حالت آزمایشی

@DL-GREEN

-44.16 %
سود آوری
هزینه های کمیسیون ‪20%‪

Investment trading strategy with built-in risk hedging.


1. With an investor Deposit of $ 100-500, the optimal type of copying is 10% of the trader's volume. The potential profit of 60% per month.


2. When an investor deposits $ 1000-3000, the optimal type of copying is 20%-40% of the trader's volume. The potential profit of 40-50% per month.


3. When an investor deposits $ 5000-10000, the optimal type of copying is 50% or 60% of the trader's volume. Potential profit 15%-20% per month

خلاصه

روسیه
کشور
۸۳۴ روز
در رتبه بندی
‪~5 700 USD‬
سرمایه شخصی
‪~0 USD‬
سرمایه کپی تریدرها
0
تعداد کپی تریدرها
2 ریسک
‪0%‪
سپتامبر ۲۰۲۱
‪0%‪
اکتبر ۲۰۲۱
‪0%‪
نوامبر ۲۰۲۱
‪0%‪
دسامبر ۲۰۲۱
‪0%‪
ژانویه ۲۰۲۲
‪0.18%‪
فوریه ۲۰۲۲
‪0.2%‪
مارس ۲۰۲۲
‪0.22%‪
آوریل ۲۰۲۲
‪0.22%‪
می ۲۰۲۲
‪0.22%‪
ژوئن ۲۰۲۲
‪0.22%‪
جولای ۲۰۲۲
‪0.22%‪
آگوست ۲۰۲۲
ریسک2
سپتامبر ۲۰۲۱
ریسک2
اکتبر ۲۰۲۱
ریسک2
نوامبر ۲۰۲۱
ریسک2
دسامبر ۲۰۲۱
ریسک2
ژانویه ۲۰۲۲
ریسک2
فوریه ۲۰۲۲
ریسک2
مارس ۲۰۲۲
ریسک2
آوریل ۲۰۲۲
ریسک2
می ۲۰۲۲
ریسک2
ژوئن ۲۰۲۲
ریسک2
جولای ۲۰۲۲
ریسک2
آگوست ۲۰۲۲
0
سپتامبر ۲۰۲۱
0
اکتبر ۲۰۲۱
0
نوامبر ۲۰۲۱
0
دسامبر ۲۰۲۱
0
ژانویه ۲۰۲۲
0
فوریه ۲۰۲۲
0
مارس ۲۰۲۲
0
آوریل ۲۰۲۲
0
می ۲۰۲۲
0
ژوئن ۲۰۲۲
0
جولای ۲۰۲۲
0
آگوست ۲۰۲۲

ابزار محبوب

EURUSD
Euro to US Dollar
26
trades
‪38.5%‪
سودآور

ترکیب بندی موجودی

26
معاملات، کل
‪100%‪
ارزها