حالت آزمایشی
TT

@Neo17

5.88 %
سود آوری
هزینه های کمیسیون ‪25%‪

خلاصه

ویتنام
کشور
۴۹۸ روز
در رتبه بندی
‪~1 100 USD‬
سرمایه شخصی
‪~0 USD‬
سرمایه کپی تریدرها
0
تعداد کپی تریدرها
2 ریسک
‪0%‪
اکتبر ۲۰۲۱
‪0%‪
نوامبر ۲۰۲۱
‪0%‪
دسامبر ۲۰۲۱
‪0%‪
ژانویه ۲۰۲۲
‪0%‪
فوریه ۲۰۲۲
‪0%‪
مارس ۲۰۲۲
‪0%‪
آوریل ۲۰۲۲
‪0%‪
می ۲۰۲۲
‪0%‪
ژوئن ۲۰۲۲
‪0%‪
جولای ۲۰۲۲
‪0%‪
آگوست ۲۰۲۲
‪0%‪
سپتامبر ۲۰۲۲
ریسک3
اکتبر ۲۰۲۱
ریسک3
نوامبر ۲۰۲۱
ریسک3
دسامبر ۲۰۲۱
ریسک3
ژانویه ۲۰۲۲
ریسک3
فوریه ۲۰۲۲
ریسک3
مارس ۲۰۲۲
ریسک3
آوریل ۲۰۲۲
ریسک2
می ۲۰۲۲
ریسک2
ژوئن ۲۰۲۲
ریسک2
جولای ۲۰۲۲
ریسک2
آگوست ۲۰۲۲
ریسک2
سپتامبر ۲۰۲۲
0
اکتبر ۲۰۲۱
0
نوامبر ۲۰۲۱
0
دسامبر ۲۰۲۱
0
ژانویه ۲۰۲۲
0
فوریه ۲۰۲۲
0
مارس ۲۰۲۲
0
آوریل ۲۰۲۲
0
می ۲۰۲۲
0
ژوئن ۲۰۲۲
0
جولای ۲۰۲۲
0
آگوست ۲۰۲۲
0
سپتامبر ۲۰۲۲