۰:۳۵:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.038
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1 802.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۲ ۱۳:۴۶:۱۷
حجم معامله
1
خروج
1.01998
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1 802.00 USD‬
۰۵.۰۷.۲۰۲۲ ۰۹:۴۴:۰۹
۰۶.۰۷.۲۰۲۲ ۱۳:۴۶:۱۷
خرید
0.01
1.04318
1.01998
سود
‪-23.20 USD‬
EURUSD.
معامله
#92192285
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۷.۲۰۲۲ ۰۹:۴۴:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.04318
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-23.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۲ ۱۳:۴۶:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.01998
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-23.20 USD‬
۰۵.۰۷.۲۰۲۲ ۱۱:۰۵:۴۸
۰۶.۰۷.۲۰۲۲ ۱۳:۴۶:۱۷
خرید
0.89
1.0363
1.01996
سود
‪-1 454.26 USD‬
EURUSD.
معامله
#92198207
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۷.۲۰۲۲ ۱۱:۰۵:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.0363
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1 454.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۲ ۱۳:۴۶:۱۷
حجم معامله
0.89
خروج
1.01996
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1 454.26 USD‬
۰۵.۰۷.۲۰۲۲ ۱۰:۰۹:۱۸
۰۶.۰۷.۲۰۲۲ ۱۳:۴۶:۱۷
خرید
0.03
1.0416
1.01998
سود
‪-64.86 USD‬
EURUSD.
معامله
#92193534
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۷.۲۰۲۲ ۱۰:۰۹:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.0416
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-64.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۲ ۱۳:۴۶:۱۷
حجم معامله
0.03
خروج
1.01998
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-64.86 USD‬
۰۵.۰۷.۲۰۲۲ ۱۱:۲۴:۲۴
۰۶.۰۷.۲۰۲۲ ۱۳:۴۶:۰۷
خرید
2.33
1.03428
1.02026
سود
‪-3 266.66 USD‬
EURUSD.
معامله
#92200328
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۷.۲۰۲۲ ۱۱:۲۴:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.03428
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3 266.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۲ ۱۳:۴۶:۰۷
حجم معامله
2.33
خروج
1.02026
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3 266.66 USD‬
۰۵.۰۷.۲۰۲۲ ۱۱:۳۹:۵۴
۰۶.۰۷.۲۰۲۲ ۱۳:۴۵:۵۵
خرید
3.77
1.03292
1.02042
سود
‪-4 712.50 USD‬
EURUSD.
معامله
#92201529
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۷.۲۰۲۲ ۱۱:۳۹:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.03292
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4 712.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۲ ۱۳:۴۵:۵۵
حجم معامله
3.77
خروج
1.02042
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-4 712.50 USD‬
۰۶.۰۷.۲۰۲۲ ۱۳:۴۳:۰۴
۰۶.۰۷.۲۰۲۲ ۱۳:۴۵:۲۶
فروش
18
1.01985
1.0208
سود
‪-1 710.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#92231627
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۲ ۱۳:۴۳:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.01985
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1 710.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۲ ۱۳:۴۵:۲۶
حجم معامله
18
خروج
1.0208
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1 710.00 USD‬
۰۵.۰۷.۲۰۲۲ ۱۱:۴۷:۴۷
۰۶.۰۷.۲۰۲۲ ۱۳:۴۲:۲۳
خرید
6.1
1.03182
1.0201
سود
‪-7 149.20 USD‬
EURUSD.
معامله
#92202117
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۷.۲۰۲۲ ۱۱:۴۷:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.03182
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-7 149.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۲ ۱۳:۴۲:۲۳
حجم معامله
6.1
خروج
1.0201
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-7 149.20 USD‬
۰۶.۰۷.۲۰۲۲ ۱۱:۵۰:۲۸
۰۶.۰۷.۲۰۲۲ ۱۱:۵۳:۲۸
خرید
5
1.023
1.02399
سود
‪495.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#92250339
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۲ ۱۱:۵۰:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.023
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪495.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۲ ۱۱:۵۳:۲۸
حجم معامله
5
خروج
1.02399
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪495.00 USD‬
۰۵.۰۷.۲۰۲۲ ۱۸:۲۴:۳۱
۰۵.۰۷.۲۰۲۲ ۱۸:۴۰:۵۱
خرید
2
1.02463
1.025
سود
‪74.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#92231203
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۷.۲۰۲۲ ۱۸:۲۴:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.02463
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪74.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۷.۲۰۲۲ ۱۸:۴۰:۵۱
حجم معامله
2
خروج
1.025
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪74.00 USD‬
۰۵.۰۷.۲۰۲۲ ۱۷:۵۵:۰۹
۰۵.۰۷.۲۰۲۲ ۱۸:۲۱:۲۱
خرید
3
1.024
1.02429
سود
‪87.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#92210441
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۷.۲۰۲۲ ۱۷:۵۵:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.024
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪87.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۷.۲۰۲۲ ۱۸:۲۱:۲۱
حجم معامله
3
خروج
1.02429
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪87.00 USD‬
۰۵.۰۷.۲۰۲۲ ۰۹:۰۵:۳۰
۰۵.۰۷.۲۰۲۲ ۱۲:۲۱:۳۳
فروش
0.01
1.04348
1.03215
سود
‪11.33 USD‬
EURUSD.
