Modo demo

@MarkafeS_AiFX03

Nguyen Trong Nghia

-100.00 %
rentabilidad
Comisión 30%

Chúng tôi là tập đoàn tài chính MarkafeS ứng dụng công nghệ Ai Trading trong giao dịch tài chính. Kỳ vọng lợi nhuận hàng tháng 5-20% với rủi ro tối đa (theo tháng) là 15%. Chúng tôi áp dụng chính sách 0% chia sẻ LN để tối ưu quyền lợi của khách hàng. Vui lòng liên hệ: 0966.334.077 để được hướng dẫn Copy, nếu quý khách không liên hệ, chúng tôi sẽ dừng copy chủ động từ TK Trader. Trân trọng.

Resumen general

Vietnam
País
707 días
En el rating
~0 USD
Sus fondos
~0 USD
Fondos de copiadores
0
Número de copiadores
2 Riesgo
0%
Setiembre 2021
0%
Octubre 2021
-96.84%
Noviembre 2021
0%
Diciembre 2021
0%
Enero 2021
0%
Febrero 2022
0%
Marzo 2022
0%
Abril 2022
-100%
May 2022
0%
junio 2022
0%
Julio 2022
0%
Agosto 2022
Riesgo2
Setiembre 2021
Riesgo2
Octubre 2021
Riesgo5
Noviembre 2021
Riesgo6
Diciembre 2021
Riesgo2
Enero 2021
Riesgo2
Febrero 2022
Riesgo2
Marzo 2022
Riesgo2
Abril 2022
Riesgo6
May 2022
Riesgo6
junio 2022
Riesgo2
Julio 2022
Riesgo2
Agosto 2022
0
Setiembre 2021
0
Octubre 2021
0
Noviembre 2021
0
Diciembre 2021
0
Enero 2021
0
Febrero 2022
0
Marzo 2022
0
Abril 2022
0
May 2022
0
junio 2022
0
Julio 2022
0
Agosto 2022

Instrumentos negociados con frecuencia

XAUUSD.
Spot Gold
62
transacciones
64.5%
Rentable
UKBRENT_.
UK BRENT Oil
1
transacción
100%
Rentable

Distribución por instrumentos

63
Total transacciones
98.4%
Metales
1.6%
Petróleo