Demo-Modus

@MarkafeS_AiFX03

Nguyen Trong Nghia

-100.00 %
profitabilität
Provision 30%

Chúng tôi là tập đoàn tài chính MarkafeS ứng dụng công nghệ Ai Trading trong giao dịch tài chính. Kỳ vọng lợi nhuận hàng tháng 5-20% với rủi ro tối đa (theo tháng) là 15%. Chúng tôi áp dụng chính sách 0% chia sẻ LN để tối ưu quyền lợi của khách hàng. Vui lòng liên hệ: 0966.334.077 để được hướng dẫn Copy, nếu quý khách không liên hệ, chúng tôi sẽ dừng copy chủ động từ TK Trader. Trân trọng.

Zusammenfassung

Vietnam
Land
702 Tage
In der Rangliste
~0 USD
Persönliches Guthaben
~0 USD
Guthaben der Kopierenden
0
Anzahl der kopierenden Trader
2 Risiko
0%
Sep 2021
0%
Okt 2021
-96.84%
Nov 2021
0%
Dez 2021
0%
Jan 2021
0%
Feb 2022
0%
Mrz 2022
0%
Apr 2022
-100%
Mai 2022
0%
Jun 2022
0%
Jul 2022
0%
Aug 2022
Risiko2
Sep 2021
Risiko2
Okt 2021
Risiko5
Nov 2021
Risiko6
Dez 2021
Risiko2
Jan 2021
Risiko2
Feb 2022
Risiko2
Mrz 2022
Risiko2
Apr 2022
Risiko5
Mai 2022
Risiko6
Jun 2022
Risiko2
Jul 2022
Risiko2
Aug 2022
0
Sep 2021
0
Okt 2021
0
Nov 2021
0
Dez 2021
0
Jan 2021
0
Feb 2022
0
Mrz 2022
0
Apr 2022
0
Mai 2022
0
Jun 2022
0
Jul 2022
0
Aug 2022

Beliebte Tools

XAUUSD.
Spot Gold
62
Trades
64.5%
Profitabel
UKBRENT_.
UK BRENT Oil
1
Trade
100%
Profitabel

Nach Instrument sortieren

63
Trades, insg.
98.4%
Metalle
1.6%
Öl