معامله
#92190917
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۷.۲۰۲۲ ۰۹:۰۵:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.04348
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪11.33 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۷.۲۰۲۲ ۱۲:۲۱:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.03215
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪11.33 USD‬
۰۵.۰۷.۲۰۲۲ ۰۸:۰۲:۱۶
۰۵.۰۷.۲۰۲۲ ۰۹:۰۵:۲۸
فروش
0.01
1.04398
1.04368
سود
‪0.30 USD‬
EURUSD.
معامله
#92189430
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۷.۲۰۲۲ ۰۸:۰۲:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.04398
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۷.۲۰۲۲ ۰۹:۰۵:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.04368
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.30 USD‬
۰۴.۰۷.۲۰۲۲ ۱۷:۲۴:۱۰
۰۵.۰۷.۲۰۲۲ ۰۹:۰۵:۲۸
فروش
0.01
1.0432
1.04368
سود
‪-0.48 USD‬
EURUSD.
معامله
#92172928
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۷.۲۰۲۲ ۱۷:۲۴:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.0432
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۷.۲۰۲۲ ۰۹:۰۵:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.04368
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.48 USD‬
۰۵.۰۷.۲۰۲۲ ۰۸:۴۸:۴۲
۰۵.۰۷.۲۰۲۲ ۰۹:۰۵:۲۸
فروش
0.02
1.04476
1.04368
سود
‪2.16 USD‬
EURUSD.
معامله
#92190514
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۷.۲۰۲۲ ۰۸:۴۸:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.04476
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۷.۲۰۲۲ ۰۹:۰۵:۲۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.04368
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.16 USD‬
۰۵.۰۷.۲۰۲۲ ۰۴:۳۸:۱۰
۰۵.۰۷.۲۰۲۲ ۰۸:۰۰:۲۹
خرید
0.01
1.04369
1.04377
سود
‪0.08 USD‬
EURUSD.
معامله
#92183540
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۷.۲۰۲۲ ۰۴:۳۸:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.04369
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۷.۲۰۲۲ ۰۸:۰۰:۲۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.04377
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.08 USD‬
۰۵.۰۷.۲۰۲۲ ۰۶:۰۷:۰۰
۰۵.۰۷.۲۰۲۲ ۰۸:۰۰:۲۹
خرید
0.01
1.04285
1.04377
سود
‪0.92 USD‬
EURUSD.
معامله
#92186739
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۷.۲۰۲۲ ۰۶:۰۷:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.04285
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۷.۲۰۲۲ ۰۸:۰۰:۲۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.04377
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.92 USD‬
۰۵.۰۷.۲۰۲۲ ۰۴:۲۳:۰۱
۰۵.۰۷.۲۰۲۲ ۰۴:۳۸:۰۹
خرید
0.01
1.04261
1.04349
سود
‪0.88 USD‬
EURUSD.
معامله
#92183070
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۷.۲۰۲۲ ۰۴:۲۳:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.04261
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۷.۲۰۲۲ ۰۴:۳۸:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.04349
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.88 USD‬
۰۵.۰۷.۲۰۲۲ ۰۲:۰۶:۵۵
۰۵.۰۷.۲۰۲۲ ۰۴:۳۸:۰۹
خرید
0.01
1.04336
1.04349
سود
‪0.13 USD‬
EURUSD.
معامله
#92180088
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۷.۲۰۲۲ ۰۲:۰۶:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.04336
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۷.۲۰۲۲ ۰۴:۳۸:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.04349
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.13 USD‬
۰۴.۰۷.۲۰۲۲ ۱۵:۴۲:۴۳
۰۵.۰۷.۲۰۲۲ ۰۲:۰۶:۵۴
خرید
0.01
1.04493
1.04329
سود
‪-1.64 USD‬
EURUSD.
معامله
#92169835
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۷.۲۰۲۲ ۱۵:۴۲:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.04493
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۷.۲۰۲۲ ۰۲:۰۶:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.04329
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.64 USD‬
۰۴.۰۷.۲۰۲۲ ۱۷:۲۴:۱۱
۰۵.۰۷.۲۰۲۲ ۰۲:۰۶:۵۴
خرید
0.02
1.04344
1.04329
سود
‪-0.30 USD‬
EURUSD.
