حالت آزمایشی

@DL-RED

-95.76 %
سود آوری
هزینه های کمیسیون ‪10%‪

Доходность: 70-100% в месяц


Стартовый капитал: 1000 долларов.


План: фиксация прибыли на отметке 10000.


Комиссия: минимальный процент от прибыльных сделок 10%, чтобы снизить ставку до 3% писать мне в личном сообщении.


Инвестирование: относительно своих средств или 1 к 1.

خلاصه

روسیه
کشور
۸۴۵ روز
در رتبه بندی
‪~4 000 USD‬
سرمایه شخصی
‪~0 USD‬
سرمایه کپی تریدرها
0
تعداد کپی تریدرها
2 ریسک
‪0%‪
سپتامبر ۲۰۲۱
‪0%‪
اکتبر ۲۰۲۱
‪0%‪
نوامبر ۲۰۲۱
‪0%‪
دسامبر ۲۰۲۱
‪0%‪
ژانویه ۲۰۲۲
‪0.24%‪
فوریه ۲۰۲۲
‪0.24%‪
مارس ۲۰۲۲
‪0.24%‪
آوریل ۲۰۲۲
‪0.24%‪
می ۲۰۲۲
‪0.24%‪
ژوئن ۲۰۲۲
‪0.24%‪
جولای ۲۰۲۲
‪0.24%‪
آگوست ۲۰۲۲
ریسک2
سپتامبر ۲۰۲۱
ریسک2
اکتبر ۲۰۲۱
ریسک2
نوامبر ۲۰۲۱
ریسک2
دسامبر ۲۰۲۱
ریسک2
ژانویه ۲۰۲۲
ریسک2
فوریه ۲۰۲۲
ریسک2
مارس ۲۰۲۲
ریسک2
آوریل ۲۰۲۲
ریسک2
می ۲۰۲۲
ریسک2
ژوئن ۲۰۲۲
ریسک2
جولای ۲۰۲۲
ریسک2
آگوست ۲۰۲۲
0
سپتامبر ۲۰۲۱
0
اکتبر ۲۰۲۱
0
نوامبر ۲۰۲۱
0
دسامبر ۲۰۲۱
0
ژانویه ۲۰۲۲
0
فوریه ۲۰۲۲
0
مارس ۲۰۲۲
0
آوریل ۲۰۲۲
0
می ۲۰۲۲
0
ژوئن ۲۰۲۲
0
جولای ۲۰۲۲
0
آگوست ۲۰۲۲

ابزار محبوب

BTCUSD
BItcoin vs. US dollar
6
trades
‪0%‪
سودآور

ترکیب بندی موجودی

6
معاملات، کل
‪100%‪
کریپتو کارنسی ها