معامله
#92172947
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۷.۲۰۲۲ ۱۷:۲۴:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.04344
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۷.۲۰۲۲ ۰۲:۰۶:۵۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.04329
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.30 USD‬
۰۴.۰۷.۲۰۲۲ ۱۸:۳۶:۵۵
۰۵.۰۷.۲۰۲۲ ۰۲:۰۶:۵۴
خرید
0.05
1.04189
1.04329
سود
‪7.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#92175659
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۷.۲۰۲۲ ۱۸:۳۶:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.04189
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۷.۲۰۲۲ ۰۲:۰۶:۵۴
حجم معامله
0.05
خروج
1.04329
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪7.00 USD‬
۰۴.۰۷.۲۰۲۲ ۱۷:۱۲:۵۰
۰۵.۰۷.۲۰۲۲ ۰۲:۰۶:۵۴
خرید
0.01
1.04414
1.04329
سود
‪-0.85 USD‬
EURUSD.
معامله
#92172503
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۷.۲۰۲۲ ۱۷:۱۲:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.04414
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۷.۲۰۲۲ ۰۲:۰۶:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.04329
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.85 USD‬
۰۴.۰۷.۲۰۲۲ ۱۷:۵۶:۲۳
۰۵.۰۷.۲۰۲۲ ۰۲:۰۶:۵۴
خرید
0.03
1.04271
1.04329
سود
‪1.74 USD‬
EURUSD.
معامله
#92174073
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۷.۲۰۲۲ ۱۷:۵۶:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.04271
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۷.۲۰۲۲ ۰۲:۰۶:۵۴
حجم معامله
0.03
خروج
1.04329
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.74 USD‬
۰۴.۰۷.۲۰۲۲ ۱۷:۱۳:۱۴
۰۴.۰۷.۲۰۲۲ ۱۷:۲۴:۰۸
فروش
0.01
1.04388
1.04339
سود
‪0.49 USD‬
EURUSD.
معامله
#92172543
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۷.۲۰۲۲ ۱۷:۱۳:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.04388
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۷.۲۰۲۲ ۱۷:۲۴:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.04339
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.49 USD‬
۰۴.۰۷.۲۰۲۲ ۱۷:۱۳:۱۳
۰۴.۰۷.۲۰۲۲ ۱۷:۲۴:۰۸
فروش
0.01
1.0439
1.04339
سود
‪0.51 USD‬
EURUSD.
معامله
#92172525
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۷.۲۰۲۲ ۱۷:۱۳:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.0439
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۷.۲۰۲۲ ۱۷:۲۴:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.04339
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.51 USD‬
۰۴.۰۷.۲۰۲۲ ۱۲:۰۶:۲۱
۰۴.۰۷.۲۰۲۲ ۱۷:۱۳:۱۲
فروش
0.02
1.04394
1.04408
سود
‪-0.28 USD‬
EURUSD.
معامله
#92162268
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۷.۲۰۲۲ ۱۲:۰۶:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.04394
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۷.۲۰۲۲ ۱۷:۱۳:۱۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.04408
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.28 USD‬
۰۴.۰۷.۲۰۲۲ ۱۲:۳۴:۲۹
۰۴.۰۷.۲۰۲۲ ۱۷:۱۳:۱۲
فروش
0.05
1.04546
1.04408
سود
‪6.90 USD‬
EURUSD.
معامله
#92163296
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۷.۲۰۲۲ ۱۲:۳۴:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.04546
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۷.۲۰۲۲ ۱۷:۱۳:۱۲
حجم معامله
0.05
خروج
1.04408
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.90 USD‬
۰۴.۰۷.۲۰۲۲ ۱۱:۴۷:۳۴
۰۴.۰۷.۲۰۲۲ ۱۷:۱۳:۱۲
فروش
0.01
1.04318
1.04408
سود
‪-0.90 USD‬
EURUSD.
معامله
#92161583
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۷.۲۰۲۲ ۱۱:۴۷:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.04318
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۷.۲۰۲۲ ۱۷:۱۳:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.04408
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.90 USD‬
۰۴.۰۷.۲۰۲۲ ۱۲:۳۳:۰۶
۰۴.۰۷.۲۰۲۲ ۱۷:۱۳:۱۲
فروش
0.03
1.04472
1.04408
سود
‪1.92 USD‬
EURUSD.
معامله
#92163196
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۷.۲۰۲۲ ۱۲:۳۳:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.04472
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۷.۲۰۲۲ ۱۷:۱۳:۱۲
حجم معامله
0.03
خروج
1.04408
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.92 USD‬